Posterinstruktioner

Postern ska vara skriven på svenska eller engelska och vara av storleken A1 stående=841x594mm. Vid tre tillfällen under ortopediveckan kommer det att hållas postervandringar. Din poster ska presenteras vid ett av dessa tillfällen, se tid ovan.
Information om din presentationstid kommer också att vara tillgängligt på www.ortopediveckan.se, under Vetenskapligt Program, samt i appen. Vänligen notera att ändringar i schemat kan påverka din presentationstid och du förväntas kolla upp detta via hemsidan eller i appen.

Varje posterpresentation förväntas vara som längst 3 minuter, därefter följer 1 minut för frågor. Var noggrann med att hålla den utsatta tiden. Du förväntas vara på plats i god tid innan Din schemalagda slot.