Föreläsare/ModeratorerMehool Acharya

 Senior consultant surgeon, Trauma & Orthopaedics Consultant at North Bristol NHS Trust Mez is an enthusiastic, dynamic consultant orthopaedic trauma surgeon working in one of the busiest major trauma centres in the UK. His specialist interests include pelvic and acetabular trauma/ complex trauma and hip and knee reconstruction. Dr Acharya is a keen teacher and trainer and won the prestigious award of Trainer of the year in 2014. He is currently deputy lead for surgical skills and simulation training in the severn region, UK.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:05-08:30 - Pelvic trauma – Emergency management


Lars Adolfsson

Professor i Ortopedi, Linköpings Universitetssjukhus. Inriktning mot övre extremitetens skador och sjukdomar med mångårig erfarenhet av klinisk forskning inom området. Sektionsansvarig för Övre extremitetssektionen vid ortopedkliniken US, Linköping. Specialist i Handkirurgi och Ortopedi. Stort engagemang i utbildningsaktiviteter såväl i Sverige som internationellt.Deltar i följande:
Måndag 26/8 10:00-17:00 - Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
Måndag 26/8 10:00-17:00 - Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
Onsdag 28/8 09:00-09:30 - Bakjoursskolan
Onsdag 28/8 10:15-10:45 - 30 years of distal radius fractures - Daniel Rikli
Onsdag 28/8 10:50-12:10 - Radiusfrakturer - är volar platta alltid rätt val?
Onsdag 28/8 14:00-15:00 - Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Artroskopisk cuffsutur
Onsdag 28/8 10:50-10:55 - Inledning
Onsdag 28/8 11:25-11:35 - Fixation av ulnafx/reparation av TFCC i kombination med volar platta vs enbart volar platta


Henrik Ahlborg

Arbetar på Ortopediska kliniken SUS Malmö sedan 1995. Disputerade 2003. Sektionschef för fot, idrott och axelsektionen på Sus. Ansvarar för Svenska axelinstabilitetsregistret och är vice ordförande i SSASDeltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-14:00 - Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Axelledsinstabilitet – vilka ska opereras?
Onsdag 28/8 13:00-13:10 - Inledning och naturalförlopp
Onsdag 28/8 13:30-13:40 - Bakre instabilitet


Eva Alpeus

Inskrivningsköterska elektiva protesprocessen, Ortopediska kliniken VrinnevisjukhusetDeltar i följande:
Onsdag 28/8 08:40-09:40 - Smärta och smärtbehandling för den ortopediska patienten - Mia Berg
Torsdag 29/8 10:10-10:55 - Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken


Martin Ålund

 Överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område Ortopedi Mölndal sedan 10 år. Dessförinnan under många år arbetat som överläkare på Universitetssjukhuset i Linköping och på Lasarettet i Motala efter att det blivit del av Ortopedicentrum i Östergötland. Disputation 1993. Medförfattare till boken Reumatologi och Reumakirurgi (Studentlitteratur 1996) samt boken Ortopedi (Studentlitteratur 2018). Medgrundare till fotkirurgikursen i Göteborg som startades 2009.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:55-14:25 - Förvärvad vuxenplattfot- varför och vad göra?


Jonny Andersson

 Jonny Andersson är medicine doktor och överläkare i handkirurgi och ortopedi. Han disputerade inom ämnet Handledens ligamentskador och handledsartroskopi 2016. Jonny har arbetat som ortoped i ca 10 år på Sjukhuset i Varberg och som handkirurg i ca 10 år på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Numera återfinns han på SportsMed, Carlanderska Sjukhuset i Göteborg och har pågående forskningsprojekt inom handledens ligamentskador via Sahlgrenska Akademin.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 14:10-14:25 - Ledbansdsrekonstruktion artroskopiskt och öppet


Magnus Andersson

Jag heter Magnus Andersson och arbetar som gipstekniker på Ortopeden i Malmö.


Har arbetat på ortopeden i +20 år och varit gipstekniker i 11 år.


Är lärare på gipsteknikerutbildningen på Lunds Universitet , lärare i gipsteknik på  ST-regionsutbildningsdagarna i Region Skåne. Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:45 - Gipsteknik - Per Flink
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Avancerad Gipsteknik


Widar Andersson

Ledarskribent och chefredaktör FolkbladetDeltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-14:20 - Vem Styr Sjukvården?


Elinor Andersson

 Sjuksköterska med specialistutbildning inom medicinsk pedagogik, ortopediska kliniken VrinnevisjukhusetDeltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-14:40 - Säkrare vård genom patientmedverkan - Christina Schildmeijer
Onsdag 28/8 13:00-13:45 - Strukturerat arbete för förebyggande av vårdskador på ortopedisk vårdavdelning - Annika Karlaryd
Tisdag 27/8 15:45-16:35 - Patientutbildning och återhämtning efter elektiv höft-/knäprotesoperation - Åsa Johansson Stark


Ethel Andersson

 Ethel Andersson är Leg. Fysioterapeut och verksam på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal inom ortopedi och ortopedisk rehabilitering, tidigare även inom reumatologi. Författare till kandidatuppsatsuppsatsen "Kartläggning av fysisk funktion efter distala radiusfrakturer, DRF".  Ethel har varit delaktig sedan start med Radiusfrakturprojektet som sedermera slutade i Radiusmottagningen/Handledsfrakturmottagning. Ethel är också aktiv i fysioterapeuternas "Sektionen för ortopedisk - kirurgisk rehabilitering" och skriver regelbundet i tidningen "Manualen", en tidskrift för fyra sektioner inom Fysioterapeuterna.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-13:45 - Radiusmottagningen - Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten
Torsdag 29/8 10:15-11:45 - Fysioterapeuternas Nätverksträff


Helene Andersson Molina

Överläkare, Ortopedkliniken Norrköping.
Ansvarig protessektionen.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:00-08:40 - Keynote - Leo Whiteside
Onsdag 28/8 13:00-14:20 - Vem Styr Sjukvården?
Tisdag 27/8 15:45-16:05 - Hur väljer jag vilken patient som ska opereras?


Lovisa André

ST-läkare på ortopedkliniken i Eksjö. Läste läkarutbildningen i Linköping, tog examen 2014. Styrelseledamot i Epiphysen.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 15:15-16:30 - Epiphysen II - Hur ska du agera om du ser någon som gör fel?


Peter Axelsson

 Peter Axelsson är specialist i ortopedi och handkirurgi och överläkare och sektionschef på handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetsjukhuset. Han disputerade 2018 med avhandlingen ”Distal radioulnar joint: arthroplasty and strength assessment” i vilken han studerat protesersättning av DRU-leden samt metoder för utvärdering av DRU-ledsfunktion. Sedan augusti 2018 är Peter Axelsson ordförande i Svensk Handkirurgisk förening.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 14:25-14:40 - Artroplastik som salvage procedure


Yvonne Axelsson

Specialist i Arbetsterapi med lång erfarenhet av Ortopedi i akutsjukvård, verksam på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Arbetar med verksamhetsutveckling samt är kliniskt verksam inom Ortopedins samtliga flöden, såväl trauma- och elektiv verksamhet som rehabilitering efter ortopediska handskador. Undervisar på arbetsterapeututbildningen, Karolinska Institutet. Har genom åren varit delaktig i nätverksträffar för arbetsterapeuter i samband med Ortopediveckan.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 10:15-11:45 - Nätverksträff för arbetsterapeuter


Carl Bäckman

 Leg. Sjuksköterska, PhD intensivvårdssjuksköterska Vrinnevisjukhuset Norrköping.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:00-08:40 - 24 års erfarenheter med IVA-dagböcker, från ett lokalt projekt till internationellt arbetssätt - Carl Bäckman


Torsten Backtemann

Sektionschef och överläkare vid Barnkirurgiska kliniken, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, SU. Specialintressen är frakturer och smärttillstånd i extremiteter hos barn samt idrottskador hos den växande individen.Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:20-10:35 - Femurfraktur hos barn i tonåren - elastiska spikar eller antegrad märgspik?


Urban Berg

Överläkare i ortopedi vid Kungälvs sjukhus, där han varit med om att implementera fast-track vid planerade ledplastiker. Har pågående forskningsprojekt om fast-track vid höft- och knäprotesoperationer i Sverige och planerar att disputera inom detta område våren 2020.                Deltar i följande:
Onsdag 28/8 11:20-12:00 - Höft- och knäproteser - Vad har hänt i Sverige det senaste decenniet
Onsdag 28/8 11:20-11:30 - Bakgrund


Mia Berg

 Anestesi-, onkologi- och smärtsjuksköterska. Har arbetat med smärta i 14 år (i Stockholm och Uppsala). Arbetar framförallt med akut smärtkonsultverksamhet på Akademiska sjukhuset och med utbildning (internt, externt och mot Universitet och Högskolor)Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:40-09:40 - Smärta och smärtbehandling för den ortopediska patienten - Mia Berg


Bo Berggren


Deltar i följande:
Måndag 26/8 13:50-14:30 - Diabetes och diabeteskomplikationer


Peter Bergh

Peter Bergh. MD, PhD


 


Överläkare i tumörortopedi Sahlgrenska sjukhuset Göteborg.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:20-13:35 - ”Kan min ryggvärk vara cancer?”


Hanna Björnsson Hallgren

Universtitetsöverläkare, övreextremitetskirurg, forskningsområde är axel och armbåge.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 14:00-15:00 - Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Artroskopisk cuffsutur


Johanna Blomstrand

 Johanna Blomstrand är Leg. Arbetsterapeut med magisterexamen, specialist i arbetsterapi, sektionsledare på Handmottagningen Mölndal, doktorand på Göteborgs Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, avdelningen för Ortopedi.  Johanna arbetar mycket med verksamhetsutveckling, undervisar om handrehabilitering på Arbetsterapeut-programmet i Göteborg och forskar kring kirurgiskt behandlade distala radiusfrakturer.  Just nu är fokus i forskningen ett projekt där de översatt ett bedömningsinstrument (MHQ) för att bedöma handfunktion och aktivitetsförmåga, och ett projekt där vi tittar på olika smärtlindringsmetoder samt metoder för immobilisering (gips/ortos) i samband med kirurgi.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-13:45 - Radiusmottagningen - Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten


Lukas Bobinski


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 16:00-16:30 - Battle: För och emot kirurgi vid burstfrakturer?


