Föreläsare

Föreläsare presenteras här (sidan uppdateras kontinuerligt). Klicka på “+ Visa mer”för att läsa hela presentationen och dennes engagemang under konferensen.Lars Adolfsson

Professor i Ortopedi, Linköpings Universitetssjukhus. Inriktning mot övre extremitetens skador och sjukdomar med mångårig erfarenhet av klinisk forskning inom området. Sektionsansvarig för Övre extremitetssektionen vid ortopedkliniken US, Linköping. Specialist i Handkirurgi och Ortopedi. Stort engagemang i utbildningsaktiviteter såväl i Sverige som internationellt.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, forts
Onsdag 29/08 08:00-08:12 - An upper extremity activity scale, can better define the patients' demands!
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svenska Skulder och ArmbågssällskapetTina Andersson

Jag heter Tina Andersson och jag har tidigare arbetat som vårdadministratör i tio år på kirurgkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad. Just nu jobbar jag som utbildningsledare för vårdadministratörsutbildningen vid Yrkeshögskolan i Karlstad. Jag har haft ett brinnande intresse för hälso- och sjukdomsklassifikation i många år och har utbildat andra inom ämnet sedan 2010 i Karlstad, Kristinehamn och Västerås.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-14:30 - Har du knäckt koden? - Hälso- och sjukdomsklassifikationLars Ankarberg

Leg sjukgymnast och lärare för Hands on Sweden. Lars scannar regelbundet på kliniken där han arbetar och utför i dag scanningar på alla extremitetsleder. Han utför även ultraljudsledda injektioner på daglig basis på övre och nedre extremiteter. Lars arbetar i dag i Linköping på Health Care AB.

Lars tog sin sjukgymnast examen -00. Han tog sin Master of manipulative Therapy 2005. Arbetat som gästadjunkt på sjukgymnastutbildningen i Linköping 2009-2012. Färdig Specialist inom LSR Specialistordningen 2010. Examen i ultraljudsdiagnostik 2015 från OMT sektionen LSR    Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 10:50-11:45 - Workshop Fot/Ankel.
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Workshop KnäSvante Berg

Svante Berg, MD, PhD, Ortopedkirurg som sedan 1983 endast sysslat med diagnostik och behandling av ryggpatienter. Startade 1987 ihop med en neurokirurg Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs, igångsatte motsvarande verksamhet 1993 på Elisabeth Sjukhuset i Uppsala. Deltog med start på 90-talet aktivt i ”Svenska Ryggstudien”, en multicenterstudie jämförande resultat av fusionskirurgi med konservativ behandling vid SRS (kroniskt smärttillstånd orsakat av diskdegeneration. Sedan 2002 verksam vid Stockholm Spine Center, disputerade där 2010 på avhandling byggd på RCT jämförande resultat efter fusioner respektive diskproteser. Driver flera studier kring diagnostik och behandling av SRSDeltar i följande event:
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svensk Ryggkirurgisk FöreningChristian Bergek

Narkosläkare, specialist sedan 2010. Tidigare arbetat i Linköping med både vuxna och barn, med inriktning mot hand- och plastikkirurgi, samt en hel del barnortpedi. Sedan 2016 specialistläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. En av få svenska innehavare av 'European Diploma in Regional Anaesthesia & Acute Pain Management'. Ordförande i SFRA (Svensk förening för regionalanestesi), en delförening till SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård).Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Nervblockader på barn
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Smärtlindring barnThea Berggren

Sjukgymnast sedan 1999. Tidigare jobbat inom primärvården, sista 9 åren inom Företagshälsovård, VarnumHälsan AB. 2017 tog Thea sin magister i Ergonomi, MTO (Människa Teknik Organisation) och skrev sin uppsats inom synergonomi. OMT steg 2.  

Thea brinner för att jobba med friskfaktorer både hos den enskilda individen och företaget  Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Vägra sitta still - ergonomi och hälsa vid bildskärmsarbeteHanna Björnsson

Är ortoped i Linköping med inrikting mot övre extremitet. Hanna har subakromial smärta och rotatorkuffrupturer som sitt specialintresse sedan avhandlingen men driver även forskning på frakturer i axel och armbåge. Sekreterare i SSAS och deltar i arbete kring uppdatering av nationella rekommendationer gällande axelkirurgi.Deltar i följande event:
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svenska Skulder och ArmbågssällskapetAlicja Bojan

MD, PhD. Specialist i trauma teamet, Ortopeden Mölndal/ Göteborg sedan 2011. EBOT fellow (europeisk specialistexamen) 2011. Avhandling “Trochanteric hip fractures. Clinical outcomes and cut-out complication” 2014. Adjungerad universitetslekor sedan 2016. Forskare inom fraktur- och proteskirurgi med RSA metod, SFR, sedan 2017 involverad i benlimforskning.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Trochantära höftfrakturer – spikfixation
Onsdag 29/08 15:45-16:00 - Registerstudie reoperationsfrekvens trochantära höftfrakturer
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Tomas Borg

Tomas Borg MD, PhD

Överläkare trauma ortopedkliniken Örebro universitetssjukhus Tidigare överläkare Akademiska sjukhuset, Ystad sjukhus, Östersunds sjukhus och senast consultant SKMCA, Ajman, Förenade Arabemiraten.

Avhandling om kirurgisk behandling av bäckenringskador och acetabularfrakturer 2011Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 15:45-16:45 - Fria föredragMats Brittberg

Professor, adjungerad vid  vid Göteborgs Universitet
Region Hallands Ortopedi
Hallands Sjukhus KungsbackaDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-10:20 - Broskskador i knä.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningCarina Bååth

Carina Bååth är leg sjuksköterska, docent, lektor Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet och forskningsledare Centrum för klinisk forskning, Landstinget i Värmland. Arbetade som sjuksköterska och verksamhetsutvecklare inom Ortopedin i Värmland i många år innan hon påbörjade sin forskarutbildning. Disputerade 2008 med en avhandling ”Vara steget före. Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym”. Carina ingår i OSIS (Ortopedsjuksköterskor i Sveriges) styrelse och ICON (International Collaboration of Orthopaedic Nursing). Ett av de stora forskningsområden är trycksårsprevention och behandling, där hon deltar i olika forskningsstudier, av några som kommer presenteras på SOF mötet. Tillhör som forskare den internationella organisation, European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), Sårsjuksköterskor i Sverige, samt SKL:s och LiV:s expertgrupp till trycksår.

 Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-13:55 - What matters? - Amputation
Tisdag 28/08 14:00-14:30 - Envis och bestämd - Rehab efter höftfraktur
Tisdag 28/08 15:15-15:55 - Höftfraktur- vad händer i världen?
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Ett mål i hela världen - inga trycksår i samband med vård!Christian Carrwik

Christian Carrwik, specialist i ortopedi. Arbetar på ryggsektionen vid Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi, Akademiska sjukhuset. Doktorand vid Uppsala universitet och forskar kring kirurgisk behandling av ryggmetastaser. Studierektor för Ortopediska självstudiekursen (OrtoS) som drivs av SOF och tidigare aktiv i Epiphysen.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Maligna ryggenAlbert Christersson

Arbetar som Överläkare på Fraktursektionen vid Ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset. Speciellt intresserad av deformitetskorrektioner och kronisk osteomyelit. Disputerade 2017 på en avhandling om distala radiusfrakturer.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:15-10:35 - Icke-kirurgisk behandling
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallLeif Dahlberg

Professor, Chef Avdelningen för Ortopedi, IKVL, Lunds Universitet

>120 publikationer, >6500 citeringar, h-index 38

Med fokus på förståelse för viktiga ingredienser avseende livskvalitet för patienter med artros har jag studerat leden molekylärt, dess biomekanik liksom dess själ. Som ett resultat syns Artrosskolan som baseras på mitt arbete i Socialstyrelsens Riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar och sedermera dess digitala form Joint Academy. Det är min övertygelse att e-hälsolösningar på ett avgörande sätt kommer att förbättra välbefinnandet för våra patienter samtidigt som hälso- och sjukvårdens tillgänglighetsproblematik kan finna en lösning.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:45-17:00 - E-hälsa
Onsdag 29/08 16:30-17:00 - E-hälsa; varför och tankar kring utveckling av digitala verktygAnna Ekepil

Operationssjuksköterska och sektionsledare på Centraloperation Visby lasarett.  

