Patientsäkerhet för ST-läkare

Titel:

Patientsäkerhet för ST-läkare

Delmål:

Delar av delmål a3, a4, och c13.

Omfattning:

8 timmar

Tid: 

Kurs “Patientsäkerhet för ST-läkare”. Tisdag 28/8 kl 08.00–12.00 och 13:00–17.00. (Se Vetenskapligt program för detaljer.)

Ansvarig:

Kursansvarig: Pelle Gustafson, chefläkare, Löf, Stockholm

Föreläsare: Per Wiger, chefläkare, VG-regionen, Alingsås

Innehåll:

Svensk Ortopedisk Förening och Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anordnar en SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Karlstad. Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser.

ST-läkare i ortopedi har företräde, men kursinnehållet är även av intresse för ST-läkare i andra specialiteter och andra professioner som arbetar med patientsäkerhet. Max antal kursdeltagare är 16 stycken. Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål a3, a4, och c13 enligt nya föreskrifterna SOSFS 2015:8, eller teoretiska delar av delmål 14, 15, 17 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17. Anmälan behövs.

Pris:

750 :- exkl moms