Vetenskapligt program

Nedan är det preliminära vetenskapliga programmet. Se presentationer av föreläsare genom att klicka på knappen:

Klicka på respektive programpunkt för mer information. Tänk på att programmet kan vara bredare än din skärm och du kan då skrolla i sidled. Du kan även se programmet i listform genom att trycka på:


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Ortopedmott. CSK
Sola
Lars Lerin
Zarah Leander
Erik Gustaf Geijer
Fridolf Rhudin
Selma Lagerlöf
Lars
Magnus
Ericsson
Posterutställningen
Sandberg
Sven-Ingvars
-Ej specificerad-
Utställningen
Restaurang Karl IX

Kategorier

Läkare
Sköterska
Fysioterapeut
Vårdadministratör

Ortopedmott. CSK
Sola
Lars Lerin
Zarah Leander
Erik Gustaf Geijer
Fridolf Rhudin
Selma Lagerlöf
Lars
Magnus
Ericsson
Posterutställningen
Sandberg
Sven-Ingvars
-Ej specificerad-
Utställningen
Restaurang Karl IX
08:00
 
 
08:30
 
 
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
Ortopedexamen
08:00-11:45
Lunch
-Ej specificerad-
11:45-13:00
Kurs Metabola & cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd - delmål c11/11
13:00-18:00
Östen Ljunggren; Jakob Skov; Staffan Tevell; Santiago Parra Sotoca; Birgitta Sigvant
Kurs underbensfrakturer
13:00-18:00
Peter Ström; Anna Ekman; Anders Enocson
Ortopedexamen
13:00-18:00
Epiphysen Styrelsemöte
13:00-17:00
Kurs Extremitetsfrakturer hos barn
08:00-11:45
Richard Marsell; Einar Hellquist
Kurs Femurfrakturer
08:00-11:45
Anna Ekman; Anders Enocson; Peter Ström
Kurs i patientsäkerhet för ST-läkare
08:00-11:45
Pelle Gustafsson; Per Wiger
Professor-/Verksamhetschefsmöte
09:00-11:45
Ostrix-Studierektorsmöte
09:00-11:45
Kaffe
09:00-10:00
OSIS styrelsemöte
09:30-10:30
Kaffe
10:15-10:35
OSIS årsmöte
11:00-11:45
Lunch
Restaurang Karl IX
11:45-13:00
INVIGNING
13:00-13:10
Orthopedic surgery and the era of medical reversals: What’s your legacy?
13:10-13:55
Teppo Järvinen
What matters? - Amputation
13:15-13:55
Ulla Madsen
Kurs i patientsäkerhet för ST-läkare, forts
13:15-17:00
Pelle Gustafsson; Per Wiger
RIV - Ryggrehabiliteringen i Värmland
13:15-14:30
Tomas Ullman; Rolf Sandberg; Gunilla Nygren; Lotta Ingman
Envis och bestämd - Rehab efter höftfraktur
14:00-14:30
Berit Gesar
Fria föredrag
14:00-15:00
Fot - akuta skador och biomekanik
14:00-15:00
David Stainsby; Dick Larsson; Bertil Romanus; Frede Frihagen
Möte Bakjoursskolan
14:00-17:00
Peter Ström
Axel: Proximala humerusfrakturer
14:00-15:00
Per-Olof Josefsson; Per Olerud ; Lars Adolfsson; Björn Salomonsson; Carl Ekholm
Kaffe/Utställning
14:30-15:15
Kaffe/Utställning
15:00-15:45
Höftfraktur- vad händer i världen?
15:15-15:55
Ami Hommel
Må bra, friskt jobbat!
15:15-16:45
Ninni Länsberg
Fria föredrag
15:45-16:45
Fot - akuta skador och biomekanik, forts
15:45-16:45
Bertil Romanus; Dick Larsson; David Stainsby; Frede Frihagen
Axel: Proximala humerusfrakturer, forts
15:45-16:45
Björn Salomonsson; Carl Ekholm; Per-Olof Josefsson; Lars Adolfsson; Per Olerud
Vågar, vill, vidareutvecklar - Värmland väljer Vårdplaner
16:00-16:45
Anne Lauridsen; Maria Lind
Invigning
-Ej specificerad-
17:00-18:00
Ioannis Ioannidis; Markus Lundmark
SFR Styrgruppsmöte
17:00-19:00
Hudförberedelser - hur är det med evidensen?
08:00-08:40
Ida Markström
Mjuka knän
08:00-09:00
Kristian Samuelsson; Paul Neuman; Magnus Forssberg; Anders Stålman
Postersession
08:00-09:00
Fria föredrag
08:00-09:00
Sekundär frakturprevention
08:00-09:00
Kristina Åkesson; Jörgen Åstrand; Andreas Otto; Tarja Ericsson
50% off- The Surgeon´s Diet.
08:30-09:30
Caroline Larsson
Safe Hands at the Sharp End
08:45-09:30
Anette Erichsen Andersson
Kaffe/Utställning
09:00-09:45
Kaffe/Utställning
09:30-10:15
Handled - Distala radiusfrakturer efter rapporterna, vad gör vi nu?
09:45-11:45
Cecilia Mellstrand Navarro; Albert Christersson; Magnus Tägil; Anders Wallmon