Riksföreningen för operationssjukvård Kvalitetsråd 

Socialstyrelsen gav år 2011 ut Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vid en utvärdering av riktlinjerna år 2014 visade det sig att det fanns brister i följsamheten inom hälso- och sjukvården. I arbetet med att implementera riktlinjerna har Riksföreningen för operationssjukvård i samarbete med Svensksjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet drivit projektet Stark för kirurgi – Stark för livet. Syftet med projektet är att den perioperativa vårdprocessen ska inkludera patienternas levnadsvanor för säker vård.  Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Stark för livet, stark för kirurgi - levnadsvanor i samband med operationCarl Ekholm

Mångårigt intresse för trauma, särskilt övre extremitetens. 

Sektionschef för övre extremitetens frakturkirurgi och artroplastik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mångårig fakultetsmedlem i AO inkl internationell fakultet 

Medgrundare av Svenska frakturregistret

Medförfattare till SBU-rapporten (nr 262, Behandling av armfraktur hos äldre).

Medansvarig för Frakturdagarna i GöteborgDeltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, forts
Onsdag 29/08 09:45-10:15 - Epidemiologi, anatomi, studier, komplikationer.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:15-10:35 - Icke-kirurgisk behandling
Onsdag 29/08 10:35-10:55 - Kirurgisk behandling inklusive kort historik.
Onsdag 29/08 10:55-11:15 - Associerade skador.
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallThomas Emmesjö

Thomas Emmesjö är specialist i smärtlindring, anestesi och intensivvård. Han arbetar på Smärtcentrum på Centralsjukhuset i Karlstad som medicinskt ledningsansvarig överläkare och kommer dagligen i kontakt med patienter med akut postoperativ smärta, långvarig icke malign smärta, samt palliativa åkommor.  Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:00-08:40 - SmärtaAnders Enocson

Anders Enocson är docent och överläkare på Traumacentrum Karolinska. Han jobbar heltid med ortopediskt trauma sedan många år, och är välkänd för många bla som ansvarig för AO-kurser och Trauma Academy.Deltar i följande event:
Måndag 27/08 13:00-18:00 - Kurs underbensfrakturer
Tisdag 28/08 08:00-11:45 - Kurs Femurfrakturer
Onsdag 29/08 08:24-08:28 - Patient claims in prosthetic hip infections -A comparison of nation-wide incidence in Sweden and patient insurance data.
Torsdag 30/08 08:00-08:12 - A Novel Motion Analysis in a Pelvic Injury Model
Torsdag 30/08 08:12-08:24 - Factors affecting mortality and re-operations in high energy pelvic fractures
Torsdag 30/08 15:57-16:09 - Is fast reversal and early surgery (within 24 hours) in patients on warfarin medication with trochanteric hip fractures safe?
Torsdag 30/08 16:21-16:33 - Postoperative opioid consumption and pain after distal radius fracture surgery – A randomized controlled trial comparing regional and general anesthesia
Torsdag 30/08 16:49-16:53 - Experience and availability of pelvic binders at Swedish trauma units. A nationwide survey
Torsdag 30/08 17:14-17:19 - The Pelvic fracture - indicator of injury severity or lethal fracture?
Torsdag 30/08 17:23-17:27 - What is the influence of a delay to surgery >24h on the rate of red blood cell transfusion in elderly patients with inter/subtrochanteric hip fractures treated with cephalomedullary nails?
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapet.Anette Erichsen Andersson

Annette Erichsen Andersson, operationssjuksköterska och doktor i Vårdvetenskap. Har en post doc. anställning vid Vårdainstitutet och Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. Bedriver forskning om patientsäkerhet, infektionsprevention samt implementering av preventiva åtgärder.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:45-09:30 - Safe Hands at the Sharp End
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Framtiden - att undvika djupa infektioner
Onsdag 29/08 13:20-13:40 - Laminära flöden, var står vi idag?Tarja Ericsson

Sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska. Arbetar halvtid som sjuksköterska på ortopedavdelningarna på Centralsjukhuset i Karlstad. Den andra halvtiden arbetar hon som osteoporosfrakturkoordinator för Värmlands landsting. Har ett stort intresse för frakturförebyggande åtgärder men även klinisk omvårdnad inom ortopedi.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Sekundär frakturprevention
Onsdag 29/08 08:45-09:00 - Osteoporosfrakturkoordinatorn – spindeln i nätetKalle Eriksson

Docent, Överläkare Ortopedkliniken Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
Mjuka och hårda knän, "Knäkirurgi från vaggan till graven", artroskopisk kirurgi, ligamentrekonstruktioner och
multiskador / trauma samt primär och sekundär ledproteskirurgi . Aktuell forskning inom såväl korsband, menisk och ledproteskirurgiDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-08:07 - Akut omhändertagande Södersjukhuset
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:07-08:14 - Akut omhändertagande Göteborg
Onsdag 29/08 08:14-08:21 - Akut omhändertagande Malmö 
Onsdag 29/08 08:21-08:28 - Akut omhändertagande Karlstad
Onsdag 29/08 08:28-08:53 - Korsbandsskador
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 10:20-10:40 - Meniskskador 1
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningMagnus Forssberg

Överläkare i Ortopedi, Centralsjukhuset i Karlstad. Mångsidig ortoped med specialintresse för mjuka knän i allmänhet och rekonstruktiv korsbandskirurgi i synnerhet. Kallas ibland bakom sin rygg för MR Knä eftersom han ofta har en högre sensitivitet och specificitet än MR Knä. Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:21-08:28 - Akut omhändertagande Karlstad
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Workshop Knä
Torsdag 30/08 14:30-14:40 - Pro klinisk undersökning knä.
Torsdag 30/08 14:50-15:00 - Diskussion knäMagnus Forssblad

Överläkare, Docent, Registerhållare Korsbandsregistret

Ortopedi Stockholm och Karolinska SjukhusetDeltar i följande event:
Torsdag 30/08 14:40-14:50 - Pro magnetkameraundersökning knä.
Torsdag 30/08 14:50-15:00 - Diskussion knä
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningFrede Frihagen

Frede Frihagen er overlege på Oslo universitetssykehus på Seksjon for ortopedisk traumatologi. Hans hovedinteresse er bekken- og underekstremitetstraumatologi. Han har lenge vært engasjert i pasienter med hoftebrudd, primært kirurgisk behandling, men i de senere år også perioperativ behandling, ortogeriatri og osteoporose. Hans viktigste forskningsbidrag er kliniske studier innen ortopedisk trauma, særlig om hoftebrudd, men også f.eks. ankelskader og distale radiusfrakturer. Han er engasjert i flere nasjonale og internasjonale multisenterstudier.
Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 16:20-16:35 - Syndesmosskador.
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 13:30-14:00 - Cervikala höftfrakturer – aktuell behandlingsrekommendation
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Berit Gesar

RN, PhD. Vårdutvecklare, Ortopediska kliniken, Falu lasarett . Upplägget på presentationen har som utgångspunkt resultaten från mitt avhandlingsarbete och ger en beskrivning av återhämtningsprocessen efter en höftfrakturoperation utifrån tidigare friska patientens perspektiv. Utgångspunkten har varit kvalitativa individuella intervjuer och självskattade enkätsvar. Presentationen kommer att flytta fokus från medicinska och fysiologiska faktorer för återhämtning till tidigare funktionsförmåga till ett mera psyko-socialt fokus med patientrapporterade utfallsmått som visar på att friska patienter med en höftfraktur är en heterogen grupp med individuella behov. Med bakgrund av studiens resultat diskuteras behovet av att återhämtningen efter höftfraktur blir personcentrerad.  Budskapet är att ett samarbete mellan patient och vårdpersonal utvecklas där psykologiskt stöd ges till att stödja tilltron till sin egen förmåga och att stegvis klara av att utföra olika vardagliga aktiviteter. Detta kan bidra till att fler patienter än idag kan återgå till sin vardag och fortsätta leva ett liv oberoende av hjälp från andra.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-14:30 - Envis och bestämd - Rehab efter höftfrakturMax Gordon

