Vetenskapligt program

Tillägg av detaljer och mindre uppdateringar av programmet sker löpande.
Eventuella justeringar av tider eller positioner anges nedanför själva programmet. 

De Geerhallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 3+4
Vingen 5
Vingen 6
Vingen 6+7
Vingen 8
Foajén Flygeln
Utställningen
Viran
Cobolgatan 1 Linköping
Swemac, Linköping
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
10:00-17:00
Lars Adolfsson; Carl Ekholm
Kurs: Metabola sjukdomar
13:00-18:00
Kurs: Basal Höftplastik
13:00-17:00
Lars Weidenhielm; Per Wretenberg
Epiphysens Styrelsemöte
13:00-17:00
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del 1)
13:00-17:00
Pelle Gustafson
Kurs: ABC i Tumörortopedi
08:00-12:00
Asle Hesla
Kurs: Femur- och höft-frakturer hos barn
08:00-12:00
Richard Marsell
Kurs: Lednära tibiafrakturer
08:00-12:00
Anna Ekman; Olle Wolf
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del2)
08:00-12:00
Pelle Gustafson
Kurs: Avancerad Gipsteknik
08:00-12:00
Per Flink; Magnus Andersson; Paul Ipsen
Ostrix - Studierektorsmöte
09:00-10:30
Professor/Verksamhetschefsmöte
09:00-10:30
Gemensamt möte VC/Studierektorer
11:00-11:45
Invigning
De Geerhallen
13:00-13:20
Missnöjda patienter
13:40-15:00
Kjell Gunnar Nilsson
Ligamentskador i handleden
13:40-15:00
Simon Farnebo
Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes
13:40-15:00
Bengt Erik Larsson
Hudförberedelser- hur är det med evidensen?
13:40-14:10
Elinor Nielsen; Gerd Östling
Säkrare vård genom patientmedverkan - Christina Schildmeijer
13:40-14:40
Elinor Andersson
Fria föredrag I
13:40-14:40
Markus Waldén
Bakterier på huden. Vad kan vi göra och hur mäter vi?
14:10-14:40
Gerd Östling; Elinor Nielsen
Artros/Protes - debatt
15:45-16:45
Per Wretenberg
Ulnarisnervkompression - Erika Nyman
15:45-16:15
Patientutbildning och återhämtning efter elektiv höft-/knäprotesoperation - Åsa Johansson Stark
15:45-16:35
Elinor Andersson
Gipsteknik - Per Flink
15:45-16:45
Rätt kod, har det någon betydelse?
15:45-16:30
Brigitte Hauer Björkman
Fria Föredrag II
15:45-16:45
Roger Skogman
Den "enkla" handkirurgin - varför blev det inte bra?
16:15-16:45
Frakturregistret- Styrgruppsmöte
17:30-19:00
Keynote - Leo Whiteside
08:00-08:40
Helene Andersson Molina
24 års erfarenheter med IVA-dagböcker, från ett lokalt projekt till internationellt arbetssätt - Carl Bäckman
08:00-08:40
Gerd Östling; Elinor Nielsen
Artrosskola för unga
08:00-09:30
Torkel Engström
Rätt patient, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats, men sen då? - Ida Kåhlin
08:00-08:40
Sarah Nyman
Smärta och smärtbehandling för den ortopediska patienten - Mia Berg
08:40-09:40
Eva Alpeus; Maria Törnborg
Fria föredrag III
08:50-09:45
Jonas Werner
Registerbaserade randomiserade kliniska prövningar inom svensk ortopedi. Ett svar på svåra frågor?
08:50-09:40
Olof Sköldenberg
Bakjoursskolan
09:00-09:30
Lars Adolfsson
Unga Artrospatienter
10:15-11:15
Nils Hailer
30 years of distal radius fractures - Daniel Rikli
10:15-10:45
Lars Adolfsson
Den utmanande patienten - Johan Scheer och Åsa Kadowaki
10:15-11:45
Ortopeddiagnostikens ABC
10:20-11:40
Markus Waldén
Uppstartsmöte Hipsther och Duality-studierna
10:30-11:30
Radiusfrakturer - är volar platta alltid rätt val?
10:50-12:10
Lars Adolfsson
Höft- och knäproteser - Vad har hänt i Sverige det senaste decenniet
11:20-12:00
Urban Berg
Vem Styr Sjukvården?
13:00-14:20
Helene Andersson Molina
Hälseneruptur, vem ska opereras och vem inte. Vet vi det?
