Föreläsare

Föreläsare presenteras här (sidan uppdateras kontinuerligt). Klicka på ”+ Visa mer”för att läsa hela presentationen och dennes engagemang under konferensen.Lars Adolfsson

Professor i Ortopedi, Linköpings Universitetssjukhus. Inriktning mot övre extremitetens skador och sjukdomar med mångårig erfarenhet av klinisk forskning inom området. Sektionsansvarig för Övre extremitetssektionen vid ortopedkliniken US, Linköping. Specialist i Handkirurgi och Ortopedi. Stort engagemang i utbildningsaktiviteter såväl i Sverige som internationellt.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, forts
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svenska Skulder och ArmbågssällskapetTina Andersson

Jag heter Tina Andersson och jag har tidigare arbetat som vårdadministratör i tio år på kirurgkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad. Just nu jobbar jag som utbildningsledare för vårdadministratörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Karlstad. Jag har haft ett brinnande intresse för hälso- och sjukdomsklassifikation i många år och har utbildat andra inom ämnet sedan 2010 i Karlstad, Kristinehamn och Västerås.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-14:30 - Har du knäckt koden? - Hälso- och sjukdomsklassifikationLars Ankarberg

Leg sjukgymnast och lärare för Hands on Sweden. Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar i dag i Linköping på Health Care AB.

Lars tog sin sjukgymnast examen -00. Han tog sin Master of manipulative Therapy 2005. Arbetat som gästadjunkt på sjukgymnastutbildningen i Linköping 2009-2012. Färdig Specialist inom LSR Specialistordningen 2010. Examen i ultraljudsdiagnostik 2015 från OMT sektionen LSR    Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 10:45-11:45 - Workshop Fot/Ankel.
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Workshop KnäChristian Bergek

Narkosläkare, specialist sedan 2010. Tidigare arbetat i Linköping med både vuxna och barn, med inriktning mot hand- och plastikkirurgi, samt en hel del barnortpedi. Sedan 2016 specialistläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. En av få svenska innehavare av 'European Diploma in Regional Anaesthesia & Acute Pain Management'. Ordförande i SFRA (Svensk förening för regionalanestesi), en delförening till SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård).Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Nervblockader på barn
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Smärtlindring barnThea Berggren

Sjukgymnast sedan 1999. Tidigare jobbat inom primärvården, sista 9 åren inom Företagshälsovård, VarnumHälsan AB. 2017 tog Thea sin magister i Ergonomi, MTO (Människa Teknik Organisation) och skrev sin uppsats inom synergonomi. OMT steg 2.  

Thea brinner för att jobba med friskfaktorer både hos den enskilda individen och företaget  Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Vägra sitta still - ergonomi och hälsa vid bildskärmsarbeteHanna Björnsson

Är ortoped i Linköping med inrikting mot övre extremitet. Hanna har subakromial smärta och rotatorkuffrupturer som sitt specialintresse sedan avhandlingen men driver även forskning på frakturer i axel och armbåge. Sekreterare i SSAS och deltar i arbete kring uppdatering av nationella rekommendationer gällande axelkirurgi.Deltar i följande event:
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svenska Skulder och ArmbågssällskapetAlicja Bojan

Överläkare, Ortopedi Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Trochantära höftfrakturer – spikfixation
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:00-16:15 - Registerstudie reoperationsfrekvens trochantära höftfrakturer
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Mats Brittberg

Professor, adjungerad vid  vid Göteborgs Universitet
Region Hallands Ortopedi
Hallands Sjukhus KungsbackaDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-10:20 - Broskskador i knä.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningCarina Bååth

Carina Bååth är leg sjuksköterska, docent, lektor Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet och forskningsledare Centrum för klinisk forskning, Landstinget i Värmland. Arbetade som sjuksköterska och verksamhetsutvecklare inom Ortopedin i Värmland i många år innan hon påbörjade sin forskarutbildning. Disputerade 2008 med en avhandling ”Vara steget före. Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym”. Carina ingår i OSIS (Ortopedsjuksköterskor i Sveriges) styrelse och ICON (International Collaboration of Orthopaedic Nursing). Ett av de stora forskningsområden är trycksårsprevention och behandling, där hon deltar i olika forskningsstudier, av några som kommer presenteras på SOF mötet. Tillhör som forskare den internationella organisation, European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), Sårsjuksköterskor i Sverige, samt SKL:s och LiV:s expertgrupp till trycksår.

 Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:00 - What matters? - Amputation
Tisdag 28/08 14:00-14:30 - Envis och bestämd - Rehab efter höftfraktur
Tisdag 28/08 15:15-16:00 - Höftfraktur- vad händer i världen?
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Ett mål i hela världen - inga trycksår i samband med vård!Albert Christersson

Arbetar som Överläkare på Fraktursektionen vid Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset. Speciellt intresserad av deformitetskorrektioner och kronisk osteomyelit. Disputerade 2017 på en avhandling om distala radiusfrakturer.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:15-10:35 - Icke-kirurgisk behandling
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallLeif Dahlberg

Professor, Chef Avdelningen för Ortopedi, IKVL, Lunds Universitet

>120 publikationer, >6500 citeringar, h-index 38

Med fokus på förståelse för viktiga ingredienser avseende livskvalitet för patienter med artros har jag studerat leden molekylärt, dess biomekanik liksom dess själ. Som ett resultat syns Artrosskolan som baseras på mitt arbete i Socialstyrelsens Riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och sedermera dess digitala form Joint Academy. Det är min övertygelse att e-hälsolösningar på ett avgörande sätt kommer att förbättra välbefinnandet för våra patienter samtidigt som hälso- och sjukvårdens tillgänglighetsproblematik kan finna en lösning.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:45-17:00 - E-hälsa
Onsdag 29/08 16:30-17:00 - Studie höft-knäsmärtaAnna Ekepil

Operationssjuksköterska och sektionsledare på Centraloperation Visby lasarett.  

Riksföreningen för operationssjukvård Kvalitetsråd 

Socialstyrelsen gav år 2011 ut Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vid en utvärdering av riktlinjerna år 2014 visade det sig att det fanns brister i följsamheten inom hälso- och sjukvården. I arbetet med att implementera riktlinjerna har Riksföreningen för operationssjukvård i samarbete med Svensksjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet drivit projektet Stark för kirurgi – Stark för livet. Syftet med projektet är att den perioperativa vårdprocessen ska inkludera patienternas levnadsvanor för säker vård.  Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:15-16:15 - Stark för livet, stark för kirurgi - levnadsvanor i samband med operationCarl Ekholm

Mångårigt intresse för trauma, särskilt övre extremitetens. 

Sektionschef för övre extremitetens frakturkirurgi och artroplastik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mångårig fakultetsmedlem i AO inkl internationell fakultet 

Medgrundare av Svenska frakturregistret

Medförfattare till SBU-rapporten (nr 262, Behandling av armfraktur hos äldre).

Medansvarig för Frakturdagarna i GöteborgDeltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, forts
Onsdag 29/08 09:45-10:15 - Epidemiologi, anatomi, studier, komplikationer.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:15-10:35 - Icke-kirurgisk behandling
Onsdag 29/08 10:35-10:55 - Kirurgisk behandling inklusive kort historik.
Onsdag 29/08 10:55-11:15 - Associerade skador.
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallThomas Emmesjö

Thomas Emmesjö är specialist i smärtlindring, anestesi och intensivvård. Han arbetar på Smärtcentrum på Centralsjukhuset i Karlstad som medicinskt ledningsansvarig överläkare och kommer dagligen i kontakt med patienter med akut postoperativ smärta, långvarig icke malign smärta, samt palliativa åkommor.  Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:00-08:45 - SmärtaAnette Erichsen Andersson

Annette Erichsen Andersson, operationssjuksköterska och doktor i Vårdvetenskap. Har en post doc. anställning vid Vårdainstitutet och Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Bedriver forskning om patientsäkerhet, infektionsprevention samt implementering av preventiva åtgärder.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:45-09:30 - Safe Hands at the Sharp End
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Framtiden - att undvika djupa infektioner
Onsdag 29/08 13:20-13:40 - Laminära flöden, var står vi idag?Kalle Eriksson

Docent, Överläkare Ortopedkliniken Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
Mjuka och hårda knän, "Knäkirurgi från vaggan till graven", artroskopisk kirurgi, ligamentrekonstruktioner och
multiskador / trauma samt primär och sekundär ledproteskirurgi . Aktuell forskning inom såväl korsband, menisk och ledproteskirurgiDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-08:07 - Akut omhändertagande Södersjukhuset
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:07-08:14 - Akut omhändertagande Göteborg
Onsdag 29/08 08:14-08:21 - Akut omhändertagande Malmö 
Onsdag 29/08 08:21-08:28 - Akut omhändertagande Karlstad
Onsdag 29/08 08:28-08:53 - Korsbandsskador
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 10:20-10:40 - Meniskskador 1
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningMagnus Forssberg