Max Gordon disputerade 2014 på Karolinska Institutet och har sedan dess forskat på hur deep learning kan användas för att tolka röntgenbilder. Deep learning (även känt som svag artificiell intelligens) fick sitt genombrott 2012 och ger oss möjligheten att analysera bilder och annan komplex data på ett sätt som tidigare endast människor klarade av. Målet med hans forskning är att göra ta bort den subjektiva delen av röntgentolkningen och kvantifiera för/nackdelar som olika behandlingsalternativ innebär.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 15:45-16:45 - Bilddiagnostik: AI-tolkning.
Torsdag 30/08 17:10-17:14 - The influence of depression on patient-reported outcomes for hip-fracture patients 1 year after surgery: A prospective cohort study.
Torsdag 30/08 17:32-17:36 - EPOS Research Plan: The effect of air-filtration through a plasma chamber on the incidence of surgical site infection in orthopaedic surgeryPelle Gustafsson

Pelle Gustafson är tumör- och traumaortopeden som blev försäkringsbolagstjänsteman. Efter många års arbete i Lund som läkare och chef tog Pelle över som chefläkare på Löf, där han är ansvarig för bolagets patientsäkerhetsarbete. Han är också en av Läkartidningens medicinska redaktörer.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 08:00-11:45 - Kurs i patientsäkerhet för ST-läkare
Tisdag 28/08 13:15-17:00 - Kurs i patientsäkerhet för ST-läkare, forts
Onsdag 29/08 09:45-10:15 - Ortopediska Infektioner: Basal kunskap om agens och utveckling.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Ortopediska infektioner
Onsdag 29/08 10:15-10:40 - Implantatrelaterade infektioner.
Onsdag 29/08 10:40-11:05 - Protesinfektioner
Onsdag 29/08 11:05-11:30 - Urval av patienter.
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Framtiden - att undvika djupa infektioner
Onsdag 29/08 13:20-13:40 - Laminära flöden, var står vi idag?
Onsdag 29/08 13:40-13:55 - PRISS - och nu?Nils Hailer

Nils Hailer är professor i ortopedi i Uppsala där han tillhör protessektionen. Nils är intresserad av höft- och knäproteskirurgi, har forskat tillsammans med de stora ledprotesregistren i Sverige, och driver kliniska och prekliniska studier. Han är för närvarande ordförande i Svenska Höft- och Knäföreningen samt vetenskaplig sekreterare i SOF.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:12-14:24 - Immunological response to hip arthroplasty
Tisdag 28/08 16:09-16:21 - Treatment of periprosthetic joint infection with linezolid: efficacy and adverse events
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Postersession
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Postersession
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Protes
Torsdag 30/08 15:45-16:45 - Protes, forts
Torsdag 30/08 16:45-17:45 - Postersession
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svenska Höft- och KnäföreningenHenrik Hedelin

Henrik Hedelin är specialistläkare inom ortopedi på Drottning Silvias barn och Ungdomssjukhus.    
Ewa Heidvall

MSci, Specialist i idrottsmedicin.

Ägare och verksamhetschef Sport & Rehabkliniken i Stockholm. 

Förutom kliniskt patientarbete föreläser hon löpande på Fysioterapiutbildningen och fristående kurser på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet samt driver egen kursverksamhet i ämnet axelleden/idrottsmedicin.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Axelleden: funktionsdiagnostik och rehabiliteringEinar Hellquist

Einar Hellquist, Överläkare, Specialist 1989, sedan 1994 endast sysslat med barnortopedi. Under 17 år sektionschef barnortopedsektionen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala. Börjar nu närma mig pensionen och har därför lämnat sektionschefsskapet för att kunna verka som mentor inom barnortopedi för yngre kollegor. Special intresse inom benförlängningar och deformitetskirurgi. Stort intresse för Idrottsmedicin och tar hand om många skador hos idrottande ungdomar i Uppsala regionen. Förbundsläkare för Svenska Bandyförbundet. Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 08:00-11:45 - Kurs Extremitetsfrakturer hos barnAnders Henricson

Överläkare Ortopedklin, Falun. Utbildad Malmö, Falun sedan 1985. Disputerat på ”Knäproteser hos yngre patienter”. Vetenskaplig produktion inom experimentell broskforskning, idrottsmedicin, experimentell frakturläkning, knäproteskirurgi, fotledskirurgi. Styrgruppen för Svenska fotledsregistret.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 15:45-16:05 - Ocementerad vs cementerad knäplastik
Torsdag 30/08 15:45-16:45 - Protes, forts
Torsdag 30/08 16:25-16:45 - Diskussion/fallOlof Herting

Olof Hertting är barninfektionsläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han är disputerad i infektionsbiologi och har ett speciellt intresse för led- och skelettinfektioner hos barn. Han är utbildad inom barninfektioner på Karolinska universitetsjukhuset och University of Oxford.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:15-13:30 - Infektionsläkaren
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågorAmi Hommel

Ami Hommel disputerade 2007 med avhandlingen, Improved safety and quality of care for patients with a hip fracture- Intervention audited by the national quality register RIKSHÖFT, för vilken hon 2009 fick det nyinstiftade Salus Ansvars pris då hennes forskning redan bidragit till förbättringar för patienter med höftfraktur. Ami brinner för att förbättra omvårdnaden av de ortopediska patienterna framförallt de äldre med höftfraktur. Hon är styrelsemedlem i Fragility Fracture Network,(FFN) arrangerade under 8 år Nurse Day på EFORT mötena och har varit styrelsemedlem Ortopedisjusköterskor i Sverige (OSIS), varit ordförande för Interantional Collaboration Orthopaedic Nurses (ICON) där hon idag är ambassadör. Till vardags är Ami idag ordförande för svensk sjuksköterskeförening, arbetar som registerhållare för Rikshöft, klinisk lektor på ortopedkliniken Skånes universitetssjukhus och Malmöuniversitet.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 15:15-15:55 - Höftfraktur- vad händer i världen?Lotta Ingman


Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandUlrica Johansson

Jobbat som sjukgymnast sedan 1998. Varit verksam inom Primärvården fram till 2016. Jobbar sedan dess inom Företagshälsovård, VarnumHälsan AB. Ulrica har vidareutbildning inom OMT med steg 2 examen och flera vidareutbildningar inom bl. a axeldiagnostik och rehabilitering, smärta och Försäkringsmedicin.  

Ulrica brinner för att jobba med friskfaktorer både hos den enskilda individen och företaget  Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Vägra sitta still - ergonomi och hälsa vid bildskärmsarbetePer-Olof Josefsson

Docent överläkare Skånes Universitetssjukhus. Deltagit som expert i SBU rapporten från augusti 2017 ”Behandling av armfrakturer hos äldre”Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, fortsTeppo Järvinen

Teppo Järvinen is the Jane and Aatos Erkko Foundation clinical professor of Orthopaedics and Traumatology at the University of Helsinki and a Chief Surgeon at the Helsinki University Central Hospital since 2015. Dr. Järvinen has published over 100 peer-reviewed articles in international medical journals, including nine in the leading general medical journals (NEJM, The Lancet, BMJ, PLoS Med, Ann Intern Med and CMAJ). His work has been cited over 5,000 times.

