Metabola och cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd

Titel:
Metabola och cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd.

Delmål:
Uppfyller hela teoretiska delen av delmål 11/c11.

Omfattning:
5+3 timmar

Tid:
Föreläsning “Kurs Metabola & cirkulatoriska sjukdomar”. Måndag 27/8, kl 13.00–18.00

Middag. Måndag kväll 27/8.

Sessionen “Frakturprevention”. Onsdag 29/8, 08.00-09.00

Sessionen “Ortopediska infektioner”. Onsdag 29/8, kl 09.45–11.45

 

Innehåll:

Osteoporos, ortopediska infektioner, arterioskleros, amputationer och diabetes.

För godkänd kurs avseende delmål c11 krävs närvaro på samtliga föreläsningar och sessioner under veckan enligt ovan.

Pris:

750 kr exkl moms

Kurssponsor:
ZimmerBiometh, Amgen