Överläkare i Ortopedi, Centralsjukhuset i Karlstad. Mångsidig ortoped med specialintresse för mjuka knän i allmänhet och rekonstruktiv korsbandskirurgi i synnerhet. Kallas ibland bakom sin rygg för MR Knä eftersom han ofta har en högre sensitivitet och specificitet än MR Knä. Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:21-08:28 - Akut omhändertagande Karlstad
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Workshop Knä
Torsdag 30/08 14:30-14:40 - Pro klinisk undersökning knä.
Torsdag 30/08 14:50-15:00 - Diskussion knäMagnus Forssblad

Överläkare, Docent, Registerhållare Korsbandsregistret

Ortopedi Stockholm och Karolinska SjukhusetDeltar i följande event:
Torsdag 30/08 14:40-14:50 - Pro magnetkameraundersökning knä.
Torsdag 30/08 14:50-15:00 - Diskussion knä
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningFrede Frihagen

Frede Frihagen er overlege på Oslo universitetssykehus på Seksjon for ortopedisk traumatologi. Hans hovedinteresse er bekken- og underekstremitetstraumatologi. Han har lenge vært engasjert i pasienter med hoftebrudd, primært kirurgisk behandling, men i de senere år også perioperativ behandling, ortogeriatri og osteoporose. Hans viktigste forskningsbidrag er kliniske studier innen ortopedisk trauma, særlig om hoftebrudd, men også f.eks. ankelskader og distale radiusfrakturer. Han er engasjert i flere nasjonale og internasjonale multisenterstudier.
Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 16:20-16:35 - Syndesmosskador.
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 13:30-14:00 - Cervikala höftfrakturer – aktuell behandlingsrekommendation
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Berit Gesar

RN, PhD. Vårdutvecklare, Ortopediska kliniken, Falu lasarett . Upplägget på presentationen har som utgångspunkt resultaten från mitt avhandlingsarbete och ger en beskrivning av återhämtningsprocessen efter en höftfrakturoperation utifrån tidigare friska patientens perspektiv. Utgångspunkten har varit kvalitativa individuella intervjuer och självskattade enkätsvar. Presentationen kommer att flytta fokus från medicinska och fysiologiska faktorer för återhämtning till tidigare funktionsförmåga till ett mera psyko-socialt fokus med patientrapporterade utfallsmått som visar på att friska patienter med en höftfraktur är en heterogen grupp med individuella behov. Med bakgrund av studiens resultat diskuteras behovet av att återhämtningen efter höftfraktur blir personcentrerad.  Budskapet är att ett samarbete mellan patient och vårdpersonal utvecklas där psykologiskt stöd ges till att stödja tilltron till sin egen förmåga och att stegvis klara av att utföra olika vardagliga aktiviteter. Detta kan bidra till att fler patienter än idag kan återgå till sin vardag och fortsätta leva ett liv oberoende av hjälp från andra.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-14:30 - Envis och bestämd - Rehab efter höftfrakturMax Gordon

Max Gordon disputerade 2014 på Karolinska Institutet och har sedan dess forskat på hur deep learning kan användas för att tolka röntgenbilder. Deep learning (även känt som svag artificiell intelligens) fick sitt genombrott 2012 och ger oss möjligheten att analysera bilder och annan komplex data på ett sätt som tidigare endast människor klarade av. Målet med hans forskning är att göra ta bort den subjektiva delen av röntgentolkningen och kvantifiera för/nackdelar som olika behandlingsalternativ innebär.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 15:45-16:45 - Bilddiagnostik: AI-tolkning.Henrik Hedelin

Henrik Hedelin är specialistläkare inom ortopedi på Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus.    Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
Torsdag 30/08 14:30-15:00 - Ultraljud i triagesyfte, fraktur eller ej?Ewa Heidvall

MSci, Specialist i idrottsmedicin, OMT steg 2, Certifierad sports physiotherapist (CSPT). Ägare och verksamhetschef Sport & Rehabkliniken i Stockholm.