Helena Brisby

Helena Brisby är Professor i ortopedi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet sedan 2014 och för närvarande Avdelningschef samt Proprefekt på Institutionen för kliniska vetenskaper.  Hon är överläkare i ryggteamet, ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2008.  Prof. Brisby har förutom två utlandsvistelser som fellow i USA och Australien, innefattade både forskning och kliniskt arbete, tjänstgjort på Sahlgrenska Sjukhuset sedan början av 90-talet. Såväl kliniskt, forskningsmässigt och inom undervisning har hon huvudsakligen ägnat sig åt ryggkirurgi och frågeställningar runt ryggsjukdomar, innefattande såväl diagnostik och behandling.  Som exempel på nationella uppdrag kan nämnas att Helena Brisby var med och bildade Epifysen, har varit ordförande för Svensk ryggkirurgisk förening samt  medverkar i fakulteten för Spine Academy.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 15:40-16:00 - Cervikaltrauma
Onsdag 28/8 16:00-16:05 - Fall
Tisdag 27/8 13:52-14:04 - Axial loading during MRI reveal insufficient effect of percutaneous interspinous implants on spinal canal area


Mats Brittberg

 Professor, Adjungerad vid Göteborgs Universitet, Överläkare Region Hallands Ortopedi, Hallands Sjukhus Kungsbacka. Spec i Ortopedi  sedan 1986. Klinisk profil: Klinisk vävnadsregeneration med spec. inriktning på broskskador samt komplexa led-smärt tillstånd framför allt knä och fotled. Chefredaktör för CARTILAGE. Past-president ICRS.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:00-09:20 - Svensk Artroskopisk Förening: Menisksubstitution - Karl Eriksson och Mats Brittberg
Torsdag 29/8 08:30-08:55 - Artificiella menisksubstitut; typer, indikationer och kliniska resultat


Annelie Brorsson

 Annelie Brorsson har arbetat som fysioterapeut i över 30 år och hennes fokus som kliniker är ortopedi med ett särskilt intresse för hälsenans och fotens skador och sjukdomar. Sedan 2008 är hon specialist i idrottsmedicin. Hon disputerade 2017 vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Acute Achilles tendon rupture: The impact of calf muscle performance on function and recovery”. För närvarande kombinerar hon sin kliniska anställning på IFK Kliniken Rehab i Göteborg med forskning vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs universitet där fokus ligger på rehabilitering och utvärdering efter senskador i nedre extremitet. Annelie har varit medförfattare i 13 artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter och också medförfattare i flera bokkapitel.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 10:15-10:45 - Akillessenerupturer


Ghazi Chammout


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 15:55-16:10 - Val av behandlingsmetod vid felställd lårbenshalsfraktur


Maria Cöster

Överläkare i ortopedi på SUS  Malmö och på Capio Movement.  Leg sjukgymnast. Stort intresse för neuroortopedi, den ”neurologiska foten” och för komplexa deformiteter i fot/fotled.  Arrangör av  kurser för ST-läkare, fysioterapeuter och specialistläkare inom området fot- och fotledskirurgi och fungerar som mentor för flera fot-och fotledskirurger i landet. Disputerade 2015 med avhandlingen ”SEFAS-the Self-reported Foot and Ankle Score” vid Lunds universitet. Varit sekreterare och ordförande i Svenska fotkirurgiska sällskapet och ledamot i EFAS (European Foot and Ankle Society) styrelse.  Är registerhållare för det nationella fot-och fotledsregistret Riksfot.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:10 - Plattfotskirurgi - Var, när, hur och var?
Torsdag 29/8 08:10-08:35 - Biomekanik -Vad händer med belastningen när det går snett?
Torsdag 29/8 13:50-13:55 - Inledning


Björn Cratz

 Björn Cratz, Leg. Fysioterapeut, MSc. Arbetar på Aktiva Rehab samt på Motions och Idrottsskadeenheten, Linköping. Undervisar i muskuloskeletal ultraljudsdiagostik och är lärare på fristående kursen medicinsk bildvetenskap för det muskuloskeletala systemet på Linköpings Universitet. Björn har examen i ortopedisk manuell terapi (Perth, Australia), examen i ultraljudsdiagnostik samt är certifierad idrottskadefysioterapeut.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:55-11:10 - Muskuloskeletalt ultraljud: enkel metod för diagnostik och intervention?


Leif Dahlberg

 Professor i ortopedi, Chef Avdelningen för Ortopedi samt Lund OsteoArthritis Division - From molecule to clinical implementation. Lunds Universitet
En av grundarna av BOA-registret (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros, www.boaregistret.se) vars forskning ligger till grund för Socialstyrelsens Riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Leder forskningsgrupp i arbetet kring fysiologi och patogenes vid artros med mål att på bästa sätt ge patienter med ledbesvär evidensbaserade råd och rehabiliteringsstrategier som minskar risken för progredierande ledsjukdom och protesbehov. Det handlar om att ge rätt råd till rätt patient vid rätt tidpunkt.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:30-09:00 - Vilka är de unga artrospatienterna? Är de hjälpta av artroskopier/artroplastiker?
Torsdag 29/8 14:12-14:18 - Better management of patients with osteoarthritis (BOA), outcomes after evidence based education and exercise delivered nationwide in Sweden.
Torsdag 29/8 14:18-14:24 - DIGITAL OA TREATMENT – EFFECTS ON PAIN AFTER 6 MONTHS OF ADHERENCE


Carl Ekholm

Carl Ekholm har ett mångårigt intresse för trauma, särskilt övre extremitetens. Han är docent och sektionschef för övre extremitetens frakturkirurgi och artroplastik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt är mångårig fakultetsmedlem i AO inkl. AOs internationella fakultet. Han är även medgrundare av Svenska frakturregistret och medförfattare till SBU-rapporten (nr 262, Behandling av armfraktur hos äldre).Deltar i följande:
Måndag 26/8 10:00-17:00 - Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
Måndag 26/8 10:00-17:00 - Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
Onsdag 28/8 09:00-09:30 - Bakjoursskolan
Onsdag 28/8 10:55-11:05 - Vilka typer av frakturer bör inte opereras med volar platta


Anna Ekman

Överläkare, Med. Dr. Arbetar på traumasektionen på Södersjukhuset, Stockholm. Intresseområden: Övre och nedre extremitetsfrakturer.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Lednära tibiafrakturer
Torsdag 29/8 13:00-16:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?
Onsdag 28/8 14:00-15:00 - Postervandring Övre/rygg/trauma/knä


Cecilia Elam

 Som sjukgymnast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har jag förmånen att arbeta och specialisera mig i ett så smalt område som FOTEN och hur den fungerar ihop med resten av nerv-muskelkedjan. Tillsammans med några av Sveriges bästa ortopediska kirurger på fältet jobbar jag med pre-hab och re-hab före och efter kirurgi i foten. I mitt forskningsområde undersöker jag i vilken utsträckning en av våra största hot mot utvecklingen i folkhälsan, inaktivitet, har på maximal strech-shortening muskelkraft hos äldre, och om träning (huvudsakligen i form av explosiv styrketräning) verkar stimulera neuromuskulär funktion och resulterar i bevarande och/ eller nybildande av muskelmassa vid ålderdom.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 14:25-14:40 - Foten är roten- neuromuskulär optimering, pre-hab och re-hab


Pernilla Eliasson

 Mitt namn är Pernilla Eliasson och jag är biträdande lektor och docent i experimentell ortopedi. Min forskning är fokuserad på senläkning framför allt läkningen av hälseneskador - hur det går till och hur kan vi förbättra läkningen. Jag bedriver både kliniska och experimentella studier och jag har under en lång tid försökt förstå hur senan läker ihop och hur man kan använda belastning för att förbättra läkningen. Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:15-13:30 - Om forskningen i Linköping med fokus på effekten av mekanisk stimulering av den läkande sena


Torkel Engström

Leg. Fysioterapeut. Arbetar kliniskt inom primärvård i Rehab Öst samt Motions- och Idrottsskadeenheten i Norrköping. Flerårig erfarenhet av implementering av Artrosskola inom Region Östergötland samt tidigare arbetat som klinisk representant vid utbildningar inom BOA-registret. Sedan några år arbetat mer riktat mot yngre och idrottsaktiva patienter med artrosrelaterade besvär.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:00-09:30 - Artrosskola för unga


Gunnar Enlund

Gunnar Enlund är specialist inom Anestesi- och Intensivvård sedan 1984. Arbetat på Vrinnevisjukhuset  och universitetssjukhuset i Linköping i många år. Arbetar nu som överläkare vid AnOpIva, Akademiska sjukhuset, Uppsala sedan 2005. Haft olika chefstjänster på operationsavdelningar i Norrköping, Linköping och Uppsala i totalt 16 år. Söver på OPÖ-op, Akademiska sedan 7 år tillbaka.  Arrangerat årlig kurs i SFAIs delförening för Operationsledning 12 år i rad. Startade den nationella kvalitetsregistret SPOR, Svenskt PeriOperativt Register 2011, och är biträdande registerhållare.Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:15-11:15 - Spår- och SPOR-barhet i kvalitetsregistren?


Erik Erichsen

 REBELLKIURGEN. Kom och lyssna på den svensk/danska ortoped/kirurg som under många arbetade i tredje världen under ofattbara enkla förhållanden. Nöden tvingade honom att använda saker som cykelekrar, slangklämmor, hårband, träpinnar, fiskelina, soppslev och cykelpumper inköpt på den lokala marknaden eller på Biltema. Deltar i följande:
Onsdag 28/8 15:45-16:45 - Rebellkirurgen - Erik Erichsen


Karl Eriksson

 Docent ÖL, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm¨ Spec i Ortopedi sedan 1994. Klinisk profil: allehanda knäkirurgi ( artroskopisk och öppen inkl proteser o revisioner) Ingår i  styrelsen för svenska korsbandsregistret Medlem ACL study group, ISAKOS, ESSKA, Australian Knee Society mm Alt. Docent i ortopedi vid Karolinska Institutet och överläkare vid ortopedkliniken Södersjukhuset Stockholm. Hans kliniska profil är ”multimodal” knäkirurgi, såväl artroskopisk (korsband, menisk, brosk, multiskador) som öppen (skelett och mjukdelstrauma, rekonstruktioner, osteotomier och proteskirurgi). Han har skrivit mer än 30 vetenskapliga artiklar, flera bokkapitel inom ortopedi och idrottsmedicin. Han ingår i editorial board för Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy liksom i styrelsen för Svenska korsbandsregistret. Han är även internationellt engagerad och medlem i ACL study group, Australian Knee Society, ESSKA och ISAKOS. Han är ledamot i ”ESSKA Knee committee” och vice orförande i ”ISAKOS Sports medicine and knee preservation committee”. Han har tidigare varit engagerad som landslagsläkare i Svenska skidlandslaget i 10 år och elitfotbollsläkare i mer än 20 årDeltar i följande:
Torsdag 29/8 08:00-09:20 - Svensk Artroskopisk Förening: Menisksubstitution - Karl Eriksson och Mats Brittberg
Fredag 30/8 08:00-09:30 - Korsbandskirurgin i perspektiv
Torsdag 29/8 08:00-08:30 - Menisktransplantation/substitution med autologt Semitendinosus graft, tidiga erfarenheter från en prospektiv kohortstudie
Onsdag 28/8 14:00-15:00 - Postervandring Övre/rygg/trauma/knä


Anna Fahlgren

Biträdande professor och Docent i Experimentell Ortopedi, Avdelningen för Cellbiologi, Linköpings Universitet. Forskningsansvarig för experimentell ortopedi. Min forskning fokuserad på proteslossning och frakturläkning. Vi undersöker hur mekaniska krafter kan inducera nedbrytning av skelettet och orsaka proteslossning. Vi försöker särskilja belastning som är bra för uppbyggnad samt belastning som får cellerna att vilja bryta ned skelettet. Vi studerar även hur olika läkemedel kan påverka frakturläkning inom både kortikalt och spongiöst ben.Deltar i följande:
Måndag 26/8 17:00-17:40 - Benbiologi


Simon Farnebo

Simon Farnebo är docent i handkirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping. Hans huvudsakliga kliniska intresseområde är handledsskador och han bedriver även ett flertal forskningsstudier kring patienter med handledsskada.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Ligamentskador i handleden
Tisdag 27/8 13:40-13:55 - Anatomi, basal biomekanik i handleden


Li Felländer-Tsai

 Svenska Läkaresällskapets (SLS) kommitté för medicinsk kvalitetDeltar i följande:
Fredag 30/8 10:15-11:15 - Spår- och SPOR-barhet i kvalitetsregistren?
Fredag 30/8 08:40-08:50 - Ekonomiska incitament: privatisering och påverkan från industrin
Onsdag 28/8 16:09-16:21 - Trends in the Use of Knee Arthroscopies in Sweden 2002-2016 – A Population-based Nationwide Study
Torsdag 29/8 09:10-09:18 - Finite Element Analysis of an Osseointegrated Transfemoral Implant: Identification of how the Length of Implant Affects the Stress Distribution in Cortical Bone and Implant
Torsdag 29/8 14:36-14:42 - Growth Differentiation Factor (GDF-7) promotes multiple-lineage differentiation in tenogenic cultures of mesenchymal stem cells.


