Kurser/Workshops

 

Titel:

Metabola sjukdomar

Delmål:

Kursen uppfyller hela den teoretiska delen av delmål  c11/11 för ST-läkare i ortopedi.
Intyg utfärdas efter deltagande i samtliga moment.

Omfattning:

Ca 5 timmar.

Tider:

 • Kurs “Metabola sjukdomar” Måndag 26/8 kl 13:00 – 18:00. Plats; Hemerycksalen.
 • Symposiet “Protesinfektion runt höft och knäledsproteser” Torsdag 29/8 13:50 – 15:00. Plats; Flygeln.

Innehåll:

Vi har härmed nöjet att erbjuda denna kurs i metabola och cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd. Programmet innehåller föreläsningar inom ämnena benbiologi, osteoporos, diabeteskomplikationer, arterioskleroskomplikationer och kritisk ischemi, ortopediska infektioner samt amputationskirurgi.

Föreläsare: Märit Wallander, Bo Berggren, Åsa Nilsdotter, Lars Isaksson, Santiago Parra Sotoca, Jörg Schilcher, Anna Fahlgren

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)

 

Titel:

Patientsäkerhet för ST-läkare

Delmål:

Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål a3, a4 och c13 enligt SOSFS 2015:8 eller
teorietiska delar av delmål 14, 15, 17 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17.

Omfattning:

Ca 8 timmar

Tid:

Kurs “Patientsäkerhet för ST-läkare” Måndag 13:00 – 17:00 samt Tisdag 08:00 – 12:00. Plats; Vingen 8.

Kursansvarig:

Pelle Gustafsson, chefläkare, Löf, Stockholm

Föreläsare: Per Wiger, chefläkare, VG-regionen, Allingsås

Innehåll:

Svensk Ortopedisk Förening och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anordnar en SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Norrköping.
Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser.

ST-läkare i Ortopedi har företräde men kursinnehållet är även av intresse för ST-läkare i andra specialiteter och andra professioner som arbetar med patientsäkerhet.

Max antal deltagare: 16 st.


Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)

 

Titel:

Basal Höftplastik

Delmål:

Kursen uppfyller del av delmål c8.

Omfattning:

Ca 7 timmar

Tider:

 • Kurs “Basal Höftplastik” Måndag 26/8 kl 13:00 – 17:00. Plats; Vingen 1+2.
 • Symposie “Missnöjda patienter” Tisdag 27/8 kl 13:40-15:00. Plats; De Geerhallen.
 • Symposie “Unga artrospatienter” Onsdag 28/8 kl 10:15-11:45. Plats; De Geerhallen.

Kursansvariga:

Per Wretenberg och Lars Weidenhielm

Innehåll:

Kursdeltagarna ska uppnå grundläggande kunskaper i hur man gör en cementerad höftprotes såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen består av teoretiska föreläsningar som följs av workshop där deltagarna praktiskt får öva att sätta in en cementerad höftprotes i plastben.

Max antal deltagare: 20st

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Kursen är sponsrad.

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)

 

Titel:

ABC i Tumörortopedi

Delmål:

Kursen uppfyller del av delmål c10.

Omfattning:

Ca 5,5 timmar

Tid:

 • Kurs “ABC i Tumörortopedi” Tisdag 08:00 – 12:00. Plats; Hemerycksalen.
 • För godkänd kurs skall man även delta i symposiet “Tumörer i rörelseapparaten” Onsdag 28/8 kl 13-14.20. Plats; Vingen 3+4.

Kursansvarig:

Asle Hesla

Innehåll:

En teoretisk grundkurs som avhandlar såväl benigna som maligna tumörer i mjukdelar och skelett. Även genomgång av hur metastaspatienter ska hanteras, vilka ska opereras?

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)

 

Titel:

Femurfraktur hos barn

Delmål:

Kursen uppfyller del av delmål c5.

Omfattning:

Ca 5,5 timmar

Tider:

 • Kurs “Femurfraktur hos barn” Tisdag 27/8 kl 08:00 – 12:00. Plats; Vingen 1+2.
 • För godkänd kurs skall man även delta i symposiet “Kluriga barnfrakturer” Fredag 30/8 kl 10:15 – 11:45. Plats; Hemerycksalen.

