Möten i mötet

Läkare
• Verksamhetschefs- och professorsmöte: tisdag 27/8, 09:00-11:45. Vingen 3, LDG. Anmälan krävs.
• Ostrix studierektorsmöte: tisdag 27/8, 09:00-11:45. Vingen 4, LDG. Anmälan krävs.
• Frakturregistret- Styrgruppsmöte: Tisdag 27/8 kl 17:00-19:00. Vingen 8, LDG. Inbjudna deltagare.
• Hipsther och Duality-studierna. Uppstartsmöte: onsdag 28/8, 10:30-11:30. Vingen 8, LDG.
• Svensk Ortopedisk Förening årsmöte: torsdag 29/8, 10:00-12:00. De Geerhallen. SOFs medlemmar.
• Svenska Höft och Knäföreningen årsmöte: torsdag 29/8, 11:45-13:00, Vingen 8, LDG. Anmälan krävs.
• Svensk Barnortopedisk förening: torsdag 29/8, 16:30-18:00. Vingen 8, LDG. Inbjudna deltagare.
• Epifysen årsmöte: torsdag 29/8, 18:30- 19:30. Middag 19:30, Östgöta kök, Nya torget. Hospitalsgatan 30. Anmälan krävs.

Övriga yrkeskategorier
• Fysioterapeuternas nätverksträff: torsdag 29/8, 10:15-11:45. Hemerycksalen, LDG.
• Arbetsterapeuter nätverksträff: torsdag 29/8, 10:15-11:45. Vingen 6+7, LDG.
• Föreningen Ortopedisjuksköterskor i Sverige årsmöte: torsdag 29/8, 11:00-12:00. Vingen 3+4, LDG.