Johan Fintland

 Johan Fintland, överläkare Ortopedkliniken Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fotkirurg. Specialist i ortopedisk kirurgi 2007. Gör supramalleolara tibiaostetomier sedan 2012, fotledsproteser sedan 2015. Specialintresserad av fotledsartros och större fottraumatologiska skador. Fakultet vid kursen ”Fotkirurgiska tekniker” i Göteborg samt på Foot and Ankle Academy."  Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes


Per Flink

Gipstekniker på Skånes Universitetssjukhus sedan över 40 år.


Ansvarig för den nordiska gipsteknikerutbildningen via Lunds Universitet.


Specialiserad inom behandling av diabetesfotsår i samarbete med Endokrinologiska kliniken i Malmö.


En av grundarna till gipsvägledningsprogrammet för att kunna kvalitetssäkra gipstekniken .Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:45 - Gipsteknik - Per Flink
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Avancerad Gipsteknik


Marie Flink

Marie Flink har arbetat som sjukgymnast i över 20 år. Hon har en magisterexamen och specialistkompetens inom Primär hälso- och sjukvård. Under fem år var Marie delaktig i att bygga upp en verksamhet vid ortopedklinik, Akademiska sjukhuset där sjukgymnasten är första instans vid ryggkirurgiska bedömningar. Hon var med från projekt till etablerad verksamhet, framförallt som klinisk sjukgymnast, men även som gruppchef.


 


Marie arbetar nu som sjukgymnast vid Årsta Vårdcentral, Region Uppsala.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:30-09:00 - Bedömning av ryggpatienter


Peter Försth


Överläkare, Med Dr, specialist i ortopedi med inriktning ryggkirurgi. Chef för ryggkirurgiska sektionen vid ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset. Disputerad med en avhandling om kirurgi vid spinal stenos. 


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:30-09:00 - Bedömning av ryggpatienter


Maria Frödin

 Specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård, Master i omvårdnad, doktorand sedan 2016 vid Göteborgs Universitet, Vårdvetenskap och hälsa.   Har som forskningsområde; Implementering av preventiva åtgärder för att minska vårdrelaterade infektioner och blåsskador inom ortopedisk verksamhet.  Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:00-09:00 - Safe bladder projektet - Maria Frödin


Sara Gadestam


Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Missnöjda patienter


Lena Granberg

 Verksamhetsutvecklare inom enheten Sjukdomsklassifikation i Östergötland samt sedan 2010 ansvarig för Region Östergötlands interna kodningsutbildning. Ansvarar för information om nyheter rörande diagnos- och åtgärdskoder och besvarar frågor i ämnet.  Jobbar mycket med att stödja verksamheterna i förbättringsarbete inom kodningsområdet.  Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:30 - Rätt kod, har det någon betydelse?


Peter Grant


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:00 - Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.


Karl-Henrik Grinnemo

Överläkare i Thoraxkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med huvudansvar för avancerad hjärtsvikt och mekaniska assister. Professor i Thoraxkirurgi Uppsala universitet och bedriver forskning inom regenerativ kardiologi. Tillsammans med tre kollegor genomskådade jag att Paolo Macchiarinis luftstrupsforskning baserades på forskningsfusk. I min föreläsning kommer jag delge er en Kafka liknande resa som inte är över ännu. Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:00-14:30 - Epiphysen I - Karl Henrik Grinnemo och Oscar Simonsson


Elias Gudbrandsson

 Läkarexamen från Islands Universitet, AT tjänstgörning och legitimerad i Island.  Gjorde ST utbildning i Västerås och nuvarande tjänsteställe är Sahlgrenska Universitets Sjukhus Mölndal.  Från februari 2019 vårdenhetsöverläkare OIC (avd 230 Ortopedisk infektion center).Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:00 - Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.


Pelle Gustafson

Pelle Gustafson är tumör- och traumaortopeden som blev försäkringsbolagstjänsteman. Efter många års arbete i Lund som läkare och chef tog Pelle 2012 över som chefläkare för Löf, där han är ansvarig för bolagets patientsäkerhetsarbete. Han är också sedan 2013 en av Läkartidningens medicinska redaktörer med ansvar för manuskript inom kirurgi, ortopedi, patientsäkerhet och organisation.Deltar i följande:
Måndag 26/8 13:00-17:00 - Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del 1)
Måndag 26/8 13:00-17:00 - Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del 1)
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del2)


Nils Hailer

Nils Hailer är professor i ortopedi vid Uppsala Universitet och överläkare på Akademiska sjukhusets ortopedklinik. Hans kliniska fokus är proteskirurgi och protesinfektioner. Nils’ forskningsintressen överlappar med dessa kliniska områden, och han ägnar sig åt experimentell forskning. På OrthoLab i Uppsala arbetas det med olika biomaterial som ska fylla bendefekter eller som främjar regeneration av  skadade nerver.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:15-11:15 - Unga Artrospatienter
Onsdag 28/8 08:50-08:58 - Introduktion till registerbaserade randomiserade kliniska prövningar (R-RCT
Onsdag 28/8 09:14-09:22 - DUALITY, Dubbelledad ledpanna eller standardledpanna vid felställd lårbenshalsfraktur
Tisdag 27/8 16:33-16:45 - Open tibia fractures in the Swedish Fracture Register
Torsdag 29/8 14:00-15:00 - Postervandring Artros/brosk


Ingela Håkansson

Vårdadministratör med ansvar för produktionsplanering och schemaläggning för AT-läkarna, Ortopedkliniken i Norrköping.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 10:10-10:55 - Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken


Ralph Hasserius

Överläkare, Ryggsektionen, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö


 


Specialist i Ortopedi sedan 1989. Verksam som ryggkirurg sedan 1992.


 


Disputerade 2003 på avhandlingen " Vertebral Deformity and Vertebral Fracture in the Elderly".Deltar i följande:
Onsdag 28/8 09:00-09:30 - Bakjoursskolan
Onsdag 28/8 16:25-16:40 - Osteoporosrelaterade frakturer
Onsdag 28/8 16:40-16:45 - Fall


Brigitte Hauer Björkman

Jag arbetar som vårdadministratör samt avvikelsesamordnare på Ortopedkliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping.               Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:30 - Rätt kod, har det någon betydelse?
Onsdag 28/8 13:50-14:45 - Det är lätt att skriva rätt - Ann Sjöstrand


Åse Hautau

 Leg Fysioterapeut verksam inom ortopedi, Fysioterapi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Specialintresse "fotrehabilitering". Kvalitativ magisterstudie; "Patienters levda erfarenheter av smärta och funktion i samband med fotledsproteskirurgi".  Ingår i styrgruppen för Svenska Nationella Fotledsregistret.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes


Margareta Hedström

Verksam som överläkare på ledplastiksektion Karolinska sjukhuset Huddinge. Hon är docent och adjungerad lektor vid Karolinska Institutet och registeransvarig för det svenska höftfrakturregistret, RIKSHÖFT. Deltar i följande:
Torsdag 29/8 16:10-16:40 - Registerperspektiv – Vad kan och gör registren?
Tisdag 27/8 15:45-15:57 - Obesity paradox holds true for hip fracture patients– a Swedish register based cohort study


Anders Henricson

 Överläkare Ortopedklin, Falun. Utbildad Malmö, Falun sedan 1985. Disputerat på ”Knäproteser hos yngre patienter”. Vetenskaplig produktion inom experimentell broskforskning, idrottsmedicin, experimentell frakturläkning, knäproteskirurgi, fotledskirurgi. Styrgruppen för Svenska fotledsregistret.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes


Bengt Herngren

 Jag heter Bengt Herngren och jobbar som områdeschef samt överläkare vid Barnortopediskt regioncentrum i sydöstra sjukvårdsregionen. Vi bedriver verksamhet med högspecialiserad barnortopedisk vård vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping och vid universitetssjukhuset i Linköping.  Min huvudsaklig kliniska inriktning är elektiv barnortopedi tillsammans med frakturbehandling hos såväl barn som vuxna. Jag disputerade 2018 vid Lunds universitet (ämne: höftfyseolys) och är fortsatt involverad i forskningsprojekt med utgångspunkt framförallt i Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister (SPOQ), där jag också är medlem av styrgruppen för detta kvalitetsregister sedan starten 2015.Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:15-11:45 - Kluriga barnfrakturer och SCFE
Fredag 30/8 10:15-10:20 - Introduktion
Torsdag 29/8 16:30-18:30 - Diskussion multicenterstudie inom SBOF


Asle Hesla

Biträdande överläkare och chef för patientflöde Muskuloskeletala Tumörer på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2017. Jag har varit verksam på tumörsektionen sedan jag blev specialist i 2006. I 2013/2014 gjorde jag ett mycket lärorikt fellowship i tumörortopedi i Brisbane, Australien. Jag har ett särskilt intresse för skelettsarkom i bäckenregionen och planerar att disputera på ämnet ”Ewing sarkom” i 2019. Deltar i följande:
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: ABC i Tumörortopedi
Tisdag 27/8 08:00-08:10 - Introduktion
Tisdag 27/8 08:30-08:40 - Rekommendationer enligt nationella vårdprogrammet + Standardiserat vårdförlopp
Tisdag 27/8 09:50-10:30 - Skelettumörer
Tisdag 27/8 11:10-11:40 - "Oops lesions"; Oplanerade sarkomoperationer
Onsdag 28/8 13:35-13:50 - Skelettumörer – hos både ung och gammal


Teresa Holmgren

Theresa Holmgren arbetar som fysioterapeut och rehabchef på ortopediska kliniken på US i Linköping. Hon har arbetat som fysioterapeut i 22 år och hennes kliniska fokus har under många år varit på skulderledens skador och sjukdomar. Hon disputerade 2013 vid Linköpings universitet med avhandlingen ” Exercise treatment of patients with long-standing subacromial pain”. För närvarande kombinerar hon klinik, forskning och ledarskap. Hon har under de senaste fyra åren haft en universitetsfysioterapeuttjänst som innefattar 30% forskning. Hon är för närvarande involverad i flera kliniska multicenterstudier inom skulderområdet.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-14:30 - Hälseneruptur, vem ska opereras och vem inte. Vet vi det?
Torsdag 29/8 08:00-09:30 - Teamarbete på ortopedmottagningen för förbättrad tillgänglighet och snabbare behandling
Torsdag 29/8 10:45-11:15 - Subacromial smärta och cuffrupturer