Kursansvariga:

Richard Marsell

Innehåll:

En precourse i handläggning och operation av de olika typerna av femurfrakturer vi ser hos barn.

Alltifrån enkla diafysära frakturer med olika behandling beroende på ålder, men även komplexa fall med fysengagemang eller patologisk anatomi såsom cystor.

Inom ramen för denna kurs kommer deltagarna att i Work Shop på Saw Bones få förevisat och öva på de två vanligaste kirurgiska teknikerna för att behandla femurfrakturer hos barn. Vidare kommer föreläsningarna att täcka teoretisk kunskap om hela panoramat av femurfraktrurer som uppkommer hos barn 0-18 år gamla.

Workshops (2): TEN femur med end caps och LCP-höftplatta.

För mer detaljerad information och hålltider se det vetenskapliga programmet.

Kursen är sponsrad.

Pris:

750:- exkl moms
(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)

 

Titel:

Frakturbehandling i Underarm och Handled.

Omfattning:

Ca 7 timmar

Tid:

Måndag 26 Augusti 2019, kl 10-17. Cobolgatan 1, Linköping.

Kursansvariga:

Lars Adolfsson, Linköping och Carl Ekholm, Mölndal

Innehåll:

SOF och samarbetsparter inbjuder till instruktionskurs

Innehåll: Handledda dissektionsövningar på humanpreparat.
Frakturfixation med verkliga implantat. Föreläsningar innehållande senaste nytt om pathomekanik, indikationer och kirurgisk teknik. Innefattar skador från armbåge till handled.

Program:

Måndag 26/8 2019
10:00 introduktion
10:10 distala radius och ulna – skadetyper, associerade skador, indikationer och metoder
10:50 underarmsdiafysfrakturer – behandlingsindikationer och metoder
11:20 proximala radius och ulna – patomekanik, skadetyper, indikationer och metoder
12:00 lunch
12:45 demonstration av approacher och introduktion till lab
17:00 avslutning

Fakultet:
Lars Adolfsson
Carl Ekholm
Anders Enocson
Johan Scheer
Hanna Björnsson Hallgren

För vem: Alla som ägnar sig åt behandling av trauma i övre extremiteten.

Max antal deltagare 18. Först till kvarn.

Transport kommer att ordnas från och till Resecentrum i Norrköping.
Avfärd 09:15, återkomst ca 17:45

Karta till kurslokal under följande länk: Karta

Kursen är sponsrad.

Pris: 

750:-

(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)

 

 

Titel:

Lednära tibiafrakturer: tibiakondyl & pilonfrakturer.

Omfattning:

Ca 4 timmar.

Tid:

 • Kurs “Lednära tibiafrakturer: tibiakondyl & pilonfrakturer” Tisdag 08:00 – 12:00. Plats; Vingen 6+7.

Kursansvarig:

Anna Ekman, Olle Wolf

Innehåll:

Ofta utmanande frakturer som kräver god anatomisk kunskap och noggrann mjukdelshantering vad gäller timing och den peroperativa hanteringen. Vi belyser frakturtyper, behandlingsstrategier och val av implantat. Efter en teoretisk genomgång kommer vi praktiskt att applicera vår kunskap på frakturmodeller.

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Kursen är sponsrad.

Pris:

750:- exkl moms.

(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)

 

Titel:

Avancerad Gipsteknik

Omfattning:

Ca 4 timmar

Tid:

 • Kurs “Avancerad Gipsteknik” Tisdag 08:00 – 12:00. Plats; Viran.

Kursansvarig:

Per Flink, Magnus Andersson och Paul Ipsen

Innehåll:

Teoriföreläsning om hur vi kan använda oss av avancerad gipsteknik inom ortopedin och handkirurgin samt vad man kan tänka på vid gipsordination.

Därefter workshop med applicering av bl.a. Avlastande gips vid diabetesfotsår (TCC ), Combicastortoser, Geishashoe samt olika hand- fingerskenor.

Pris:

750:- exkl moms.

(Icke SOF-medlem, 1500:- exkl moms)