 Dr. Järvinen’s most recognized published work is a set of three Analysis pieces for the BMJ, critically analysing current management strategies for the prevention of fractures in the elderly and two randomized, placebo-surgery controlled trials on the efficacy of arthroscopic knee and shoulder surgeries. The findings of the FIDELITY trial on arthroscopic partial meniscectomy, showing that the most common surgical procedure in the world was no better than pretend-surgery, were showcased in all major news media outlets, including the CNN, CBS, NBC, New York Times, Wall Street Journal, and the Guardian. These contributions, described as “practice-changing”, earned him an invitation to the IDEAL Collaboration, an international group of surgeons, researchers, journal editors, methodologists, statisticians, and others devoted to producing, disseminating, and evaluating quality research in surgery. Prof. Järvinen is the first-ever Scandinavian researcher to be invited to this prestigious group, which receives strong ongoing support from The Lancet and The BMJ, regularly publishing the group’s recommendations and proposals. More recently, Dr. Järvinen also received a nomination to the BMJ-sponsored group, the List of Industry-Independent Experts (LIIE), again as the first-ever Scandinavian.
Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:10-13:55 - Orthopedic surgery and the era of medical reversals: What’s your legacy?Jon Karlsson

Professor och överläkare i Ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-10:20 - Broskskador i knä.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 10:20-10:40 - Meniskskador 1
Onsdag 29/08 10:40-11:00 - Meniskskador 2
Onsdag 29/08 11:00-11:30 - Patellainstabilitet
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Onsdag 29/08 16:41-16:45 - RESEARCH Open Access Incidence and root causes of delays in emergency orthopaedic procedures: a single-centre experience of 36,017 consecutive cases over seven years
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningJohan Kärrholm

Johan Kärrholm startade sin ortopedkarriär som vikarie på ortopediska kliniken i Lund 1974 och fortsatte efter avslutade studier 1976. Blev professor i ortopedi 1999. Huvudsakliga forskningsområden har varit relaterat till höft och knäproteskirurgi. Nu farligt nära pension och utspark från universitetet (juli 1997).Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 15:45-15:57 - Thromboprophylaxis in Hip Arthroplasty; Nationwide Prescription and Outcome
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Fria föredrag
Torsdag 30/08 08:36-08:48 - Medical complications after arthroplasty for hip fracture in Sweden. A national study of 36 884 patients.
Torsdag 30/08 15:45-16:45 - Protes, forts
Torsdag 30/08 16:05-16:25 - Ocementerad vs cementerad höftplastik
Torsdag 30/08 16:25-16:45 - Diskussion/fallBirgitta Lagerqvist

Birgitta Lagerqvist är Överläkare i ortopedi, och Chefläkare Region Halland. Mångårigt yrkesverksam ortoped med inriktning reumakirurgi. Chefserfarenhet inom ortopedi och som sjukvårdsdirektör. Nu chefläkare med arbetsinriktning patientsäkerhet och kvalitet.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:00-09:00 - Får man göra vad man vill?Caroline Larsson

Caroline är före detta professionell golfspelare som fått pröva på mer utmaningar än det mentala spelet i golf, hon överlevde först en jordbävning, för att sedan drabbas av cancer och förlora högerbenet mitt i drömkarriären. Hennes föreläsning handlar om livets alla händelser med många insikter om möjligheter, humor och kraftfulla berättelser som ger dig inspiration och glädje. Föreläsningen tar dig med på en oförglömlig resa där du kommer att inse att en förändring inte behöver betyda slutet utan början till ett nytt liv.
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:30-09:30 - 50% off- The Surgeon´s Diet.Dick Larsson

Specialist ortopedi 1986 och Rehabmedicin 2001. Verksam vid bla Klarälvskliniken Karlstad, Centralsjukhuset Karlstad och Orthocenter Göteborg. Sedan många år inriktad på foten- och fotledens åkommor men även idrottsmedicinskt engagerad sedan tidigt 80-tal med uppdrag inom  fotboll, friidrott (IF Göta), hockey (FBK) och bandy (Boltic under 25 år). Förbundsläkare i Bandy 95-97, förbundsläkare i Friidrott 2010-2012 samt OS läkare London 2012 för att nämna några meriter.    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 15:55-16:20 - Akuta skador på Peroneussenor- och Tibialissenor. Sesamben.
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 10:50-11:45 - Workshop Fot/Ankel.Anne Lauridsen

Sjuksköterska på sjukhuset i Arvika med ett brinnande intresse för dokumentation. Det har resulterat i ett uppdrag som verksamhetsutvecklare inom projekt Vårddokumentation i LiV. Har även en del av min grundtjänst inom Utveckling användarstöd patientjournalDeltar i följande event:
Tisdag 28/08 16:00-16:45 - Vågar, vill, vidareutvecklar - Värmland väljer VårdplanerStergios Lazarinis

Stergios Lazarinis jobbar som överläkare på ortopedkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS).

Han är chef på protessektionen och sysslar klinisk framförallt med höft och knäprotes revisionskirurgi. Han disputerade januari 2013 på ämnet “Form and Finish of Implants in Uncemented Hip Arthroplasty” och fortsätter forska om ortopediska infektioner.

Hans speciellt intresse är protesinfektioner (PJI) som han har sysslat med sedan 2004. Han är infektions – hygien - och PJI-ansvarig på ortopedkliniken UAS samt en av experter i den internationella gruppen av experter angående ortopediska infektioner.

Protessektionen Akademiska sjukhuset har blivit ”Center of Excellence” för behandling, diagnostisering och förebyggande av PJI med stort samarbete med infektionskliniken, mikrobiologen men även med andra ortopedkliniker i Sverige och utomläns.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 16:09-16:21 - Treatment of periprosthetic joint infection with linezolid: efficacy and adverse events
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Ortopediska infektioner
Onsdag 29/08 10:40-11:05 - Protesinfektioner
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion/frågorMarie Leksell

Specialist i Ortopedi, arbetar på barnortopeden på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Tidigare ordförande i Epiphysen och styrelsemedlem i Svensk Ortopedisk Förening.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:15 - Barnortopeden
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågorMaria Lind
Sjuksköterska som jobbat inom många olika verksamheter både i Sverige och Norge. De senaste åren har ägnats helt åt dokumentation och har nu anställning på Utveckling och användarstöd patientjournal. Ingår sedan ett år tillbaka i projektet för Vårddokumentation i Landstinget i Värmland.  

Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 16:00-16:45 - Vågar, vill, vidareutvecklar - Värmland väljer VårdplanerMaria Lindblom

Jag är överläkare i radiologi på röntgenkliniken US i Linköping och blev färdig specialist 2010. Som specialistläkare har jag inriktat mig på muskuloskeletal radiologi, traumaradiologi samt barnradiologi och arbetar med alla modaliteter utom ultraljud där vi i Linköping har en speciell ultraljudsektion. Som radiolog har vi ett nära samarbete med remittenter och i synnerhet ortopeder vilket är mycket givande och roligt. Radiologin som specialitet är ju också spännande i sig eftersom den tekniska utvecklingen är enorm och det alltid finns något nytt att lära. På fritiden läser jag gärna eller vistas ute i naturen, helt till fots eller i kajak samt umgås med familj och vänner.
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:30-13:45 - Radiologen
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågor
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
Torsdag 30/08 14:00-14:20 - Slätröntgen; ett försvarstal
Torsdag 30/08 14:20-15:00 - Patientfall, frågor och diskussionÖsten Ljunggren

Östen Ljunggren är endokrinolog och professor i benmetabolism vid Uppsala universitet. Han har under lång tid varit engagerad i osteoporosforskning och bl a deltagit i ett flertal kliniska prövningar med osteoporosläkemedel.Deltar i följande event:
Måndag 27/08 13:00-18:00 - Kurs Metabola & cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd - delmål c11/11Stefan Lundeberg

Överläkare, med dr. Barnanestesiolog och smärtläkare. Har arbetat med barn och smärta sedan början på 1990 talet. Varit ansvarig för att bygga upp Smärtbehandlingsenheten för Barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Stockholm. Arbetar huvudsakligen med smärtfrågeställningar hos barn inneliggande på sjukhus vilket innebär omhändertagande av akut komplex smärta, postoperativ smärta, procedursmärta och smärta hos patienter med palliativa tillstånd.

