Posterinstruktioner

Instruktioner
Din poster ska skrivas på svenska, för utländska författare engelska.
Postern ska vara av storleken A1 stående = (841 x 594 mm).
Anmälan av poster görs via samma anmälan för övriga Abstracts.
Vänligen notera att ändringar i schemat kan påverka tiden för postersession och du förväntas kolla upp detta via hemsidan eller i appen.