Jag har arbetat som sjukgymnast/fysioterapeut i 30 år. Förutom kliniskt arbete har jag en utbildningsverksamhet främst inom bedömning och rehabilitering av axelleden och bedömning, behandling av barn och ungdom, växande individ. Jag föreläser löpande på Fysioterapiutbildningen Karolinska Institutet och vid fristående kurser på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet samt vid kongresser exempelvis Idrottsmedicinska Vårmöten, Sjukgymnastdagarna och vid annan extern vidareutbildning inom idrottsmedicin, OMT och barnortopedi för sjukgymnaster.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Axelleden: funktionsdiagnostik och rehabiliteringOlof Herting

Olof Hertting är barninfektionsläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han är disputerad i infektionsbiologi och har ett speciellt intresse för led- och skelettinfektioner hos barn. Han är utbildad inom barninfektioner på Karolinska universitetsjukhuset och University of Oxford.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:15-13:30 - Infektionsläkaren
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågorAmi Hommel

Ami Hommel disputerade 2007 med avhandlingen, Improved safety and quality of care for patients with a hip fracture- Intervention audited by the national quality register RIKSHÖFT, för vilken hon 2009 fick det nyinstiftade Salus Ansvars pris då hennes forskning redan bidragit till förbättringar för patienter med höftfraktur. Ami brinner för att förbättra omvårdnaden av de ortopediska patienterna framförallt de äldre med höftfraktur. Hon är styrelsemedlem i Fragility Fracture Network,(FFN) arrangerade under 8 år Nurse Day på EFORT mötena och har varit styrelsemedlem Ortopedisjusköterskor i Sverige (OSIS), varit ordförande för Interantional Collaboration Orthopaedic Nurses (ICON) där hon idag är ambassadör. Till vardags är Ami idag ordförande för svensk sjuksköterskeförening, arbetar som registerhållare för Rikshöft, klinisk lektor på ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus och Malmöuniversitet.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 15:15-16:00 - Höftfraktur- vad händer i världen?Lotta Ingman


Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandUlrica Johansson

Jobbat som sjukgymnast sedan 1998. Varit verksam inom Primärvården fram till 2016. Jobbar sedan dess inom Företagshälsovård, VarnumHälsan AB. Ulrica har vidareutbildning inom OMT med steg 2 examen och flera vidareutbildningar inom bl. a axeldiagnostik och rehabilitering, smärta och Försäkringsmedicin.  

Ulrica brinner för att jobba med friskfaktorer både hos den enskilda individen och företaget  Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Vägra sitta still - ergonomi och hälsa vid bildskärmsarbetePer-Olof Josefsson

Docent överläkare Skånes Universitetssjukhus. Deltagit som expert i SBU rapporten från augusti 2017 ”Behandling av armfrakturer hos äldre”Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, fortsJon Karlsson

Professor och överläkare i Ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-10:20 - Broskskador i knä.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 10:20-10:40 - Meniskskador 1
Onsdag 29/08 10:40-11:00 - Meniskskador 2
Onsdag 29/08 11:00-11:30 - Patellainstabilitet
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningCaroline Larsson

Caroline är före detta professionell golfspelare som fått pröva på mer utmaningar än det mentala spelet i golf, hon överlevde först en jordbävning, för att sedan drabbas av cancer och förlora högerbenet mitt i drömkarriären. Hennes föreläsning handlar om livets alla händelser med många insikter om möjligheter, humor och kraftfulla berättelser som ger dig inspiration och glädje. Föreläsningen tar dig med på en oförglömlig resa där du kommer att inse att en förändring inte behöver betyda slutet utan början till ett nytt liv.
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:30-09:30 - 50% off- The Surgeon´s Diet.Dick Larsson

Specialist ortopedi 1986 och Rehabmedicin 2001. Verksam vid bla Klarälvskliniken Karlstad, Centralsjukhuset Karlstad och Orthocenter Göteborg. Sedan många år inriktad på foten- och fotledens åkommor men även idrottsmedicinskt engagerad sedan tidigt 80-tal med uppdrag inom  fotboll, friidrott (IF Göta), hockey (FBK) och bandy (Boltic under 25 år). Förbundsläkare i Bandy 95-97, förbundsläkare i Friidrott 2010-2012 samt OS läkare London 2012 för att nämna några meriter.    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 15:55-16:20 - Akuta skador på Peroneussenor- och Tibialissenor. Sesamben.
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 10:45-11:45 - Workshop Fot/Ankel.Anne Lauridsen

