Posterinstruktioner

Instruktioner
Din poster ska skrivas på svenska, för utländska författare engelska.
Postern ska vara av storleken A1 stående = (841 x 594 mm).
Du som posterförfattare förväntas vara på plats under den postersession i form av postervandring du är schemalagd på inklusive minst aktuell halvdag. Tider för postersession finns på hemsidan http://www.ortopediveckan.se/vetenskapligt-program/

Vänligen notera att ändringar i schemat kan påverka tiden för postersession och du förväntas kolla upp detta via hemsidan eller i appen.


Video

För dig som posterförfattare erbjuder vi även att spela in en muntlig videopresentation av ditt forskningsarbete. Tid för denna presentation är max 5 minuter och videoformatet ska vara mpeg-4. Videopresentationerna kommer vara tillgängliga för samtliga mötesdeltagare via hemsida och app, och eventuellt kommer videopresentationer även kunna ses vid särskilda stationer på Louis De Geer under Ortopediveckan. För att skicka in din video gör du följande:

  1. Gå till https://wetransfer.com/
  2. Tryck på “Lägg till dina filer”
  3. I fältet “Skicka till” skriver du: abstracts.sof2019@appinconf.com
  4. I fältet “Din e-postadress” anger du din email
  5. I meddelande skriver du ID för din poster
  6. Du är nu klar. När vi mottaigt och hämtat din video får du ett mail av Wetransfer som bekfräftar detta.