Paul Ipsen

Gipstekniker 


Arbetsplats Hässleholm Sjukhus


Arbetat med gipsteknik i 30 år Utbildning  i gipsteknik sedan många år Innovatör inom gipsteknik. En av grundarna till gipsvägledningsprogrammet för att kunna kvalitetssäkra gipstekniken.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:45 - Gipsteknik - Per Flink
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Avancerad Gipsteknik


Lars Isaksson

 Överläkare, specialist i allmänkirurgi och kärlkirurgi. Verksam som kärlkirurg på Vrinnevisjukhuset, Norrköping, 1985-2004. Numer verksam på Thorax-kärlkliniken, Linköping. Intresse för benischemi och diabetes inom vilka områden han också publicerat.Deltar i följande:
Måndag 26/8 15:40-16:20 - Arterioskleros, arterioskleroskomplikationer och kritisk ischemi


Anders Johansson

 Docent, Infektionsläkare och hygienläkare, ledamot i Nationella StramaDeltar i följande:
Torsdag 29/8 13:00-13:40 - STRAMA Bakterier inom ortopedi - Anders Johansson och Stephan Stenmark


Åsa Johansson Stark

Leg. Sjuksköterska, Universitetsadjunkt, Med. Dr. 
Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska InstitutetDeltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:35 - Patientutbildning och återhämtning efter elektiv höft-/knäprotesoperation - Åsa Johansson Stark


Håkan Jonsson


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 16:00-16:30 - Battle: För och emot kirurgi vid burstfrakturer?


Kerstin Jonsson

 Chefläkare, ansvarig för enheten Sjukdomsklassifikation i Östergötland med uppdrag att kvalitetssäkra diagnos- och åtgärdskodning i Region Östergötland. Ansvarar för kontakter med Socialstyrelsen i regionövergripande generella frågeställningar inom området. Ingår även i Socialstyrelsens policygrupp och i den regionala DRG-gruppen i Sydöstra Sjukvårdsregionen.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:30 - Rätt kod, har det någon betydelse?


Therese Jönsson

Leg. Fysioterapeut, Specialist inom ortopedi vid Skånes Universitetssjukhus, Lund samt doktorand vid Lunds universitet. Sitter i BOA registrets styrgrupp sedan 2008 och i hennes forskning undersöker hon resultatet av artrosskola ur olika synvinklar.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:00-08:30 - Artrosskola, hjälper det? - Åldersstratifierade resultat
Onsdag 28/8 15:45-15:57 - Education, home exercise and supervised exercise for people with hip and knee osteoarthritis as part of a nationwide implementation programme: data from the BOA registry.
Torsdag 29/8 14:12-14:18 - Better management of patients with osteoarthritis (BOA), outcomes after evidence based education and exercise delivered nationwide in Sweden.


Åsa Kadowaki


Åsa Kadowaki, specialist i psykiatri och leg KBT-psykoterapeut samt handledarutbildad.
Arbetar med fördjupade bedömningar, handledning och undervisning i primärvården Östergötland sedan 2004, sedan 2017 i region Kalmar.
Initierat det kollegiala nätverket Läkare med Gränser med fokus på läkarrollen, professionellt förhållningssätt och läkekonst


Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:15-11:45 - Den utmanande patienten - Johan Scheer och Åsa Kadowaki
Torsdag 29/8 13:00-13:40 - Vem tar vilket ansvar - läkare kontra patient? - Åsa Kadowaki


Ida Kåhlin

 Ida Kåhlin är legitimerad arbetsterapeut och filosofie doktor i Äldre och åldrande. I februari 2015 disputerade Ida med en avhandling om åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Ida har en tjänst som universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, men är sedan snart fyra år tjänstledig 80% för uppdraget som förbundsordförande för fack- och professionsförbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Ida har ett stort engagemang för frågor som interprofessionell kompetens, personcentrering och jämlik hälsa, är en aktiv debattör i och har bland annat tilldelats Dagens Medicins stora debattpris 2017. Ida är även ledamot av Sacos styrelse.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:00-08:40 - Rätt patient, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats, men sen då? - Ida Kåhlin


Anders Kalén

Verksam på ortopediska kliniken, US Linköping sedan 1994, sektionsansvarig för tumörer i rörelseapparaten sedan 2002


Med dr. 1989; Patologiska Institutionen, Huddinge sjukhus, KI


Docent i ortopedi 2008; US LinköpingDeltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-14:20 - Tumörer i Rörelseapparaten
Onsdag 28/8 13:00-13:05 - Introduktion


Ilka Kamrad

Ortoped med specialintresse fotkirurgi på SUS, Malmö. Deltar i första omgång ”Foot & Ankle Academy”. Har disputerat 2017 med ämnet ”Outcome of surgery for end stage ankle arthritis” på Lunds Universitet. Är styrelsemedlem i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet och även styrgruppsmedlem i SwedeAmp (kvalitetsregister för amputation på nedre extremitet).Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes


Annika Karlaryd

Barnmorska och sjuksköterska.


Verksam som vårdenhetschef på Ortopedklinikens vårdavdelning, Vinnevisjukhuset sedan 2013. 


Barnmorska inom förlossningsvården 1999-2012.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-13:45 - Strukturerat arbete för förebyggande av vårdskador på ortopedisk vårdavdelning - Annika Karlaryd


Jon Karlsson

 Professor i ortopedi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Han är samtidigt överläkare vid Ortopeden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Han har varit ordförande för Svensk Idrottsmedicinsk förening, samt styrelseledamot för Centrum för Idrottsforskning (CIF) och medlem av CIFs vetenskapliga råd i närmare 20 år. Han har skrivit över 500 vetenskapliga artiklar och över 40 böcker inom ortopedi och idrottstraumatologi. Han har sedan 2008 varit huvudredaktör för den vetenskapliga tidskriften Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy.Deltar i följande:
Fredag 30/8 08:00-09:30 - Korsbandskirurgin i perspektiv


Johan Kärrholm

Johan Kärrholm är professor emeritus vid Göteborgs Universitet med intresse för olika aspekter av framför allt höft och knäproteskirurgi. Hans forskning har berört flera områden inom ortopedin ofta med utnyttjande av radiostereometrisk analys, en metod som han har varit med om att vidareutveckla. Under de senast 15 - 20 åren har han varit knuten till det Svenska Höftprotesregistret. Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:00 - Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.
Tisdag 27/8 16:09-16:21 - No difference in reoperation risk between dual mobility cups and conventional total hip arthroplasty in patients with hip fracture. A study from the Swedish Hip Arthroplasty Register.
Onsdag 28/8 09:34-09:45 - Similar results after 1 year with use of an anatomically shaped or a straight uncemented stem
Fredag 30/8 08:51-09:03 - Nonagenarians benefit from THA to the same extent as do younger patients but at the expense of higher early rate of reoperations
Torsdag 29/8 08:54-09:02 - Influence of implant characteristics on survival of a cemented stem


Juri Kartus

Specialist i ortopedi sen 1990 samma år som han började operera korsband. Specialområde artroskopisk kirurgi av knä, axel, armbåge och fotled. Opererat över 2300 korsbandsrekonstruktioner. Jobbar för närvarande som ortoped och forskningschef i NU-sjukvården Skrivit över 100 vetenskapliga artiklar, handlett 14 doktorander till disputation.                 Deltar i följande:
Fredag 30/8 08:00-09:30 - Korsbandskirurgin i perspektiv


Per Juan Kernell


Deltar i följande:
Onsdag 28/8 11:30-11:40 - Fast-track – Högvolymperspektiv privata vårdgivare


Lilian Kikuchi

 Verksamhetsutvecklare inom enheten Sjukdomsklassifikation i Östergötland samt sedan 2010 ansvarig för Region Östergötlands interna kodningsutbildning. Ansvarar för information om nyheter rörande diagnos- och åtgärdskoder och besvarar frågor i ämnet.  Jobbar mycket med att stödja verksamheterna i förbättringsarbete inom kodningsområdet.  Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:30 - Rätt kod, har det någon betydelse?


Emil Kilander

Ortopedläkare i Eksjö subspecialiserad i fotkirurgi. Tidigare styrelsemedlem i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet. Arbetat med nationella rekommendationer för fotkirurgi. Nyligen antagen som doktorand vid Lunds Universitet. Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:00-09:20 - Metatarsalfrakturer - frakturerna som glömdes bort
Torsdag 29/8 08:00-08:10 - Inledning


Shwan Koschnau

Arbetar på Akademiska sjukhuset i Uppsala och delvis på Specialistcenter AB i Eskilstuna. Disputerad 2012 inom axel kirurgi och har arbetat med det de senaste 15 åren. Är medlem i styrelsen för SSAS.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:10-13:30 - Främre instabilitet


Maria Kyhlbäck

Maria Kyhlbäck har lång klinisk erfarenhet som sjukgymnast inom ortopedisk verksamhet. Hon har en magisterexamen sedan 2000 och specialistexamen inom ortopedi sedan 2002, och innehar en tjänst som specialistsjukgymnast i ortopedi på Akademiska sjukhuset. Hon har 3 studier publicerade i internationella tidskrifter, bland annat gällande diabetespatienter med ledbesvär. Hon har i flera år arbetat med primärbedömning av rygg- och fotpatienter på ortopeden, Akademiska sjukhuset.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 09:00-09:20 - Bedömning av fotpatienter


Birgitta Lagerqvist

 Överläkare ortopedi, Chefläkare Region Halland Mångårigt yrkesverksam ortoped med inriktning reumakirurgi. Chefserfarenhet inom ortopedi och som sjukvårdsdirektör. Nu chefläkare med arbetsinriktning patientsäkerhet och kvalitet. Styrelsemedlem i SOF: 2009-2015 facklig sekreterare, sedan hösten 2018 SPUR- och kvalitetsansvarig.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 15:45-16:45 - Rebellkirurgen - Erik Erichsen
Torsdag 29/8 15:15-16:00 - Hur ska du agera om du ser någon som gör fel?


Bengt Erik Larsson

Överläkare och Biträdande Verksamhetschef  vid Ortopedkliniken i  Falun. Sektionsansvarig för fotkirurgin vid kliniken med intresse för fotledsartros och fotedsproteskirurgi. Ordförande i Svenska Fotkirurgiska Sällskapet. Styrgruppen för det nationella kvalitétregistret för fotkirurgi - Riksfot.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes


Stergios Lazarinis

 Stergios Lazarinis jobbar som överläkare på ortopedkliniken Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS). Han är sektionschef på protessektionen och sysslar klinisk framförallt med höft och knäprotes revisionskirurgi. Han disputerade januari 2013 på ämnet “Form and Finish of Implants in Uncemented Hip Arthroplasty” och fortsätter forska om ortopediska infektioner. Hans speciellt intresse är protesinfektioner (PJI) som han har sysslat med sedan 2004. Han är infektions – hygien - och PJI-ansvarig på ortopedkliniken UAS samt en av experter i den internationella gruppen av experter angående ortopediska infektioner. Protessektionen Akademiska sjukhuset har blivit ”Center of Excellence” för behandling, diagnostisering och förebyggande av PJI med stort samarbete med infektionskliniken, mikrobiologen men även med andra ortopedkliniker i Sverige och utomläns.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:00 - Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.