Sjuksköterska på sjukhuset i Arvika med ett brinnande intresse för dokumentation. Det har resulterat i ett uppdrag som verksamhetsutvecklare inom projekt Vårddokumentation i LiV. Har även en del av min grundtjänst inom Utveckling användarstöd patientjournalDeltar i följande event:
Tisdag 28/08 16:00-16:45 - Vågar, vill, vidareutvecklar - Värmland väljer VårdplanerMarie Leksell

Specialist i Ortopedi, arbetar på barnortopeden på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Tidigare ordförande i Epiphysen och styrelsemedlem i Svensk Ortopedisk Förening.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:15 - Barnortopeden
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågorMaria Lind
Sjuksköterska som jobbat inom många olika verksamheter både i Sverige och Norge. De senaste åren har ägnats helt åt dokumentation och har nu anställning på Utveckling och användarstöd patientjournal. Ingår sedan ett år tillbaka i projektet för Vårddokumentation i Landstinget i Värmland.  

Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 16:00-16:45 - Vågar, vill, vidareutvecklar - Värmland väljer VårdplanerMaria Lindblom

Jag är överläkare i radiologi på röntgenkliniken US i Linköping och blev färdig specialist 2010. Som specialistläkare har jag inriktat mig på muskuloskeletal radiologi, traumaradiologi samt barnradiologi och arbetar med alla modaliteter utom ultraljud där vi i Linköping har en speciell ultraljudsektion. Som radiolog har vi ett nära samarbete med remittenter och i synnerhet ortopeder vilket är mycket givande och roligt. Radiologin som specialitet är ju också spännande i sig eftersom den tekniska utvecklingen är enorm och det alltid finns något nytt att lära. På fritiden läser jag gärna eller vistas ute i naturen, helt till fots eller i kajak samt umgås med familj och vänner.
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:30-13:45 - Radiologen
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågor
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
Torsdag 30/08 13:45-14:00 - Slätröntgen; ett försvarstal
Torsdag 30/08 14:00-14:30 - Patientfall, frågor och diskussionStefan Lundeberg

Överläkare, med dr. Barnanestesiolog och smärtläkare. Har arbetat med barn och smärta sedan början på 1990 talet. Varit ansvarig för att bygga upp Smärtbehandlingsenheten för Barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Stockholm. Arbetar huvudsakligen med smärtfrågeställningar hos barn inneliggande på sjukhus vilket innebär omhändertagande av akut komplex smärta, postoperativ smärta, procedursmärta och smärta hos patienter med palliativa tillstånd.

Styrelseledamot i Svensk Barnsmärtförening. Aktuellt forskningsområde inom  procedursmärta.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Smärtlindring barn
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Procedursmärtlindring barnClas Lundgren

Chefläkare Clas Lundgren. Tidigare arbetat som Gastroenterolog och varit sektionschef för Mag-Tarmsektionen CSK, Karlstad i 15 år. Sedan 4 år Chefläkare och arbetar med patientsäkerhet och vårdskador.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Patientsäkerhetsarbete – Behövs det verkligen?Markus Lundmark

Mötesgeneral för ortopediveckan i Karlstad. Överläkare vid ortopedkliniken i Karlstad med specialintresse för fotkirurgi och trauma.    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-14:40 - Biomekanik vid fot- och fotledstrauma
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 14:40-15:00 - Calcaneusfrakturer, fourcorner/coalitio.
Tisdag 28/08 15:45-15:55 - Talusfrakturer, Lisfrancskador.
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 15:55-16:20 - Akuta skador på Peroneussenor- och Tibialissenor. Sesamben.
Tisdag 28/08 16:20-16:35 - Syndesmosskador.
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågorClaes Lundström

Claes Lundström har två yrkesroller, dels som Forskningschef på företaget Sectra och dels som Docent vid Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) vid Linköpings Universitet. Sedan 2016 leder han innovationsprojektet PRECIIS (www.preciis.se) där ett 15-tal parter samarbetar för att skapa tekniklösningar och arbetssätt som ökar precisionen inom ortopedisk kirurgi. Han leder även AIDA (www.medtech4health.se/aida), en nationell arena för utveckling av AI-lösningar inom bildmedicin. Genomgående består hans professionella gärning är att skapa innovationer för rutinsjukvård i tätt samarbete mellan sjukvård, akademi och industri.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-13:45 - Radiologi i ortopedens händer.
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
Torsdag 30/08 14:00-14:30 - Patientfall, frågor och diskussionNinni Länsberg