Mjuka knän, forts
09:45-11:45
Mats Brittberg; Kalle Eriksson; Paul Neuman; Kristian Samuelsson
Ortopediska infektioner
09:45-11:45
Staffan Tevell; Simon Vikström; Stergios Lazarinis; Ola Rolfson; Jonatan Tillander
Tio fingrar, sju tår - det går bra ändå.
10:15-10:55
Lina Watz
Workshop Fot/Ankel.
10:50-11:45
Bertil Romanus; Dick Larsson; Lars Ankarberg
Det finns ingen gräns.
11:00-11:45
Anders Olsson
ACTA lunch
11:45-13:00
LUNCH
Restaurang Karl IX
11:45-13:00
Workshop Knä
13:00-13:55
Magnus Forssberg; Lars Ankarberg
Barnortopediska infektioner
13:00-13:55
Olof Herting; Maria Lindblom; Marie Leksell
Har du knäckt koden? - Hälso- och sjukdomsklassifikation
13:00-14:30
Tina Andersson
Höftfrakturer
13:00-15:00
Kjell Matre; Frede Frihagen; Cecilia Rogmark; Alicja Bojan; Michael Möller
Framtiden - att undvika djupa infektioner
13:00-13:55
Johan Nordenadler; Peter Grant; Pelle Gustafsson; Anette Erichsen Andersson
Patientsäkerhetsarbete – Behövs det verkligen?
14:00-15:00
Clas Lundgren
Smärtlindring barn
14:00-15:00
Christian Bergek; Stefan Lundeberg
Maligna ryggen
14:00-15:00
Christian Carrwik
Kaffe/Utställning
14:30-15:15
Kaffe/Utställning
15:00-15:45
If you don't use it you'll lose it
15:15-16:45
Eva Rasmussen Barr
Stark för livet, stark för kirurgi - levnadsvanor i samband med operation
15:45-16:45
Anna Ekepil
E-hälsa
15:45-17:00
Patrik Sundström; Leif Dahlberg
Postersession
15:45-16:45
Fria föredrag
15:45-16:45
Höftfrakturer, forts
15:45-16:45
Kjell Matre; Frede Frihagen; Cecilia Rogmark; Michael Möller
Workshop Implantatrörelse
08:00-09:00
Lars Weidenhjelm; Henrik Olivecrona
Nätverksträff Fysioterapeuter
08:00-09:30
Smärta
08:00-08:40
Thomas Emmesjö
Fria föredrag
08:00-09:00
Får man göra vad man vill?
08:00-09:00
Per Wretenberg; Rickard Wallensten; Ewald Ornstein; Birgitta Lagerqvist
CRM – teamarbete och kommunikation i högriskverksamhet
08:00-09:30
Rune Solhaug
Ekonomi i eget företag
08:30-09:00
Linus Sandberg
Individuell läkemedelsnedtrappning
08:45-09:30
Edvard Smith
Kaffe/Utställning
09:00-09:45
Kaffe/Utställning
09:30-10:15
SOF Årsmöte
09:45-11:00
Axelleden: funktionsdiagnostik och rehabilitering
10:15-11:45
Ewa Heidvall
Ett mål i hela världen - inga trycksår i samband med vård!
10:15-11:45
Carina Bååth; Anna-Karin Sund; Maria Stensson; Eva Sving; Ulrika Wickes
Vägra sitta still - ergonomi och hälsa vid bildskärmsarbete
10:15-11:45
Thea Berggren; Ulrica Johansson
Överlämning Norrköping 2019
11:00-11:15
SOF Hedersföreläsning
11:15-11:45
Per Aspenberg
Höft- och Knäföreningens Årsmöte
11:45-13:00
LUNCH
Restaurang Karl IX
11:45-13:00
Epiphysen
13:00-15:00
Protes
13:00-15:00
Panagiotis Tsagkozis; Kjell G.Nilsson; Mikael Sansone; Per Wretenberg; Otto Robertsson
Bilddiagnostik: Radiologi som Ortopediskt verktyg?
13:00-15:00
Anders Persson; Claes Lundström; Maria Lindblom
EPOS projektmöte
15:00-15:45
Kaffe/Utställning
Utställningen
15:00-15:45
Fria föredrag
15:45-16:45
Protes, forts
15:45-16:45
Anders Henricson; Johan Kärrholm
Bilddiagnostik: AI-tolkning.
15:45-16:45
Max Gordon
Postersession
16:45-17:45
Epiphysens Årsmöte
19:15-22:00
Svenska Skulder och Armbågssällskapet
08:00-09:30
Hanna Björnsson; Lars Adolfsson; Rolf Norlin; Stefan Moosmayer; Mats Ranebo
Svensk Ryggkirurgisk Förening
08:00-09:30
Svante Berg; Maria Thorander
Svenska Höft- och Knäföreningen
08:00-09:30
Ashley Blom; Arkan Sayed-Noor; Abdulemir Ali; Ola Rolfson
Kaffe/Utställning
Utställningen
09:30-10:15
Svensk Artroskopisk Förening
10:15-11:45
Jon Karlsson; Kristian Samuelsson; Håkan Gauffin; Kalle Eriksson; Mats Brittberg
Svensk Barnortopedisk Förening
10:15-11:45
Ebba Fridh
Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapet.
10:15-11:45
Johan Scheer; Anders Enocson; Peter Ström
LUNCH / Grab'n'go
-Ej specificerad-
11:45-13:00