Gunilla Limbäck Svensson

Gunilla Limbäck Svensson är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) sedan januari 2019. Kliniskt arbetar hon som överfysioterapeut på ortopedkliniken på Sahlgrenska Universitets­sjukhuset i Göteborg. Hon har klinisk erfarenhet från såväl primärvård som specialist­sjukhusvård sedan mer än 30 år tillbaka. Gunilla disputerade 2013 med en avhandling som utvärderade strukturerad fysioterapeutisk behandling och kirurgi av patienter med diskbråck i ländryggen. Gunilla sitter också i styrelsen för sektionen för Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) inom Fysioterapeuterna. Deltar i följande:
Onsdag 28/8 09:00-09:30 - Hur ser BOA-registret ut framöver?


Maria Lindblom

 Överläkare i radiologi på röntgenkliniken US i Linköping, inriktat på muskuloskeletal radiologi, traumaradiologi samt barnradiologi och arbetar med alla modaliteter utom ultraljud. Som radiolog har vi ett nära samarbete med remittenter och i synnerhet ortopeder vilket är mycket givande och roligt. Deltar även i utbildning av ST-läkare inom radiologi genom Svensk förening för muskuloskeletal radiologi samt internt i Linköping av AT-och ST-läkare inom olika specialiteter. Arbetar även delvis på CMIV med bland annat rättsmedicinfall.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:40-10:55 - Radiologi: det sjätte sinne


Kirsten Lundgreen

Överläkare, PhD, Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo. Arbetar med artroskopisk axelkirurgi och startade upp ett register för rotatorcuffsuturer 2009.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 14:00-15:00 - Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Artroskopisk cuffsutur


Håkan Magnusson


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 14:40-15:00 - Plattfot, inte alltid tibialis posterior syndrom!


Aamir Mahdi


Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Missnöjda patienter
Tisdag 27/8 16:05-16:25 - Av vilka anledningar är knäprotesopererade patienter missnöjda?


Henrik Malchau


Deltar i följande:
Fredag 30/8 08:00-09:30 - Varför följer vi inte högsta tillgängliga evidens inom ortopedin?
Fredag 30/8 08:00-08:10 - Stegvis introduktion av nya metoder, tekniker och implantat: håller vi måttet?
Onsdag 28/8 08:50-09:01 - A Qualitative Study on the Surgeon Experience During the Treatment of Prosthetic Joint Infections


Ida Markström

 Specialistsjuksköterska med inriktning mot Operationssjukvård på Anestesi- och intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Sen 2016 inskriven doktorand på Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad, vid Linköpings universitet. Mitt forskningsområde är Hudförberedelser inför ortopedisk kirurgi.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-14:10 - Hudförberedelser- hur är det med evidensen?


Richard Marsell

Överläkare och sektionschef Barnortopeden Akademiska Barnsjukhuset.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Femur- och höft-frakturer hos barn
Tisdag 27/8 08:00-08:10 - Introduktion Femurfraktur hos barn
Tisdag 27/8 08:10-08:30 - Höftfrakturer hos barn
Tisdag 27/8 08:30-09:00 - Distala femurfrakturer hos barn
Tisdag 27/8 10:15-11:00 - Workshop 1 – TEN-fixation diafysär femurfraktur
Tisdag 27/8 11:45-12:00 - Demo Adoloscent Lateral Femoral Nail (Expert ALFN)
Fredag 30/8 10:35-10:50 - Suprakondylär humerusfraktur med rosig men pulslös hand, akut op eller dagtid?


Cecilia Mellstrand Navarro

Cecilia Mellstrand Navarro är specialist i ortopedi sedan 2007 och i handkirurgi sedan 2018. Hon disputerade 2014 ”Wrist Fractures – Aspects of Surgical Methods and Outcome” och är drivande i den forskningsgrupp kring kliniska studier om radiusfrakturer som utgår från Södersjukhuset i Stockholm. Under 2015 - 2017 var hon kontrakterad som expert för SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) under arbetet med rapporten ”Behandling av armfraktur hos äldre” som släpptes i augusti 2017.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 11:05-11:15 - Exfix el perkutana stift vs volar platta


Andreas Meunier

Andreas Meunier arbetar som överläkare vid Ortopediska kliniken US Linköping framförallt med trauma i nedre extremitet samt knäligamentproblem. Han disputerade om coxibernas betydelse för knäprotesfixation 2008 och var verksamhetschef på Ortopedkliniken 2007-2014. Han är STRAMA ansvarig på kliniken och jobbar med patientsäkerhetsfrågor som belönades med SOF’s och reumatikerförbundets patientsäkerhetsstipendium 2018. Han är också sydöstra sjukvårdsregionens representant i NPO rörelseorganens sjukdomar.Deltar i följande:
Fredag 30/8 08:50-09:00 - Riskbenägenhet hos individuella läkare: varför vill vissa operera allt?
Onsdag 28/8 13:30-13:45 - Gemensam vårdprogram i sydöstra sjukvårdsregionen 2015, strukturerat uppföljning och resultat


Maziar Mohaddes

 Docent och överläkare på protesteamet vid Ortopedin, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han är ordförande i nationella programområdet för rörelseorganens sjukdomar, där ökat inslag av kunskap och professionellt engagemang vid styrning inom svensk hälso- och sjukvård, står högt upp på agendan. Maziar har en bred forskningskompetens med särskilt intresse för forskning på patient- samt kirurgiska faktorer och dess betydelse för resultatet efter höftproteskirurgi. Han har flera forskningssamarbeten nationellt och internationellt. Under ortopediveckan deltar Maziar vid flertalet symposier både som talare men även som arrangör bland annat inom ramen för Svensk Höft- och Knäprotesförening.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 15:45-16:45 - Höftfrakturer och kvalitetsregister, Hur kan vi ytterligare förbättra vården för patienter med höftraktur?
Fredag 30/8 09:00-09:10 - Nationella programområden och kunskapsstyrning: Hur gör vi när det inte finns tillräcklig evidens?
Onsdag 28/8 08:50-09:01 - A Qualitative Study on the Surgeon Experience During the Treatment of Prosthetic Joint Infections
Onsdag 28/8 09:34-09:45 - Similar results after 1 year with use of an anatomically shaped or a straight uncemented stem
Torsdag 29/8 08:30-08:38 - Improved patient-reported outcomes after total hip replacement in Sweden


Michael Möller

 Med Dr, Överläkare Fraktursektionen, Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Registerhållare för Svenska FrakturregistretDeltar i följande:
Torsdag 29/8 08:35-09:00 - Hur bör vi behandla metatarsalbensfrakturer? Vad kan data från frakturregistret lära oss och vad säger erfarenheten?
Fredag 30/8 08:30-08:40 - Frakturbehandling i Sverige: vad lär vi av variationen?


Marie Morell

Oppositionsråd (M), Region Östergötland


Ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation                                                   


Ordförande i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling                     


Styrelseledamot i Inera AB                                                       


Landstingsstyrelsens ordförande 2006-2014 (första kvinnan på den posten)


Landstingspolitiker sedan 1991Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-14:20 - Vem Styr Sjukvården?


Sebastian Mukka


Deltar i följande:
Onsdag 28/8 09:22-09:30 - Infektionsstudien
Tisdag 27/8 15:57-16:09 - Posterior and ventral tilt increases the risk of failure after internal fixation of Garden 1 and 2 femoral neck fractures
Tisdag 27/8 16:33-16:45 - Open tibia fractures in the Swedish Fracture Register


Anna Nedkova

 Överläkare på Klinisk patologi, cytologi och genetik, US Linköping. Specialit inom patologi sedan 2007. Ansvarig läkare för mjukdels- och benpatologi. Sysslar  också med gastrointestinal patologi, uropatologi och gynpatologi.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 11:10-11:25 - Detta händer med ditt PAD hos patologen och detta bör man tänka på när man tar sitt vävnadsprov


Elinor Nielsen

Specialistsjuksköterska med ansvar för ortopedsektionen på C-op Vrinnevisjukhuset. Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-14:10 - Hudförberedelser- hur är det med evidensen?
Onsdag 28/8 08:00-08:40 - 24 års erfarenheter med IVA-dagböcker, från ett lokalt projekt till internationellt arbetssätt - Carl Bäckman
Tisdag 27/8 14:10-14:40 - Bakterier på huden. Vad kan vi göra och hur mäter vi?


Åsa Nilsdotter

Docent i Infektionsmedicin, Linköpings Universitet sedan 2015. Universitetslektorat i Infektionsmedicin sedan 2018, stationsbas Norrköping.  Anställd på Infektionskliniken i Östergötland sedan 1991, överläkare sedan 2006. Huvudansvarig för området ortopediska infektioner inom Infektionskliniken, Östergötland. Disputerade 2005 med avhandlingen ”Coagulase-negative staphylococci in prosthetic hip infections” och forskar fortsatt inom det fältet. Sitter med i ”Vårdprogramgruppen för led- och skelettinfektioner”  i Svenska Infektionsläkarföreningen. Nytillsatt som Studieortsansvarig Norrköping, då Vrinnevisjukhuset från och med 2019 är en av fyra studieorter som utbildar läkarstudenterna vid Med Fak, Linköpings Universitet.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:00 - Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.
Måndag 26/8 14:30-15:10 - Ortopediska infektioner


Kjell Gunnar Nilsson

Född 1953


Studerade medicin på KI 1972-1976


Specialist i ortopedi 1985


Med dr 1991


Docent 2000


Professor 2005


Verkat i Umeå sedan 1986


 Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Missnöjda patienter


Anette Nordström

Sjuksköterska/Operationsplanerare, Ortopedkliniken i NorrköpingDeltar i följande:
Torsdag 29/8 10:10-10:55 - Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken


Birgitta Nyberg


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 10:15-11:45 - Fysioterapeuternas Nätverksträff


Göran Nylander

 Göran Nylander är docent och överläkare i handkirurgi vid Hand-och Plastikkirurgiska kliniken (HPK) med Brännskadecentrum, Universitetssjukhuset i Linköping.
Han utbildade sig först till allmänkirurg i Norrköping, flyttade sedan till Linköping där han blev specialist i såväl hand- som plastikkirurgi. Han är överläkare i handkirurgi sedan 1987. Han blev docent i handkirurgi 1992. Han var klinik- och verksamhetschef vid HPK i 16 år 1992-2008. Han är i nuläget ansvarig för barnkirurgiska enheten vid universitetssjukhuset, och förordnad vid HPK 90% tom maj 2020 då 70- årsdagen passerats.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 16:15-16:45 - Den "enkla" handkirurgin - varför blev det inte bra?