Ninni Länsberg är handbollsspelaren som blev massör och läste teologi, som blev pastor, vidareutbildade sig inom rehabilitering och som nu mött tusentals personer i samtal om stress, utmattning, jobb, sorg, omställning och kriser. Ninni jobbar som specialist inom arbete och hälsa, och föreläser och reflekterar över vår tids syn på effektivitet och perfektion. Ninni är författare till boken Frisk Jobbat, en bok om stress, balans och hållbara arbetsplatser.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 15:15-16:45 - Må bra, friskt jobbat!Ulla Madsen

Ulla Riis Madsen is registered nurse, She`s hold a Master Degree in Public Health (MPH) and a PhD in Health sciences. I am affiliated as Postdoc at the Orthopedic Department, Holbæk Hospital, Denmark.  November 2017 I defended my PhD thesis ‘Quality of life, functional level and needs of care after vascular major lower limb amputation’ at Lund University. My research gives a unique insight into the lives of people having major lower limb amputations and provides health professionals with directions of where to start improving care for this low prioritized patient group.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:00 - What matters? - AmputationIda Markström
Specialistsjuksköterska med inriktning mot Operationssjukvård på Anestesi- och intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Sen 2016 inskriven doktorand på Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad, vid Linköpings universitet. Mitt forskningsområde är Hudförberedelser inför ortopedisk kirurgi.

Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-08:45 - Hudförberedelser- hur är det med evidensen?Kjell Matre

Seksjonsoverlege, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus, Bergen Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Trochantära höftfrakturer – plattfixation
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Cecilia Mellstrand Navarro

Cecilia Mellstrand Navarro är specialist i ortopedi sedan 2007 och i handkirurgi sedan 2018. Hon disputerade 2014 ”Wrist Fractures – Aspects of Surgical Methods and Outcome” och är drivande i den forskningsgrupp kring kliniska studier om radiusfrakturer som utgår från Södersjukhuset i Stockholm. Under 2015 - 2017 var hon kontrakterad som expert för SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) under arbetet med rapporten ”Behandling av armfraktur hos äldre” som släpptes i augusti 2017.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-10:15 - Epidemiologi, anatomi, studier, komplikationer.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallMichael Möller

Michael Möller är Överläkare i Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med särskilt intresse för nedre extremitetsfrakturer och fokus på fot och underbenstrauma. Med Dr, Registerhållare Svenska Frakturregistret.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 15:45-16:00 - Svenska Frakturregistret. Hur behandlar vi frakturerna idag?
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:00-16:15 - Registerstudie reoperationsfrekvens trochantära höftfrakturer
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Paul Neuman

Disputerad Överläkare i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus, Idrottssektionen, Malmö. Bedriver artroskopisk rekonstruktiv knäkirurgi inkluderande korsbands-, menisk-, ligament- och broskskador samt multiligament komplexa traumatiska knäskador. Bedriver integrerad molekylär och klinisk forskning av olika knäskador.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:14-08:21 - Akut omhändertagande Malmö 
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 10:40-11:00 - Meniskskador 2
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - DiskussionGunilla Nygren


Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandPer Olerud

Specialist i Ortopedi, Södersjukhuset i Stockholm.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, fortsAnders Olsson

Anders Olsson, från Hagfors råkade ut för en rad olyckliga omständigheter i vården. Han blev förlamad från midjan och neråt och tappade 50 procent av sin lungkapacitet. Under flera år med ständig smärta var Anders ett morfinberoende, sängbundet vårdpaket. Till sist gav han nästan upp hoppet om att överleva.

Under föreläsningen får du ta del av Anders berättelse om hur han kämpade sig ur sjuksängen, gjorde sig fri från läkemedelsberoendet och fram till dag då han tillhör den absoluta världseliten i handikapp-simning, tävlar i triathlon och ständigt letar efter nya utmaningar och sätt för att förverkliga dem.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 11:00-11:45 - Det finns ingen gräns.Anders Persson

Anders Persson är professor i medicinsk bildvetenskap, överläkare och föreståndare för ”Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering” CMIV vid Linköpings universitet som han varit en av initiativtagarna till. Han har arbetat inom området visuell presentation av medicinska radiologiska data och medicinska tillämpningar i över 25 år. Han har varit gästprofessor Mayo Clinic USA, 2009. Har publicerat 190 referee-granskade publikationer och konferensbidrag. Flera internationella och nationella utmärkelser så som, H.M. Konungens guldmedalj i serafimerordens band för ”Betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap” 2017, Lennart Nilsson Award, Athena priset, stora kunskapspriset och ” The Royal College Combined Scientific Gold Medal in UK. 2013”.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-13:45 - Radiologi i ortopedens händer.
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
Torsdag 30/08 14:00-14:30 - Patientfall, frågor och diskussionEva Rasmussen Barr