Styrelseledamot i Svensk Barnsmärtförening. Aktuellt forskningsområde inom  procedursmärta.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Smärtlindring barn
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Procedursmärtlindring barnClas Lundgren

Chefläkare Clas Lundgren. Tidigare arbetat som Gastroenterolog och varit sektionschef för Mag-Tarmsektionen CSK, Karlstad i 15 år. Sedan 4 år Chefläkare och arbetar med patientsäkerhet och vårdskador.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Patientsäkerhetsarbete – Behövs det verkligen?Markus Lundmark

Mötesgeneral för ortopediveckan i Karlstad. Överläkare vid ortopedkliniken i Karlstad med specialintresse för fotkirurgi och trauma.    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-14:40 - Biomekanik vid fot- och fotledstrauma
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 14:40-15:00 - Calcaneusfrakturer, fourcorner/coalitio.
Tisdag 28/08 15:45-15:55 - Talusfrakturer, Lisfrancskador.
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 15:55-16:20 - Akuta skador på Peroneussenor- och Tibialissenor. Sesamben.
Tisdag 28/08 16:20-16:35 - Syndesmosskador.
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågor
Tisdag 28/08 17:00-18:00 - InvigningClaes Lundström

Claes Lundström har två yrkesroller, dels som Forskningschef på företaget Sectra och dels som Docent vid Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) vid Linköpings Universitet. Sedan 2016 leder han innovationsprojektet PRECIIS (www.preciis.se) där ett 15-tal parter samarbetar för att skapa tekniklösningar och arbetssätt som ökar precisionen inom ortopedisk kirurgi. Han leder även AIDA (www.medtech4health.se/aida), en nationell arena för utveckling av AI-lösningar inom bildmedicin. Genomgående består hans professionella gärning är att skapa innovationer för rutinsjukvård i tätt samarbete mellan sjukvård, akademi och industri.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-14:00 - Radiologi i ortopedens händer.
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
Torsdag 30/08 14:20-15:00 - Patientfall, frågor och diskussionNinni Länsberg

Ninni Länsberg är handbollsspelaren som blev massör och läste teologi, som blev pastor, vidareutbildade sig inom rehabilitering och som nu mött tusentals personer i samtal om stress, utmattning, jobb, sorg, omställning och kriser. Ninni jobbar som specialist inom arbete och hälsa, och föreläser och reflekterar över vår tids syn på effektivitet och perfektion. Ninni är författare till boken Frisk Jobbat, en bok om stress, balans och hållbara arbetsplatser.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 15:15-16:45 - Må bra, friskt jobbat!Ulla Madsen

Ulla Riis Madsen is registered nurse, She`s hold a Master Degree in Public Health (MPH) and a PhD in Health sciences. I am affiliated as Postdoc at the Orthopedic Department, Holbæk Hospital, Denmark.  November 2017 I defended my PhD thesis ‘Quality of life, functional level and needs of care after vascular major lower limb amputation’ at Lund University. My research gives a unique insight into the lives of people having major lower limb amputations and provides health professionals with directions of where to start improving care for this low prioritized patient group.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-13:55 - What matters? - AmputationIda Markström
Specialistsjuksköterska med inriktning mot Operationssjukvård på Anestesi- och intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Sen 2016 inskriven doktorand på Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad, vid Linköpings universitet. Mitt forskningsområde är Hudförberedelser inför ortopedisk kirurgi.

Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-08:40 - Hudförberedelser - hur är det med evidensen?Richard Marsell

Richard Marsell är överläkare och sektionschef på Barnortopeden, Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Hans huvudfokus inom barnortopedin är trauma, deformitetskirurgi samt artroskopisk verksamhet. Hans avhandling ledde till nya fynd kring rakitsjukdomar och dess behandling och han är fortlöpande aktiv inom både preklinisk och klinisk forskning. Richard är även en meriterad och ofta anlitad föreläsare på ett flertal utbildningar vid Uppsala Universitet. Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 08:00-11:45 - Kurs Extremitetsfrakturer hos barnKjell Matre

Kjell Matre, Klinikkdirektør/klinikkoverlege PhD, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus, Bergen 

Kjell hadde et faglig ansvar for den ortopediske traumatologien ved Haukeland universitetssykehus i 13 år, og forsket på hoftebrudd de siste årene av denne tiden, frem til disputas (PhD) i 2013. Fra 2014 har Kjell hovedsakelig vært opptatt av administrasjon og ledelse, men har fortsatt med undervisning som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og som kursleder for årlige nasjonale basiskurs i bruddbehandling (tilsvarende Davos-kurset).  Norges nasjonale Hoftebruddregister er en del av virksomheten i Ortopedisk avdeling/ Ortopedisk klinikk.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Trochantära höftfrakturer – plattfixation
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Cecilia Mellstrand Navarro

Cecilia Mellstrand Navarro är specialist i ortopedi sedan 2007 och i handkirurgi sedan 2018. Hon disputerade 2014 ”Wrist Fractures – Aspects of Surgical Methods and Outcome” och är drivande i den forskningsgrupp kring kliniska studier om radiusfrakturer som utgår från Södersjukhuset i Stockholm. Under 2015 - 2017 var hon kontrakterad som expert för SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) under arbetet med rapporten ”Behandling av armfraktur hos äldre” som släpptes i augusti 2017.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-10:15 - Epidemiologi, anatomi, studier, komplikationer.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fall
Torsdag 30/08 16:21-16:33 - Postoperative opioid consumption and pain after distal radius fracture surgery – A randomized controlled trial comparing regional and general anesthesiaStefan Moosmayer

Kommer opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og generell kirurgi og har en doktorgrad som omhandler utredning og behandling av seneskader i skulderen. Han jobber som overlege på kne- og skulderseksjonen ved Martina Hansens Hospital, som er et elektivt ortopedisk sykehus rett utenfor Oslo. Hans kliniske hovedinteresse er utredning og behandling av kroniske og akutte skulderskader. Han er forskningsleder for to internasjonale studier som undersøker effekten av forskjellige behandlingsmetoder ved akutte seneskader i skulderen og ved kalkskulder.Deltar i följande event:
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svenska Skulder och ArmbågssällskapetMichael Möller

Michael Möller är Överläkare i Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med särskilt intresse för nedre extremitetsfrakturer och fokus på fot och underbenstrauma. Med Dr, Registerhållare Svenska Frakturregistret.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Trochantära höftfrakturer – spikfixation
Onsdag 29/08 15:45-16:00 - Registerstudie reoperationsfrekvens trochantära höftfrakturer
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:00-16:15 - Svenska Frakturregistret. Hur behandlar vi frakturerna idag?
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Paul Neuman

Disputerad Överläkare i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus, Idrottssektionen, Malmö. Bedriver artroskopisk rekonstruktiv knäkirurgi inkluderande korsbands-, menisk-, ligament- och broskskador samt multiligament komplexa traumatiska knäskador. Bedriver integrerad molekylär och klinisk forskning av olika knäskador.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:14-08:21 - Akut omhändertagande Malmö 
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 10:40-11:00 - Meniskskador 2
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - DiskussionJohan Nordenadler

Johan Nordenadler, PhD i Skyddventilation i operationsrum, är sedan 2012 anställd som projektledare på Karolinska Universitetssjukhuset där han ansvarar för design av operationsrum och upphandlar operationsutrustningen på NKS och i Huddinge.  Johan har mellan 2006 och 2012 arbetat med uppbyggnaden av arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Projektengagemang samt parallellt doktorerat på KTH inom ämnet Skyddsventilation i operationsrum. Under perioden 1997 - 2018 har Johan varit rådgivare och flitigt anlitad föreläsare inom sjukhusventilation och operationsrumsdesign för att antal landsting.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:20 - Världsunikt pilotprojekt i Hässleholm och Karlstad - Realtidsövervakning av CFU och rutiner i OP sal.
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Framtiden - att undvika djupa infektionerGunilla Nygren

Legitimerad fysioterapeut. Examen i ortopedisk manuell terapi (OMT).