Erika Nyman

Överläkare i handkirurgi på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Disputerade 2015 med avhandlingen ”Guided Regeneration of the Human Skin - in vitro and in vivo studies”. Ämnesområdesansvarig för nervrelaterade sjukdomar och skador där även den pågående forskningen framförallt fokuserar.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:15 - Ulnarisnervkompression - Erika Nyman
Torsdag 29/8 08:12-08:24 - Socioeconomic factors and outcome after surgically treated ulnar nerve entrapment - a national registry-based study


Sarah Nyman

Leg. Arbetsterapeut inom handrehabilitering på Rehabenheten, Ortopediska kliniken NorrköpingDeltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-13:45 - Radiusmottagningen - Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten
Onsdag 28/8 08:00-08:40 - Rätt patient, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats, men sen då? - Ida Kåhlin


Jenny Olofsson

Jenny Olofsson har arbetat som sjukgymnast sedan 2003 och främst inom ortopedisk verksamhet. Hon har stor erfarenhet av bedömning och behandling av olika ortopediska tillstånd. Hon arbetar bland annat med primärbedömning av ryggpatienter på Akademiska sjukhuset sedan flera år.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:30-09:00 - Bedömning av ryggpatienter


Gerd Östling

Operationssjuksköterska på Anestesi och intensivvårdskliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Arbetar fr.a med ortopedisk kirurgi.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-14:10 - Hudförberedelser- hur är det med evidensen?
Onsdag 28/8 08:00-08:40 - 24 års erfarenheter med IVA-dagböcker, från ett lokalt projekt till internationellt arbetssätt - Carl Bäckman
Tisdag 27/8 14:10-14:40 - Bakterier på huden. Vad kan vi göra och hur mäter vi?


Soren Overgaard

Soren Overgaard, MD, is professor of orthopaedic surgery at Odense University Hospital, Denmark. His main interest is hip surgery. He is involved in both register, clinical and experimental research. 


Former positions; president of the Danish Orthopaedic Society (DOS), chairman of the education board DOS, president of the Danish Hip and Knee Arthroplasty Society and member the board of the Nordic Orthopaedic Federation. 


Currently he is board member of The Organization of Danish Medical Societies (LVS), the leader of the steering group of Danish Hip Arthroplasty Register, member of the executive committee of the Nordic Arthroplasty Register Association and Scientific Chair of EFORT. Deltar i följande:
Fredag 30/8 08:10-08:20 - Nordisk variation inom ledproteskirurgin: hur förklara skillnader och trender?


Santiago Parra Sotoca

Anders Persson

Anders Persson är specialistläkare vid ledplastiksektionen på ortopedkliniken, Danderyds Sjukhus, och doktorand vid Karolinska Institutet. Han forskar på infektioner efter ortopedisk kirurgi, med fokus på luftburen smitta.           Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:58-09:06 - EPOS-studien, Luftrenare på operationssalar, en pågående svensk r-RCT
Torsdag 19/9 08:25-08:35 - Effect of tube load, Advanced Modelled Iterative Reconstruction (ADMIRE) and slice thickness in abdominal CT using multiplanar reconstruction (MPR)


Hans Rahme

Arbetar på Ortopediska kliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala. Är docent i ortopedi  med specialinriktning på axlar, armbågar. Ansvarar för armbågsprotesregistret och är medlem i styrgruppen för registren.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes
Onsdag 28/8 13:00-13:10 - Inledning och naturalförlopp
Onsdag 28/8 13:40-13:50 - Patientfall


Mats Ranebo

Överläkare Ortopedkliniken Kalmar: Huvudsaklig inriktning mot övre extremitetskirurgi, speciellt axlar, och knäkirurgi (ACL, MPFL, artroskopisk kirurgi).
Doktorand, IKE Linköpings universitet: I slutfasen av avhandlingsarbete om kuffruptur. Avhandlingen innehåller 5 delarbeten, varav 3 är publicerade. Huvudhandledare professor Lars Adolfsson, Linköping. Deltar dessutom i ytterligare forskningsprojekt utanför avhandlingsarbetet, exempelvis ACCURATE-studien.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 14:00-15:00 - Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Artroskopisk cuffsutur


Jacques Riad

Mitt namn är Jacques Riad och jag jobbar sedan många år på ortopedkliniken i Skövde.
Min huvudsakliga kliniska verksamhet är barnortopedi, men också neuro-ortopedi,vuxen fotkirurgi och trauma.


Sedan något halvår är jag docent och har flera doktorander med pågående studier in olika områden. Barn som vuxna. I Skövde har vi ett fint Gånganalyslaboratorium som är en bra bas för vetenskapliga studier inom ortopedi.Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:50-11:05 - Behandling av radius- och ulnadiafysfraktur hos barn mellan 9 och 16 års ålder.
Onsdag 28/8 16:33-16:45 - Pedobarograph and patient reported outcome after hallux valgus surgery


Daniel Rikli

Daniel Rikli är utbildad allmän/traumakirurg i Schweiz och Tyskland, började specialisera sig mot skelettrauma i mitten av 90-talet och inriktade sig då mer specifikt mot handledsskador. Tillsammans med Jesse Jupiter var Daniel Rikli med och utvecklade den första generationens vinkelstabila radiusplattor. Han är sedan 2010 ansvarig för övre extremitetstrauma på Universitetssjukuset i Basel och sedan 2017 professor i kirurgi där.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:15-10:45 - 30 years of distal radius fractures - Daniel Rikli


Olof Risto

Överläkare vid Ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Barnortoped sedan c:a 30 år. Disputerade 1995 med en avhandling om heterotopisk bennybildning efter THR och blev docent vid Linköpings Universitet 2012. Har ett särskilt intresse för höftbevarande kirurgi för barn och unga vuxna och introducerade tekniken "safe surgical dislocation of the hip" i Sverige.Deltar i följande:
Fredag 30/8 11:00-11:20 - Safe surgical dislocation of the hip – svenska erfarenheter


Otto Robertsson

 Otto Robertsson MD, PhD has been manager of the Swedish Knee Arthroplasty Register since 1996. He has authored or co-authored over 100 publications and is a frequent lecturer at national and international medical conferences. He is an active orthopedic surgeon, primarily performing knee and hip arthroplasty surgery in Iceland. He was the general secretary of the Icelandic Orthopedic Society in 2003-2011, is a member of the American Knee Society, is the representative of Iceland in the EFFORT and was the congress president of the Nordic Orthopaedic Federation 59th congress in Reykjavik, Iceland, 2018.Deltar i följande:
Fredag 30/8 08:20-08:30 - Höft- och knäproteskirurgi: är vi för konservativa inom Svensk ortopedi?


Cecilia Rogmark

Överläkare på SUS Malmö-Lund. Sedan 20 år tillbaka har hon delat sin tid mellan forskning och kliniskt arbete. Efter avhandlingen 2003, “Femoral Neck Fractures. Aspects on Treatment and Outcome”, engagerades hon 2004 i Svenska Höftprotesregistret, med ansvar för frakturpatienter. 2012 blev Cecilia docent vid Lunds universitet. Ortogeriatik och evidensbaserad frakturbehandling är hennes ortopediska intresseområden.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 16:10-16:40 - Registerperspektiv – Vad kan och gör registren?
Tisdag 27/8 16:09-16:21 - No difference in reoperation risk between dual mobility cups and conventional total hip arthroplasty in patients with hip fracture. A study from the Swedish Hip Arthroplasty Register.
Fredag 30/8 08:51-09:03 - Nonagenarians benefit from THA to the same extent as do younger patients but at the expense of higher early rate of reoperations


Ola Rolfson

Överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs Universitet. Han är kliniskt verksam inom protestsektionen och fokuserar på höft- och knäprotesoperationer. År 2010 försvarade han sin avhandling om patientrapporterat utfall och hälsoekonomiska aspekter av höftprotesoperation. Han gjorde sin postdoc vid Harvard Medical School 2014-2015. Hans forskningsintressen inbegriper registerstudier, patientrapporterat utfall, epidemiologi, implantatrelaterade infektioner, artrosskola, vårdprocesser och styrning inom sjukvård, ekonomisk värdering av hälsa, brosksmörjning, statistiska metoder och radiostereometrisk analys av implantat. Från och med 2017 ansvarar Ola Rolfson för Svenska Höftprotesregistret som registerhållare.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 11:40-11:50 - Fast-track - Universitetssjukhus Mölndal
Tisdag 27/8 16:09-16:21 - No difference in reoperation risk between dual mobility cups and conventional total hip arthroplasty in patients with hip fracture. A study from the Swedish Hip Arthroplasty Register.
Onsdag 28/8 08:50-09:01 - A Qualitative Study on the Surgeon Experience During the Treatment of Prosthetic Joint Infections
Fredag 30/8 08:15-08:27 - Does transfer of the gluteus maximus muscle improve abduction strength in patients with abductor deficiency following total hip replacement?
Fredag 30/8 08:51-09:03 - Nonagenarians benefit from THA to the same extent as do younger patients but at the expense of higher early rate of reoperations
Torsdag 29/8 08:30-08:38 - Improved patient-reported outcomes after total hip replacement in Sweden
Torsdag 29/8 08:54-09:02 - Influence of implant characteristics on survival of a cemented stem
Torsdag 29/8 14:48-15:00 - Socioeconomic status of patients in a Swedish national self-management program for osteoarthritis compared with the general population—a descriptive observational study of 72,069 patients


Mikael Sansone

 Jag heter Mikael Sansone och är Överläkare på artroteamet på Ortopeden Sahlgrenska SU/Mölndal. Kliniskt arbetar jag mest med artroskopisk kirurgi på knä och höft samt allmän idrottsortopedi. Avseende knä innebär detta ffa korsbandskirurgi, patellastabiliserande kirurgi samt multiligamentskador. Jag skapade ett register i Göteborg 2011 för höftartroskopiskt opererade patienter. Vi bedriver omfattande forskning inom detta område. Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:20-10:40 - Höftartroskopi – ifrågasatt, men ändå ökande efterfrågan


Johan Scheer

Johan Scheer, Med dr,  Överläkare i Ortopedi Linköpings Universitetssjukhus.


Ordförande SOTS samt AO Sverige.


Arbetar främst med övre extremitetens trauma och sjukdomar.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:15-11:45 - Den utmanande patienten - Johan Scheer och Åsa Kadowaki
Torsdag 29/8 13:00-16:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?


Vendela Scheer

 Operationssjuksköterska PhD Student vid IKE Hälsouniversitetet i LinköpingDeltar i följande:
Tisdag 27/8 14:10-14:40 - Bakterier på huden. Vad kan vi göra och hur mäter vi?


