Femurfrakturer

Titel:
Femurfrakturer

Delmål:
Del av delmål c4.

Omfattning:
4 timmar

Tid:
Kurs “Femurfrakturer”. Tisdag 28/8, kl 08.00–12.00

Lunch. Tisdag 28/8, kl 12.00

Ansvarig:

Kursansvarig: Anders Enocson, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Föreläsare: Anna Ekman, SÖS, Stockholm. Peter Ström, UAS, Uppsala

Innehåll:

Femurfrakturer i teori och praktik. Föreläsningar om femurfrakturer distalt om trochanterområdet, men även höftfrakturer tangeras. Fokus för kursen ligger på det praktiskt kirurgiska samt tips och tricks att ta med dig hem och applicera i din kliniska vardag. Hur får man ett optimalt resultat vid märgspikning av femurdiafysfrakturer? Hur opererar man distala femurfrakturer?

I samarbete med DePuySynthes erbjuder kursen även workshops i form av märgspikning för diafysära femurfrakturer och vinkelstabil plattosteosyntes för distala femurfrakturer.

Vi vänder oss med denna kurs i första hand till ST-läkare och nyblivna specialister, men kursinnehållet passar även utmärkt för mer erfarna kollegor som vill uppdatera sina kunskaper i frakturkirurgi.

Deltagande ST-läkare erhåller intyg för del av delmål c4.

Pris:

750 kr exkl moms

Kurssponsor:
DePuySynthes