Idrottsmedicinsk utbildning. Verksam i RIV sedan 18 år tillbaka.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandPer Olerud

Specialist i ortopedi, Överläkare och Ansvarig för Övre extremitetens sjukdomar, skador och behandling på Södersjukhuset i Stockholm, skrivit avhandling om Proximala Humerusfrakturer och bedriver fortsatt forskning om detta område.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, fortsHenrik Olivecrona


Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:24-08:36 - Validation of a three-dimensional low dose CT method for assessing migration in total shoulder arthroplasty: an experimental study
Torsdag 30/08 08:00-08:12 - A Novel Motion Analysis in a Pelvic Injury Model
Torsdag 30/08 08:00-09:00 - Workshop ImplantatrörelseAnders Olsson

Anders Olsson, från Hagfors råkade ut för en rad olyckliga omständigheter i vården. Han blev förlamad från midjan och neråt och tappade 50 procent av sin lungkapacitet. Under flera år med ständig smärta var Anders ett morfinberoende, sängbundet vårdpaket. Till sist gav han nästan upp hoppet om att överleva.

Under föreläsningen får du ta del av Anders berättelse om hur han kämpade sig ur sjuksängen, gjorde sig fri från läkemedelsberoendet och fram till dag då han tillhör den absoluta världseliten i handikapp-simning, tävlar i triathlon och ständigt letar efter nya utmaningar och sätt för att förverkliga dem.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 11:00-11:45 - Det finns ingen gräns.Ewald Ornstein

Ewald Ornstein MD PhD är verksamhetschef vid Ortopediska kliniken i Region Örebro län sedan 160101 med uppdrag att verkställa ett samgående mellan ortopedklinikerna i Örebro, Lindesberg och Karlskoga. Uppdraget från regionledningen är såväl tydligt, stimulerande som en stor utmaning: se till att få fart på den kliniska forskning och utveckla universitetssjukvården och den omfattar alla tre sjukhusen, lös tillgängligheten, förbättra kvalitetsparametrarna i det nationella uppföljningar och skapa en hållbar struktur för verksamhetenDeltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:00-09:00 - Får man göra vad man vill?Andreas Otto

Specialistläkare i ortopedi. Ortopediska kliniken, Centralsjukhuset i Karlstad.

Brett intresse inom ortopedin, särskilt frakturkirurgi -  både avseende hur frakturerna lagas och förebyggs bäst. Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Sekundär frakturprevention
Onsdag 29/08 08:30-08:45 - Värmlandsmodellen för sekundär frakturprevention.Santiago Parra Sotoca

Specialistläkare i Ortopedi, Universivetessjukhuset Hudding/Ks, trauma och reparativ medicin.

Arbetar med rekonstruktiv ortopedi och fotkirurgi. Pågående forskning om amputation och utveckling av en metod för telemedicin inriktad till patienter med diabetesfot.Deltar i följande event:
Måndag 27/08 13:00-18:00 - Kurs Metabola & cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd - delmål c11/11Anders Persson

Anders Persson är professor i medicinsk bildvetenskap, överläkare och föreståndare för ”Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering” CMIV vid Linköpings universitet som han varit en av initiativtagarna till. Han har arbetat inom området visuell presentation av medicinska radiologiska data och medicinska tillämpningar i över 25 år. Han har varit gästprofessor Mayo Clinic USA, 2009. Har publicerat 190 referee-granskade publikationer och konferensbidrag. Flera internationella och nationella utmärkelser så som, H.M. Konungens guldmedalj i serafimerordens band för ”Betydande insatser inom medicinsk bildvetenskap” 2017, Lennart Nilsson Award, Athena priset, stora kunskapspriset och ” The Royal College Combined Scientific Gold Medal in UK. 2013”.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-14:00 - Radiologi i ortopedens händer.
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
Torsdag 30/08 14:20-15:00 - Patientfall, frågor och diskussionEva Rasmussen Barr

Docent i fysioterapi, specialist i OMT, universitetslärare och forskare vid Sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet. Hon är ordförande i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:15-16:45 - If you don't use it you'll lose itOtto Robertsson

Otto Robertsson MD, PhD has been manager of the Swedish Knee Arthroplasty Register since 1996. He has authored or co-authored over 100 publications and is a frequent lecturer at national and international medical conferences. He is an active orthopedic surgeon, primarily performing knee and hip arthroplasty surgery in Iceland. He was the general secretary of the Icelandic Orthopedic Society in 2003-2011, is a member of the American Knee Society, is the representative of Iceland in the EFFORT and was the congress president of the Nordic Orthopaedic Federation 59th congress in Reykjavik, Iceland, 2018.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:56-09:00 - The incidence of manipulation under anesthesia after primary knee arthroplasty in Sweden - A register based study
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Protes
Torsdag 30/08 14:20-14:40 - Hel- vs delprotes vid knäledsartros. Var står vi idag?
Torsdag 30/08 14:40-15:00 - Diskussion/fallCecilia Rogmark

Cecilia Rogmark är överläkare på Skånes Universitetssjukhus Malmö-Lund, docent i ortopedi samt registerhållare i Svenska Höftprotesregistret. Både hennes forskning och kliniska arbete är inriktat på den ortogeriatriska patienten, och höftfrakturer i synnerhet.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 15:57-16:09 - IS PARKINSON’S DISEASE ASSOCIATED WITH WORSE OUTCOMES FOLLOWING HIP REPLACEMENT AFTER HIP FRACTURE?
Onsdag 29/08 08:04-08:08 - Cognitive status in hip fracture patients with two prehospital emergency care procedures and its association with postoperative mortality and activities of daily living
Onsdag 29/08 13:00-13:30 - Betydelse av vårdkedja och perioperativa faktorer
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.Ola Rolfson

Ola Rolfson är överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs Universitet. Han är kliniskt verksam inom protestsektionen och fokuserar på höft- och knäprotesoperationer. År 2010 försvarade han sin avhandling om patientrapporterat utfall och hälsoekonomiska aspekter av höftprotesoperation. Han gjorde sin postdoc vid Harvard Medical School 2014-2015. Hans forskningsintressen inbegriper registerstudier, patientrapporterat utfall, epidemiologi, implantatrelaterade infektioner, artrosskola, vårdprocesser och styrning inom sjukvård, ekonomisk värdering av hälsa, brosksmörjning, statistiska metoder och radiostereometrisk analys av implantat. Från och med 2017 ansvarar Ola Rolfson för Svenska Höftprotesregistret som registerhållare.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-14:12 - High annual surgeon volume reduces the risk for adverse events following primary total hip arthroplasty. A registry-based study of 12,100 cases in Western Sweden.
Tisdag 28/08 15:45-15:57 - Thromboprophylaxis in Hip Arthroplasty; Nationwide Prescription and Outcome
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Ortopediska infektioner
Onsdag 29/08 11:05-11:30 - Urval av patienter.
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion/frågor
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svenska Höft- och KnäföreningenBertil Romanus

Medicine Doktor, Docent, Överläkare vid Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

· Född i Lund, 1941

· 1968 - Leg läk Göteborg

· 1974 - Ortoped specialist, 1974 Disputerad

· 1980 – Docent vid Göteborgs Universitets Medicinska Fakultet

· 2008 – Deltidsanställd senior konsult vid Ortopeden SU, Göteborg

· 1982 – 2004 Chef för Barnortopedin vid, Sahlgren Universitets sjukhuset, Göteborg

· 1986 – Medlem i European Paediatric Orthopaedic Society, EPOS,

· 1995 – 2006 Ordförande i Svensk Barnortopedisk Förening SBOF

Presenterat ett antal föredrag vid olika nationella och internationella kurser och kongresser. Publicerat 35 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 14:40-15:00 - Calcaneusfrakturer, fourcorner/coalitio.
Tisdag 28/08 15:45-15:55 - Talusfrakturer, Lisfrancskador.
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Fria föredrag
Onsdag 29/08 10:50-11:45 - Workshop Fot/Ankel.Björn Salomonsson