Torsten Schepull

 Verksam på ortopediska kliniken, US Linköping sedan 2002. Specialist i ortopedi sedan 2007. Med dr 2013; Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Linköpings universitet; Avhandlingens titel: ” Stiffness of the healing human Achilles tendon” Jobbar sedan 2012 med tumörfrågeställningar på sarkomcentrum, ortopediska kliniken US Linköping.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 08:10-08:30 - Sarkom: definition, incidens, sjukdomspanorama och diagnostik
Onsdag 28/8 13:00-13:15 - Kort presentation om randomiserade studier mellan op och icke kirurgisk behandling med tidig mobilisering i ortos


Jörg Schilcher

Docent och Överläkare, Ortopediska Kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Sektionsansvarig Nedre Extremitetssektionen med fokus på nedre extremitetstrauma och höftprotesrevisioner. Forskningsengagerad inom höftproteskirurgi och trauma med nationella och internationella samarbetspartners. Forskningschef på Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:00-09:20 - Do's and Dont's in pelvic trauma
Måndag 26/8 17:00-17:40 - Benbiologi
Torsdag 29/8 08:00-08:05 - Introduktion
Tisdag 27/8 16:21-16:33 - Cephalomedullary nails decrease reoperation rates in femoral shaft fractures
Torsdag 29/8 14:00-15:00 - Postervandring Artros/brosk


Kristina Schildmeijer

 Kristina Schildmeijer, RN, PhD. Linneuniversitet Kalmar. Fil dr i Vårdvetenskap (disputerade 2013) och fil mag i Sociologi (2007). Mitt forskningsområde är patientsäkerhet. Jag ingår i olika forskarteam där vi förutom patientsäkerhet också studerar patientmedverkan, vårddirektiv och e-hälsostöd till patienter. Innan jag påbörjade min forskarbana arbetade jag som patientsäkerhetsamordnare för landstinget i Kalmar län. Tidigare meriter: Avdelningschef på en kirurgklinik. Sjuksköterska inom kirurgi, ortopedi, hemsjukvård och särskilda boenden.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-14:40 - Säkrare vård genom patientmedverkan - Christina Schildmeijer


Thomas Schönberg

 Thomas Schönberg är specialist i ortopedi med inriktning mot barnortopedi. Arbetar på Akademiska sjukhuset sedan 2018 och har dessförinnan arbetat på barnortopediskt regioncentrum i Linköping. Har tidigare arbetet inom vuxenortopedin med inriktning mot fotkirurgi, varför fotkirurgi hos barn är specialintresse. Deltar i följande:
Tisdag 27/8 09:15-09:40 - Diafysära femurfrakturer hos små barn
Tisdag 27/8 09:40-10:00 - Diafysära femurfrakturer hos äldre barn/ungdomar
Tisdag 27/8 11:00-11:45 - Workshop 2 – Externfixation diafysär femurfraktur


Oscar Simonsson

 Thoraxkirurg, forskareDeltar i följande:
Torsdag 29/8 13:00-14:30 - Epiphysen I - Karl Henrik Grinnemo och Oscar Simonsson


Ann Sjöstrand

 Jag heter Ann Sjöstrand och arbetar som lärare och utbildningsledare på yrkeshögskoleutbildningen för medicinska sekreterare i Lund. Jag blev färdig medicinsk sekreterare (eller som det hette på den tiden - läkarsekreterare) 1981. Som medicinsk sekreterare har jag arbetat mestadels inom thoraxkirurgi och kardiologi. 1991 blev jag klar med min lärarutbildning och jag blev behörig i att utbilda inom dokumentation, administration och terminologi. Idag har jag lärarlegitimation för mina behörigheter. Jag har utbildat sedan 1991, först på deltid men i slutet av 1990-talet började jag utbilda på heltid. Det finns inte en dag som jag ångrar min yrkesbana varken som medicinsk sekreterare eller som utbildare.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:50-14:45 - Det är lätt att skriva rätt - Ann Sjöstrand


Roger Skogman

Överläkare och Klinikchef på Ortopedkliniken i Falun. Tidigare verksam på många sätt vid Ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 15:45-16:45 - Fria Föredrag II


Olof Sköldenberg

Olof Sköldenberg är överläkare vid Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska Institutet. Han är kliniskt verksam inom ledprotestsektionen och fokuserar på höft- och knäprotesoperationer. Han disputerad 2010 och forskningsintressen inbegriper kliniska prövningar och stora kohortstudier. Från och med 2018 är han ordförande i Svenska Höft- och knäföreningen. Deltar i följande:
Onsdag 28/8 08:50-09:40 - Registerbaserade randomiserade kliniska prövningar inom svensk ortopedi. Ett svar på svåra frågor?
Tisdag 27/8 15:57-16:09 - Posterior and ventral tilt increases the risk of failure after internal fixation of Garden 1 and 2 femoral neck fractures
Onsdag 28/8 09:01-09:12 - Low dose CT based implant motion analysis is a precise tool for early migration measurements in hip prosthesis: a clinical study of 24 patients


Kjeld Søballe

He finished medical school at the University of Aarhus in 1983, and became a specialist in orthopaedic surgery in 1994. The same year he defended his thesis “Hydroxyapatite ceramic coating for bone implant fixation”. 


Since 1999 he is a full professor in orthopaedic surgery and chief surgeon and head of division for hip surgery at Aarhus University Hospital, Denmark.


He has a broad background in orthopaedic surgery, and has specialized in hip surgery, particularly joint preserving procedures and revision arthroplasty. He has developed a new minimally invasive approach for periacetabular osteotomy (PAO), which is known worldwide.


He is, as a full professor, responsible for education and research at the Department of Orthopaedic Surgery and has been supervisor on more than 60 completed PhD studies and about 10 ongoing PhD studies.


He spends some of his free time running, scuba diving and is a keen mountain biker.Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:40-11:00 - Acetabular dysplasia - The good candidate for PAO


Anna Sprinchorn

Anna Sprinchorn arbetar som läkare vid ortopedkliniken vid Akademiska sjukhuset. Sedan 2001 har hon ägnat sig åt fotkirurgi och efter studier utomlands 2009-2010 arbetar hon uteslutande med fotkirurgi, både elektiv och akut kirurgi, samt den neuropatiska foten hos diabetiker. Hon är för tillfället sektionschef för ortopedklinikens fotsektion och doktorand vid Uppsala Universitet under ämnet "Peroneusseneskador i foten".Deltar i följande:
Torsdag 29/8 09:00-09:20 - Bedömning av fotpatienter


Anna Stefansdottir


Deltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:00 - Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.


Stephan Stenmark

 Med Dr, Infektionsläkare och smittskyddsläkare, Ordf i Nationella StramaDeltar i följande:
Torsdag 29/8 13:00-13:40 - STRAMA Bakterier inom ortopedi - Anders Johansson och Stephan Stenmark


Lars Stjernkvist

Kommunalråd, kommunstyrelseordförande (S) NorrköpingDeltar i följande:
Onsdag 28/8 13:00-14:20 - Vem Styr Sjukvården?


Peter Ström

 Överläkare vid Traumasektionen, Akademiska Sjukhuset Uppsala . Ägnar sig åt generellt ortopediskt trauma både övre och nedre extremitet, men fokus på bäckenfrakturer. Andra uppdrag: AO fakultet, ATLS instruktör, medansvarig för utvecklande av SOFs Bakjoursskola, tidigare ordförande SOTS.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 09:00-09:30 - Bakjoursskolan
Torsdag 29/8 08:30-08:50 - Bäckenfrakturer – ortopedkirurgiska aspekter


Olle Svensson

Professor emeritus, Umeå Universitet. Fd ordförande SOF.Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:15-11:15 - Spår- och SPOR-barhet i kvalitetsregistren?
Fredag 30/8 10:15-11:15 - Spår- och SPOR-barhet i kvalitetsregistren?


Magnus Tägil

Akademisk ortoped och handkirurg med specialintresse i den distala radius frakturen, en fraktur som förtjänar en rejäl statushöjning. Efter ett år har 15% av patienterna, gammal som ung, stora besvär med vilovärk och dålig funktion. Med förbättrat omhändertagande både på och utanför sjukhuset, utbildning och ökad specialisering kommer vi minska komplikationerna och sänka andelen med dåligt slutresultat.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 11:15-11:25 - Fragmentspecifika plattor vs volar platta


Carl-Johan Tiderius

Carl Johan Tiderius är docent och överläkare i ortopedi vid SUS i Lund. Kliniskt arbetar han som barnortoped med särskilt intresse för höftleden, inkluderande subkapitulär osteotomi vid fysiolys.


Carl Johan disputerade 2004 om dGEMRIC, en metod att bedöma broskkvalitet. Från att i början mest ha studerat knäleden har höften fått allt större fokus även i Carl Johans forskning. Nyligen disputerade exempelvis en av hans doktorander i ämnet fysiolys och vilka problem denna sjukdom ger på sikt.Deltar i följande:
Fredag 30/8 11:05-11:20 - Instabil höftfyseolys-så handlägger jag den


Jonatan Tillander

Överläkare, MD, PhD
Infektion
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ÖstraDeltar i följande:
Torsdag 29/8 13:50-15:00 - Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.


Maria Törnborg

Specialistsjuksköterska, Ortopediska kliniken VrinnevisjukhusetDeltar i följande:
Onsdag 28/8 08:40-09:40 - Smärta och smärtbehandling för den ortopediska patienten - Mia Berg
Torsdag 29/8 10:10-10:55 - Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken


Anna Tötterman

Finlandssvensk specialist i ortopedi med inriktning traumatologi. Utbildade sig till läkare vid Helsingfors Universitet och gjorde sin grundpraktik i kirurgi och ortopedi i Finland. Arbetade därefter tio år vid nordens största traumasjukhus, Oslo Universitetssjukhus, delvis som ortoped men även traumateamledare. Från Norge flyttade hon till Sverige, där hon arbetade som överläkare i ortopedi först 3 år vid Akademiska sjukhuset, därefter sedan år 2011 vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes forskning har fokuserat i huvudsak på problemställningar inom bäckentraumatologi, ett tema hon även disputerade på vid Oslo Universitet.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:25-10:40 - Vikten av (och begränsningarna med) den kliniska diagnostiken


Anders Troelsen

Överläkare i Ortopedi med inriktning mot primär och sekundär knäproteskirurgi samt höftproteskirurgi vid Köpenhamns Universitetsjukhus i Hvidovre . Professor i Ortopedisk kirurgi vid Universitet i Köpenhamn.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 11:00-11:15 - Can technology help us? An analysis of implant survival and PROM over the last decades


Hans Tropp

De senaste 15 åren har jag varit heltids ryggkirurg i Linköping. Mitt huvudintresse i klinik och forskning är ryggradsdeformiteter hos barn. Jag deltar gärna i olika utbildningsaktiviteter för blivande ryggkirurger men också för övriga ortopeder som handlägger ryggpatienter. SOF är vår viktigaste gemensamma mötesplats.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 15:30-16:50 - Svensk Ryggkirurgisk Förening: Kotpelarskador –från vaggan till graven
Onsdag 28/8 15:30-15:40 - Barn med ryggmärgsskada utan fraktur – algoritm för handläggning
Onsdag 28/8 16:05-16:20 - Torakolumbal fraktur
Onsdag 28/8 16:20-16:25 - Fall
Torsdag 29/8 08:50-09:10 - Sakrumfrakturer och spinopelvisk fixation


Panagiotis Tsagkozis

Specialistläkare, PhD. Inriktning mot muskuloskeletala tumörer och skelettmetastaser. Bedriver forskning och deltar i utbildningsaktiviteter. Medlem i styrelsen för Skandinaviska Sarkomgruppen.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 08:40-09:20 - Mjukdelstumörer
Tisdag 27/8 10:30-11:10 - Metastaser
Tisdag 27/8 11:10-11:40 - "Oops lesions"; Oplanerade sarkomoperationer


Johanna Vinblad

 Utvecklingsledare Registercentrum


Fredrik Vult von Steyern

 Fredrik Vult von Steyern är överläkare och docent i ortopedi vid Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus i Lund. Han påbörjade sina studier vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, 1987 och tog läkarexamen 1997. Under studieåren var han doktorand och disputerade 1995 inom neuromuskulär forskning vid dåvarande Institutionen för Farmakologi, Lunds Universitet. Därefter gjorde han en s.k. Fellowship vid Nevrofysiologisk/fysiologisk Institutt vid Universitetet i Oslo, Norge. Han är nu verksam vid Ortopediska kliniken i Lund och är medicinskt ansvarig för den Ortopediska tumörkirurgin vid Sarkomcenter Lund. Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:05-13:20 - ”Är knutan/knölen farlig?”