13:00-14:30
Teresa Holmgren
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Axelledsinstabilitet – vilka ska opereras?
13:00-14:00
Henrik Ahlborg
Tumörer i Rörelseapparaten
13:00-14:20
Anders Kalén
Strukturerat arbete för förebyggande av vårdskador på ortopedisk vårdavdelning - Annika Karlaryd
13:00-13:45
Elinor Andersson
Radiusmottagningen - Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten
13:00-13:45
Sarah Nyman
Det är lätt att skriva rätt - Ann Sjöstrand
13:50-14:45
Brigitte Hauer Björkman
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Artroskopisk cuffsutur
14:00-15:00
Hanna Björnsson Hallgren
Postervandring Övre/rygg/trauma/knä
14:00-15:00
Anna Ekman; Karl Eriksson
Svensk Ryggkirurgisk Förening: Kotpelarskador –från vaggan till graven
15:30-16:50
Hans Tropp
Rebellkirurgen - Erik Erichsen
15:45-16:45
Birgitta Lagerqvist
Fria föredrag IV
15:45-16:45
Maria Cöster
Do's and Dont's in pelvic trauma
08:00-09:20
Jörg Schilcher
Metatarsalfrakturer - frakturerna som glömdes bort
08:00-09:20
Emil Kilander
Teamarbete på ortopedmottagningen för förbättrad tillgänglighet och snabbare behandling
08:00-09:30
Teresa Holmgren
Svensk Artroskopisk Förening: Menisksubstitution - Karl Eriksson och Mats Brittberg
08:00-09:20
Safe bladder projektet - Maria Frödin
08:00-09:00
Fria föredrag V
08:00-09:00
Nils Hailer
Postervandring Höft/höftrevision/amputation/tumör
08:30-09:30
Lars Weidenhielm; Anne Garland
Årsmöte Svensk Ortopedisk Förening
10:00-12:00
Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken
10:10-10:55
Eva Alpeus; Maria Törnborg
Fysioterapeuternas Nätverksträff
10:15-11:45
Ethel Andersson; Birgitta Nyberg
Nätverksträff för arbetsterapeuter
10:15-11:45
Susanna Wilhelmsson; Yvonne Axelsson
Föreningen Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Årsmöte
11:00-12:00
Svenska Höft- och Knä-föreningens årsmöte med lunch
11:45-13:00
Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?
13:00-16:30
Johan Scheer
STRAMA Bakterier inom ortopedi - Anders Johansson och Stephan Stenmark
13:00-13:40
Vem tar vilket ansvar - läkare kontra patient? - Åsa Kadowaki
13:00-13:40
Epiphysen I - Karl Henrik Grinnemo och Oscar Simonsson
13:00-14:30
Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.
13:50-15:00
Johan Kärrholm
Plattfotskirurgi - Var, när, hur och var?
13:50-15:10
Maria Cöster
Postervandring Artros/brosk
14:00-15:00
Jörg Schilcher; Nils Hailer
Epiphysen II - Hur ska du agera om du ser någon som gör fel?
15:15-16:30
Lovisa André
Höftfrakturer och kvalitetsregister, Hur kan vi ytterligare förbättra vården för patienter med höftraktur?
15:45-16:45
Maziar Mohaddes
Diskussion multicenterstudie inom SBOF
16:30-18:30
Bengt Herngren
Varför följer vi inte högsta tillgängliga evidens inom ortopedin?
08:00-09:30
Henrik Malchau
Korsbandskirurgin i perspektiv
08:00-09:30
Jon Karlsson
Fria föredrag VI
08:15-09:15
Lars Weidenhjelm
Hip preservation - för vem och hur?
10:15-11:35
Jonas Werner
Kluriga barnfrakturer och SCFE
10:15-11:45
Bengt Herngren
Spår- och SPOR-barhet i kvalitetsregistren?
10:15-11:15
Olle Svensson

2019-04-09  –  Programpunkten “Rätt patient, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats, men sen då?” tidigareläggs till 08:00-08:40 samma dag och samma lokal.
2019-08-19  –  Kursen “Basal gipsteknik” utgår på grund av för få deltagare.
2019-08-23  –  SBOF’s föredrag “Benförlängning och fysdressyr – Att göra sneda barn raka” på torsdagen utgår tyvärr.