Överläkare vid Ortopedkliniken Danderyds sjukhus AB ett av Sveriges största akutsjukhus, och har varit aktiv skulderkirurg sedan början av 90-talet. Tidigare ordförande för Svenska Skulder och Armbågssällskapet (SSAS) och nuvarande nationsdelegat för Sverige i den Europeiska föreningen för skulder och armbågskirurgi (SECEC). Var med och startade SSAS kvalitetsregister 1999 och är registerhållare för Svenska Skulder och Armbågsregistret. Forskare, handledare och lärare på Karolinska Institutet.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Axel: Proximala humerusfrakturer
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Axel: Proximala humerusfrakturer, forts
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Fria föredrag
Onsdag 29/08 16:01-16:05 - International consensus for minimum radiological monitoring and complication reporting in shoulder arthroplasty: completion of a Delphi processKristian Samuelsson

Professor och specialistläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Klinik med fokus på komplex knäkirurgi. Forskning inom flera ortopediska fält.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:07-08:14 - Akut omhändertagande Göteborg
Onsdag 29/08 08:53-09:00 - Diskussion
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Mjuka knän, forts
Onsdag 29/08 11:00-11:30 - Patellainstabilitet
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Fria föredrag
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svensk Artroskopisk FöreningLinus Sandberg


Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:30-09:00 - Ekonomi i eget företagRolf Sandberg

Utbildad gymnastikdirektör vid dåvarande GCI i Stockholm 1966. Medicinstudier och disputerad i Lund/Malmö på handhavandet av knäligamentskador. Avflyttad till Karlstad, där klinikchefen tyckte att ryggsektionen skulle uppgraderas med min närvaro. Blev verksamhetschef (Chöl) under en sexårsperiod. Ägnat mycken tid åt vårdkedjor (rygg-knädiagnostik, osteoporos) och samarbete med primärvården. Nu ryggrehab inom RIV.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandMikael Sansone

Mikael Sansone är överläkare på Sahlgrenska/Mölndal i Göteborg och arbetar med artroskopisk kirurgi i knä och höft samt idrottsortopedi.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Protes
Torsdag 30/08 13:40-14:00 - FAI - tecken på tidig artros eller botbar åkomma?
Torsdag 30/08 14:40-15:00 - Diskussion/fallBirgitta Sigvant


Deltar i följande event:
Måndag 27/08 13:00-18:00 - Kurs Metabola & cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd - delmål c11/11Edvard Smith

Edvard Smith är psykiater och överläkare på Individuell Läkemedelsnedtrappning, Länsgemensam Psykiatri i Karlstad. Han har tidigare arbetat i allmänpsykiatrisk öppenvård och framförallt varit inriktad på beroendepsykiatri.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:45-09:30 - Individuell läkemedelsnedtrappningRune Solhaug

Rune Solhaug, överläkare och enhetschef för Kliniskt Träningscentrum, KTC, Centralsjukhuset Karlstad.

CRM – teamarbete och kommunikation i högriskverksamhet

KTC är ett centrum där vårdpersonal ska få tillgång till kompentensutveckling i en verklighetstrogen och trygg miljö. På en övningsdocka kan man i teamövningar filma och titta på rollfördelningen och hur personalen kommunicerar med varandra enligt överläkare Rune Solhaug. Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 08:00-09:30 - CRM – teamarbete och kommunikation i högriskverksamhetDavid Stainsby

George David Stainsby MB, BChir (Cantab): FRCS (England). Retired Consultant Orthopaedic Surgeon (Newcastle upon Tyne).

David Stainsby är verksam i Newcastle. Utbildad vid Universitetet i Camebridge. Han har mångårig erfarenhet av traumakirurgi. Senare fotkirurgi med specialintresse för felställningar i den reumatiska framfoten och han har utvecklat den nu mest använda operationsmetoden. David efter många års arbete tagit det biomekaniska resonemanget med focus på foten till en erkänt hög och aktad nivå.    Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-14:40 - Biomekanik vid fot- och fotledstrauma
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fot - akuta skador och biomekanik
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fot - akuta skador och biomekanik, forts
Tisdag 28/08 16:35-16:45 - Diskussion/frågorPeter Ström

Peter Ström är överläkare vid Traumasektionen, Akademiska Sjukhuset Uppsala . Ägnar sig åt generellt ortopediskt trauma både övre och nedre extremitet, men fokus på bäckenfrakturer. Andra uppdrag: AO fakultet, ATLS instruktör, medansvarig för utvecklande av SOFs Bakjoursskola, tidigare ordförande SOTS.Deltar i följande event:
Måndag 27/08 13:00-18:00 - Kurs underbensfrakturer
Tisdag 28/08 08:00-11:45 - Kurs Femurfrakturer
Tisdag 28/08 14:00-17:00 - Möte Bakjoursskolan
Onsdag 29/08 13:00-13:30 - Betydelse av vårdkedja och perioperativa faktorer
Onsdag 29/08 13:00-15:00 - Höftfrakturer
Onsdag 29/08 13:30-14:00 - Cervikala höftfrakturer – aktuell behandlingsrekommendation
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Trochantära höftfrakturer – plattfixation
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Trochantära höftfrakturer – spikfixation
Onsdag 29/08 15:45-16:00 - Registerstudie reoperationsfrekvens trochantära höftfrakturer
Onsdag 29/08 15:45-16:45 - Höftfrakturer, forts
Onsdag 29/08 16:00-16:15 - Svenska Frakturregistret. Hur behandlar vi frakturerna idag?
Onsdag 29/08 16:15-16:45 - Paneldiskussion och frågor.
Torsdag 30/08 16:45-17:45 - Postersession
Fredag 31/08 10:15-11:45 - Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapet.Anders Stålman
Arbetar på Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm. Disputerad på avhandling om knäartroskopi/korsbandsskador och pågående forskningsprojekt om fr a korsbandsskador. Handleder 4 doktorander.
Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Mjuka knän
Onsdag 29/08 08:28-08:53 - KorsbandsskadorPatrik Sundström

Programansvarig för e-hälsa vid SKLDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 15:45-16:30 - Digitaliseringens möjligheter.
Onsdag 29/08 15:45-17:00 - E-hälsaEva Sving

Patientsäkerhetssamordnare, Leg. Sjuksköterska, Med Dr

Är utbildad intensivvårdssjuksköterska och arbetat på intensivvårdavldening. Har startat upp kliniskt träningscentrum i Region Gävleborg och undervisade där i olika metoder. Arbetade där i 10 år. Där engagerade hon sig i trycksårsproblematiken och arbetade aktivt för att implementera evidensbaserad trycksårsprevention på somatiska vårdavdelningar. Doktorerade under den tiden i ämnet trycksår och implementering. Nuvarande forskning är inriktad på trycksårsprevention under operation.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 10:15-11:45 - Ett mål i hela världen - inga trycksår i samband med vård!Staffan Tevell

Staffan Tevell är överläkare och studierektor på infektionskliniken i Karlstad, med ett specialintresse för ortopediska infektioner. Han är knuten till Örebro universitet, där han forskar om stafylokocker vid ledprotesinfektioner. Han är även sammankallande för Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp för led- och skelettinfektioner (som för närvarande genomför en omfattande revision av detta vårdprogram) samt medlem i styrgruppen för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (protesinfektionsregistret).Deltar i följande event:
Måndag 27/08 13:00-18:00 - Kurs Metabola & cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd - delmål c11/11
Onsdag 29/08 09:45-10:15 - Ortopediska Infektioner: Basal kunskap om agens och utveckling.
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Ortopediska infektioner
Onsdag 29/08 10:40-11:05 - Protesinfektioner
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion/frågorÅsa Thelaus

Specialistläkare i Ortopedi, KarlstadDeltar i följande event:
Onsdag 29/08 13:00-13:15 - Barnortopeden
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Barnortopediska infektioner
Onsdag 29/08 13:15-13:30 - Infektionsläkaren
Onsdag 29/08 13:30-13:45 - Radiologen
Onsdag 29/08 13:45-13:55 - Diskussion/frågor
Onsdag 29/08 14:00-14:30 - Nervblockader på barn
Onsdag 29/08 14:00-15:00 - Smärtlindring barn
Onsdag 29/08 14:30-15:00 - Procedursmärtlindring barnMaria Thorander

Leg sjukgymnast, utbildad som norsk fysioterapeut i Oslo 1993. Arbetat i Oslo och haft egen etablering i Firenze Italien och jobbat med neurologi 1993-2003.