Docent i fysioterapi, specialist i OMT, universitetslärare och forskare vid Sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet. Hon är ordförande i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:15-16:45 - If you don't use it you'll lose itCecilia Rogmark

Cecilia Rogmark är överläkare på Skånes Universitetssjukhus Malmö-Lund, docent i ortopedi samt registerhållare i Svenska Höftprotesregistret. Både hennes forskning och kliniska arbete är inriktat på den ortogeriatriska patienten, och höftfrakturer i synnerhet.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:30 - Betydelse av vårdkedja och perioperativa faktorer
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Bertil Romanus

Medicine Doktor, Docent, Överläkare vid Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

· Född i Lund, 1941

· 1968 - Leg läk Göteborg

· 1974 - Ortoped specialist, 1974 Disputerad

· 1980 – Docent vid Göteborgs Universitets Medicinska Fakultet

· 2008 – Deltidsanställd senior konsult vid Ortopeden SU, Göteborg

· 1982 – 2004 Chef för Barnortopedin vid, Sahlgren Universitets sjukhuset, Göteborg

· 1986 – Medlem i European Paediatric Orthopaedic Society, EPOS,

· 1995 – 2006 Ordförande i Svensk Barnortopedisk Förening SBOF

Presenterat ett antal föredrag vid olika nationella och internationella kurser och kongresser. Publicerat 35 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 14:40-15:00 - Calcaneusfrakturer, fourcorner/coalitio.
Tisdag 28/08 15:45-15:55 - Talusfrakturer, Lisfrancskador.
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 10:45-11:45 - Workshop Fot/Ankel.Björn Salomonsson

Överläkare vid Ortopedkliniken Danderyds sjukhus AB ett av Sveriges största akutsjukhus, och har varit aktiv skulderkirurg sedan början av 90-talet. Tidigare ordförande för Svenska Skulder och Armbågssällskapet (SSAS) och nuvarande nationsdelegat för Sverige i den Europeiska föreningen för skulder och armbågskirurgi (SECEC). Var med och startade SSAS kvalitetsregister 1999 och är registerhållare för Svenska Skulder och Armbågsregistret. Forskare, handledare och lärare på Karolinska Institutet.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, fortsKristian Samuelsson

Professor och specialistläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Klinik med fokus på komplex knäkirurgi. Forskning inom flera ortopediska fält.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:07-08:14 - Akut omhändertagande Göteborg
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 11:00-11:30 - Patellainstabilitet
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningRolf Sandberg


Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandEdvard Smith

Edvard Smith är psykiater och överläkare på Individuell Läkemedelsnedtrappning, Länsgemensam Psykiatri i Karlstad. Han har tidigare arbetat i allmänpsykiatrisk öppenvård och framförallt varit inriktad på beroendepsykiatri.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:45-09:30 - Individuell läkemedelsnedtrappningDavid Stainsby

George David Stainsby MB, BChir (Cantab): FRCS (England). Retired Consultant Orthopaedic Surgeon (Newcastle upon Tyne).

David Stainsby är verksam i Newcastle. Utbildad vid Universitetet i Camebridge. Han har mångårig erfarenhet av traumakirurgi. Senare fotkirurgi med specialintresse för felställningar i den reumatiska framfoten och han har utvecklat den nu mest använda operationsmetoden. David efter många års arbete tagit det biomekaniska resonemanget med focus på foten till en erkänt hög och aktad nivå.    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-14:40 - Biomekanik vid fot- och fotledstrauma
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågorPeter Ström