Anette W-Dahl

 Annette W-Dahl är driftsansvarig för Svenska knäprotesregistret sedan drygt 10 år och docent i experimentell ortopedi vid Lunds universitet. 2005 försvarade hon sin avhandling om infektionsprofylax vid knäosteotomioperationer med extern fixation. Hennes forskning är i stor utsträckning registerbaserade, med nationella och internationella samarbeten, med focus på de yngre artrospatienterna, att förebygga infektioner och möjligheten att utvärdera knäproteskirurgin med patient rapporterat utfall (PROM). 2013 initierade hon Svenska knäosteotomiregistret.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:15-10:30 - Implant survival and patient-reported outcomes in the young knee OA patient. Always worse than in the elderly?


Markus Waldén

Markus Waldén, medicine doktor, överläkare och sektionsansvarig för mjuka knä/idrott vid Verksamhetsområde Ortopedi, Hässleholms sjukvårdsområde. Huvudsaklig klinisk inriktning är artroskopisk knäkirurgi och höftproteskirurgi. Bedriver bred forskning om skadeepidemiologi och skadeprevention inom fotboll och handboll. Lagläkare för IFK Kristianstad i handboll och medlem i Svenska Fotbollförbundets medicinska kommitté.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 10:20-11:40 - Ortopeddiagnostikens ABC
Onsdag 28/8 10:20-10:25 - Introduktion


Märit Wallander

Specialist i allmänmedicin, MD PhD.


Mångårig erfarenhet på Osteoporosmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Huvudförfattare till boken ”Osteoporos och frakturrisk” (Studentlitteratur 2017).Deltar i följande:
Måndag 26/8 13:10-13:50 - Osteoporos


Anders Wallmon

Anders Wallmon är ortoped och handkirurg. Han är handledsspecialist sedan 15 år tillbaka och har sedan dess huvudsakligen ägnat sig åt handledsproblem. Utvecklingen av handledskirurgin, både vad gäller kirurgi, rehabilitering, utbildning och organisation, är områden som Anders driver i sin dagliga gärning. Anders är medgrundare till och tidigare medicinsk ansvarig för HandCenter med klinker på fyra orter där merparten av allt från armbåge till fingertopp omhändertas.Deltar i följande:
Tisdag 27/8 13:55-14:10 - Artroskopisk diagnostik och behandling


Rikard Wedin

 Rikard Wedin, Docent, Överläkare Karolinska Inst./Univ.sjukhuset Ortopedspecialist sedan 25 år, f.n. inom rekonstruktiv ortopedi, NKS Disputation 2001: "Metastatic Bone Disease" och därefter fortsatt forskning inom skelettmetastaskirurgi och beslutsstöd (t ex PATHFx) baserade på AI/Machine Learning Registerhållare hos Regionalt Cancercentrum för Skelettmetastasregistret/Int. Bone Metastasis Registry.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:50-14:05 - Metastaser – perioperativa utmaningar
Tisdag 27/8 14:28-14:40 - What have we learned from the PATHFx validation studies? An analysis of 2,559 patients with metastatic bone disease.


Lars Weidenhielm

 Har arbetat som överläkare vid ortopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Disputerade 1992, blev docent 1995 och är sedan 2005 professor i ortopedi vid Karolinska Institutet. Har varit ansvarig för undervisningen i ortopedi på fysioterapiprogrammet vid KI och haft över 50 olika kurser i ffa proteskirurgi tillsammans med professor Per Wretenberg. Forskningen har varit koncentrerad kring diagnostik och behandling av artrossjukdom i höft- och knäleder. Tillsammans med fd doktorand Henrik Olivecrona har Lars ägnat sig åt forskning kring förbättrad diagnostik av sjukdomar i rörelseorganen och komplikationer till endoproteskirurgi med datortomografisk teknik.Deltar i följande:
Måndag 26/8 13:00-17:00 - Kurs: Basal Höftplastik
Måndag 26/8 13:00-13:45 - Preop. planering. Snittföring höftprotes
Torsdag 29/8 08:30-09:30 - Postervandring Höft/höftrevision/amputation/tumör


Kristoffer Weisskirchner Barfod

 Kristoffer Weisskirchner Barfod is a Danish orthopedic surgeon and sports physician. He completed his medical studies in 2006, finished his surgical training in 2014 and passed the exam as a Certified Sports physician in 2015. Since, he subspecialized in arthroscopic surgery and sports traumatology through Fellowships at Sealand University hospital Koge, Institute for Sports Medicine Copenhagen (ISMC) at Copenhagen University Hospital Bispebjerg and at OthoSport Victoria in Melbourne, Australia, where he was trained in advanced knee surgery by Professor Julian Feller. Parallel to his training he completed a PhD study entitled ‘Achilles tendon rupture; Assessment of non-operative treatment’ for which he was awarded the price ‘Best PhD of the Year 2014’ by the Danish Orthopedic Society. Kristoffer is an active researcher leading ongoing projects concerning shoulder, knee and Achilles tendon injuries. He was chair for the Scientific Committee for the Danish Sports Medicine Congress for the years 2016 and 2017 and is member of the scientific committee of the Danish Orthopedic Society. Kristoffer is president of the Danish Association for Sports Medicine and member of the Achilles Tendon Study Group under ESSKA.Deltar i följande:
Onsdag 28/8 13:45-14:20 - Individanpassad behandling av hälsenerupturer


Magnus Wennerlund

 Magnus Wennerlund arbetar som fysioterapeut på ortopedkliniken i Västerås. Han är specialiserad inom axeldiagnostik och ultraljudsdiagnostik och utför även ultraljudsguidade injektioner på axelpatienter. Han arbetar även som konsult med uppdrag inom ultraljudsdiagnostik åt privata ortopeder samt föreläser och anordnar kurser inom ultraljudsdiagnostik på axlar. Deltar i följande:
Torsdag 29/8 08:00-08:30 - Bedömning av axelpatienter


Jonas Werner

Jonas Werner, överläkare, ortopediska kliniken Norrköping. Specialist i ortopedi 2010. Ansvarig för traumasektionen, medarbetare i protessektionen och skopisektionen. Ansvarig för höftartroskopi i sydöstra sjukvårdsregionen. Idrottsmedicinskt intresserad. Sammankallande i vetenskapliga gruppen, Ortopediveckan 2019.Deltar i följande:
Fredag 30/8 10:15-11:35 - Hip preservation - för vem och hur?
Fredag 30/8 10:15-10:20 - Introduktion


Leo Whiteside

Dr Whiteside läste medicin vid University of Texas och gjorde sin residency bla i Washington. Han har grundat och driver idag Missouri Bone And Joint Center.


Dr Whiteside är högt respekterad inom proteskirurgin, han har ansvarat för utvecklingen av flera kirurgiska instrument, protessystem inom både höft & knä kirurgin. Dr Whiteside har skrivit boken om knäligamentbalansering och sitter som redaktör för bland annat American Journal of Knee Surgery samt Journal of ArthroplastyDeltar i följande:
Tisdag 27/8 13:40-15:00 - Missnöjda patienter
Onsdag 28/8 08:00-08:40 - Keynote - Leo Whiteside
Onsdag 28/8 10:30-10:45 - How do I do it? Indications and technical tips for TKA in the young patient


Per Wiger

Per Wiger är trauma- och idrottsortoped med stort intresse för patientsäkerhet som sedan 2011 arbetar som chefläkare i Västra Götalandsregionen samt sedan 2015 deltid på SKL med nationell patientsäkerhet. Han är också ledamot av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, sedan 2016.Deltar i följande:
Måndag 26/8 13:00-17:00 - Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del 1)
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del2)


Susanna Wilhelmsson

Leg. Arbetsterapeut verksam inom ortopedi och kirurgi på Ortopedkliniken, Vrinnevisjukhuset Norrköping.Deltar i följande:
Torsdag 29/8 10:15-11:45 - Nätverksträff för arbetsterapeuter


Olle Wolf

Arbetar som överläkare på traumasektionen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Har genomfört trauma fellowship under 1 år i Edinburgh, Skottland. Deltar i följande:
Tisdag 27/8 08:00-12:00 - Kurs: Lednära tibiafrakturer
Torsdag 29/8 13:00-16:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?
Onsdag 28/8 09:06-09:14 - HipSTHeR-studien, Skruvar eller höftprotes vid fraktur på lårbenshalsen hos äldre patienter med ringa felställd fraktur
Torsdag 29/8 16:10-16:40 - Registerperspektiv – Vad kan och gör registren?
Onsdag 28/8 10:30-11:30 - Uppstartsmöte Hipsther och Duality-studierna


Per Wretenberg

Per Wretenberg är professor i Ortopedi vid Örebro Universitet sedan 2016. Hans huvudsakliga forskningsområden har varit biomekanik och proteser. Han är i Örebro övergripande ansvarig för att bygga upp en stark och bred forskningsverksamhet med doktorander inom olika subspecialiteter.


Hans eget huvudfokus är tesbädds verksamheten vid den nu stora protesverksamheten vid regionklinikens enhet i Lindesberg där samarbete med industrin är huvudfokus i utvecklingsarbetet. Han är också kliniskt ansvarig för höftprotesverksamheten i regionen.Deltar i följande:
Måndag 26/8 13:00-17:00 - Kurs: Basal Höftplastik
Tisdag 27/8 15:45-16:45 - Artros/Protes - debatt
Måndag 26/8 14:00-14:45 - Cementerad höftprotes. Teknik och resultat
Tisdag 27/8 16:25-16:45 - Är det rättvist att inte operera en patient när man inte tror på ett fullgott resultat?
Onsdag 28/8 10:45-11:00 - Postoperative rehabilitation and restrictions after TKA in the young: Any different from ”standard procedure”?
Torsdag 29/8 08:48-09:00 - Bone marrow-derived cells but not chondrocytes having a decisive role in a new cartilage matrix formation as proven by an 3-D model for microfracture in vitro
Torsdag 29/8 14:06-14:12 - A novel chitosan-based scaffold for cartilage repair. An in vitro study using this scaffold in a 3-D cartilage repair model
Torsdag 29/8 14:24-14:30 - Mussel Adhesion Protein (MAP) as an equal alternative to fibrin for scaffold fixation during cartilage repair procedures


Roland Zügner

Översjukgymnast i Göteborg, forskningsenhet Ortopedi.Deltar i följande:
Fredag 30/8 08:15-08:27 - Does transfer of the gluteus maximus muscle improve abduction strength in patients with abductor deficiency following total hip replacement?