SSC, sjukgymnast inom ryggrehabilitering, pre och post, 2004-. 

Vidareutbildad, KI magisterexamen, 2012 och fortsatt med masterstudier inom området SRS / diskproteser ländrygg, där framförallt den pre-operativa /post-operativa rehabiliteringen varit huvudintresset, som under de senaste åren utvecklats till ett bli en ”regim” för SRS patienter som ska genomgå främre kirurgi.Deltar i följande event:
Fredag 31/08 08:00-09:30 - Svensk Ryggkirurgisk FöreningJonatan Tillander

Sedan 2010 verksam som infektionskonsult på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, bland annat som infektionsansvarig vid det nystartade "Ortopediskt Infektions-Center".

2017 doktorerat inom området infektioner associerade till perkutana implantat för benproteser. Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Ortopediska infektioner
Onsdag 29/08 10:15-10:40 - Implantatrelaterade infektioner.
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion/frågorHans Tropp

Ortopedkliniken Linköping, specialist inom ryggkirurgi.

Intresserad av att utveckla metoder för att visualisera patomekaniska förhållanden avseende olika ryggåkommor, i synnerhet olika ryggradsdeformiteter.

Utvecklar nu en metod för att integrera CT och rörelseanalys för att kunna kartlägga dynamiska förlopp såsom femoroacetabulärt impingement, patellaproblem och samband mellan höftproblem och neuromuskulär skolios.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?Kristian Tullhög Stjerna

Under nästan 3år av sin ST vid Skaraborgs sjukhus Skövde har Kristian varit processchef för ortopederna och snart även specialistläkare.Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:20-13:40 - Chef och ST-läkareMagnus Tägil

Jag är en akademisk ortoped och handkirurg med specialintresse I den distala radius frakturen, en fraktur som förtjänar en rejäl statushöjning. 15% av patienterna, gammal som ung, har stora besvär ännu efter ett år med vilovärk och dålig funktion. Med förbättrat omhändertagande både på och utanför sjukhuset, utbildning och ökad specialisering kommer vi minska komplikationerna och sänka andelen med dåligt slutresultat.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:35-10:55 - Kirurgisk behandling inklusive kort historik.
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallTomas Ullman

Ägare av RIV sedan 2008, men har jobbat i företaget 23 år. Driver parallellt PersonalSupport Värmland AB och har så gjort i 20 år.

PersonalSupport jobbar främst med yrkesinriktad rehabilitering.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 13:15-14:30 - RIV - Ryggrehabiliteringen i VärmlandAnders Wallmon

Anders Wallmon är ortoped och handkirurg. Han är handledsspecialist sedan 15 år tillbaka och har sedan dess huvudsakligen ägnat sig åt handledsproblem. Utvecklingen av handledskirurgin, både vad gäller kirurgi, rehabilitering, utbildning och organisation, är områden som Anders driver i sin dagliga gärning.

Anders är medgrundare till och tidigare medicinsk ansvarig för HandCenter med klinker på fyra orter där merparten av allt från armbåge till fingertopp omhändertas.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
Onsdag 29/08 10:55-11:15 - Associerade skador.
Onsdag 29/08 11:15-11:45 - Diskussion och fallLina Watz

Lina Watz är en 22-årig tjej från Karlstad som föddes med diagnosen fibula aplasi, en diagnos som lett till mycket smärta, många operationer och sjukhusbesök. Under tidiga tonår fann hon simningen, en sport som  foten faktiskt klarade av. Sedan dess har Lina deltagit på flera EM, VM samt på paralympics i Rio. I sin föreläsning kommer Lina dela med sig om allt fantastiskt hon har fått uppleva tack vare sin fot, både i sjukhusmiljö, i tävlingsarenor och i vardagliga situationer.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 10:15-10:55 - Tio fingrar, sju tår - det går bra ändå.Johan Wenman

ST-läkare Ortopedi, Umeå universitetssjukhus. Deltar i följande event:
Torsdag 30/08 13:40-13:50 - LedarskapsutbildningPer Wiger

Chefläkare i Alingsås sedan 2011.

Arbetar för SKL 15 procent med nationell patientsäkerhet sedan hösten 2015

Sitter i HSAN, på SKL:s stol, sedan våren 2016

Under tiden som ortoped huvudsakligen arbetat med idrottsortopedi och rekonstruktiv traumakirurgi

Studierektor ortopedin i Göteborg 2001-2005.

Med. dr Göteborgs universitet 1999.

Specialist i ortopedisk kirurgi 1992 och i allmän kirurgi 1994

Leg läk 1988.


Mitt mångåriga intresse för kvalitetsdriven verksamhet med god arbetsmiljö har fört mig mot ett ökat fokus på patientsäkerhet med mottot – för vem är jag här?Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 08:00-11:45 - Kurs i patientsäkerhet för ST-läkare
Tisdag 28/08 13:15-17:00 - Kurs i patientsäkerhet för ST-läkare, fortsSimon Vikström

Öl ortopedi och sedan 2013 ansvarig för infektioner ort trauma sektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal samt ansvarig för traumasektionens del i nystartade "Ortopediskt Infektions-Center".Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 09:45-11:45 - Ortopediska infektioner
Onsdag 29/08 10:15-10:40 - Implantatrelaterade infektioner.
Onsdag 29/08 11:30-11:45 - Diskussion/frågorPer Wretenberg

Per Wretenberg är professor i Ortopedi vid Örebro Universitet sedan 2016. Hans huvudsakliga forskningsområden har varit biomekanik och proteser. Han är i Örebro övergripande ansvarig för att bygga upp en stark och bred forsknings verksamhet med doktorander inom olika subspecialiteter.

Hans eget huvudfokus är tesbädds verksamheten vid den nu stora protesverksamheten vid regionklinikens enhet i Lindesberg där samarbete med industrin är huvudfokus i utvecklingsarbetet. Han är också kliniskt ansvarig för höftprotes verksamheten i regionen.Deltar i följande event:
Tisdag 28/08 14:00-15:00 - Fria föredrag
Tisdag 28/08 14:36-14:48 - Implant Movement Analysis (IMA), a CT based technique for analysis of suspected loose hip prosthesis – a new method now in routine clinical use.
Tisdag 28/08 15:45-16:45 - Fria föredrag
Onsdag 29/08 08:48-08:52 - For Peer Review Neuralgic and nociceptive pain in the knee as a cause of the treatment failure after cartilage repair surgery. Two case reports.
Onsdag 29/08 08:52-08:56 - Mussels Adhesive Protein (MAP) as a promising alternative to fibrin for scaffold fixation during cartilage repair
Onsdag 29/08 13:00-13:20 - Världsunikt pilotprojekt i Hässleholm och Karlstad - Realtidsövervakning av CFU och rutiner i OP sal.
Onsdag 29/08 13:00-13:55 - Framtiden - att undvika djupa infektioner
Onsdag 29/08 16:21-16:25 - Sagittal balance and health-related quality of life three decades after fusion in situ for high-grade isthmic spondylolisthesis
Onsdag 29/08 16:33-16:45 - Parameters identifying the risk of treatment failure after cartilage repair. Proposition for the treatment algorithm.
Torsdag 30/08 08:00-09:00 - Får man göra vad man vill?
Torsdag 30/08 13:00-15:00 - Protes
Torsdag 30/08 14:00-14:20 - Höftproteser på väldigt unga individer med eller utan syndrom. Är artrodes ett alternativ?
Torsdag 30/08 14:40-15:00 - Diskussion/fallJörgen Åstrand

Jörgen Åstrand är Ortoped och Handkirurg med forskningsintresse inom benmetabolism. Utbildad, disputerad samt frakturförebyggande arbete i Lund, nuförtiden mest verksam någonstans i välfärden mellan Göteborg och Stockholm.Deltar i följande event:
Onsdag 29/08 08:00-09:00 - Sekundär frakturprevention
Onsdag 29/08 08:15-08:30 - En fraktur räcker! - Erfarenheter från screening av frakturpatienter i Lund