Peter Ström är överläkare vid Traumasektionen, Akademiska Sjukhuset Uppsala . Ägnar sig åt generellt ortopediskt trauma både övre och nedre extremitet, men fokus på bäckenfrakturer. Andra uppdrag: AO fakultet, ATLS instruktör, medansvarig för utvecklande av SOFs Bakjoursskola, tidigare ordförande SOTS.Deltar i följande event:
Måndag 27/08 13:00-18:00 - Kurs underbensfrakturer
Tisdag 28/08 08:00-11:45 - Kurs Femurfrakturer
Onsdag 29/08 13:00-13:30 - Betydelse av vårdkedja och perioperativa faktorer
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 13:30-14:00 - Cervikala höftfrakturer – aktuell behandlingsrekommendation
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Trochantära höftfrakturer – plattfixation
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Trochantära höftfrakturer – spikfixation
Onsdag 29/08 15:45-16:00 - Svenska Frakturregistret. Hur behandlar vi frakturerna idag?
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:00-16:15 - Registerstudie reoperationsfrekvens trochantära höftfrakturer
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapet.Anders Stålman
Arbetar på Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm. Disputerad på avhandling om knäartroskopi/korsbandsskador och pågående forskningsprojekt om fr a korsbandsskador. Handleder 4 doktorander.
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:28-08:53 - KorsbandsskadorPatrik Sundström

Programansvarig för e-hälsa vid SKLDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:45-16:30 - Digitaliseringens möjligheter.
Onsdag 29/08 15:45-17:00 - E-hälsaEva Sving

Patientsäkerhetssamordnare, Leg. Sjuksköterska, Med Dr

Är utbildad intensivvårdssjuksköterska och arbetat på intensivvårdavldening. Har startat upp kliniskt träningscentrum i Region Gävleborg och undervisade där i olika metoder. Arbetade där i 10 år. Där engagerade hon sig i trycksårsproblematiken och arbetade aktivt för att implementera evidensbaserad trycksårsprevention på somatiska vårdavdelningar. Doktorerade under den tiden i ämnet trycksår och implementering. Nuvarande forskning är inriktad på trycksårsprevention under operation.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Ett mål i hela världen - inga trycksår i samband med vård!Åsa Thelaus

Specialistläkare i Ortopedi, KarlstadDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:15 - Barnortopeden
Onsdag 29/08 13:00-14:00 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:15-13:30 - Infektionsläkaren
Onsdag 29/08 13:30-13:45 - Radiologen
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Nervblockader på barn
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Smärtlindring barn
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Procedursmärtlindring barnHans Tropp

Ortopedkliniken Linköping, specialist inom ryggkirurgi    Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?Kristian Tullhög Stjerna

Läkarchef Ortopedkliniken. Kärnsjukhuset i Skövde Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:20-13:40 - Chef och ST-läkareMagnus Tägil

Jag är en akademisk ortoped och handkirurg med specialintresse I den distala radius frakturen, en fraktur som förtjänar en rejäl statushöjning. 15% av patienterna, gammal som ung, har stora besvär ännu efter ett år med vilovärk och dålig funktion. Med förbättrat omhändertagande både på och utanför sjukhuset, utbildning och ökad specialisering kommer vi minska komplikationerna och sänka andelen med dåligt slutresultat.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:35-10:55 - Kirurgisk behandling inklusive kort historik.
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallTomas Ullman


Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandAnders Wallmon

Anders Wallmon är ortoped och handkirurg. Han är handledsspecialist sedan 15 år tillbaka och har sedan dess huvudsakligen ägnat sig åt handledsproblem. Utvecklingen av handledskirurgin, både vad gäller kirurgi, rehabilitering, utbildning och organisation, är områden som Anders driver i sin dagliga gärning.

Anders är medgrundare till och tidigare medicinsk ansvarig för HandCenter med klinker på fyra orter där merparten av allt från armbåge till fingertopp omhändertas.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:55-11:15 - Associerade skador.
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallVictoria Warkander

Specialist i Ortopedi, Stockholm. Tidigare arbetat för Läkare utan gränser.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:30-09:00 - Vill du verkligen bli ortoped?Lina Watz

Lina Watz är en 22-årig tjej från Karlstad som föddes med diagnosen fibula aplasi, en diagnos som lett till mycket smärta, många operationer och sjukhusbesök. Under tidiga tonår fann hon simningen, en sport som  foten faktiskt klarade av. Sedan dess har Lina deltagit på flera EM, VM samt på paralympics i Rio. I sin föreläsning kommer Lina dela med sig om allt fantastiskt hon har fått uppleva tack vare sin fot, både i sjukhusmiljö, i tävlingsarenor och i vardagliga situationer.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 10:15-11:00 - Tio fingrar, sju tår - det går bra ändå.Johan Wenman

ST-läkare Ortopedi, Umeå universitetssjukhus. Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:40-13:50 - Ledarskapsutbildning