Vetenskapligt program

Tillägg av detaljer och mindre uppdateringar av programmet sker löpande


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

De Geer-hallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 3+4
Vingen 5
Vingen 6+7
Vingen 8
Viran
Swemac, Linköping

Kategorier

Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska
Fysioterapeut
Arbetsterapeut
Vårdadministratör
Operationssköterska
Gipstekniker
De Geer-hallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 3+4
Vingen 5
Vingen 6+7
Vingen 8
Viran
Swemac, Linköping
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
10:00-17:00
Lars Adolfsson; Carl Ekholm
Kurs: Metabola sjukdomar
13:00-17:00
Kurs: Basal Höftplastik
13:00-17:00
Epiphysens Styrelsemöte
13:00-17:00
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del 1)
13:00-17:00
Pelle Gustafson; Per Wiger
Kurs: Basal gipsteknik
13:00-17:00
Per Flink; Magnus Andersson; Paul Ipsen
Kurs: ABC i Tumörortopedi
08:00-12:00
Asle Hesla
Kurs: Femur- och höft-frakturer hos barn
08:00-12:00
Richard Marsell
Kurs: Lednära tibiafrakturer
08:00-12:00
Anna Ekman; Olle Wolf
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del2)
08:00-12:00
Pelle Gustafson; Per Wiger
Kurs: Avancerad Gipsteknik
08:00-12:00
Per Flink; Magnus Andersson; Paul Ipsen
Ostrix - Studierektorsmöte
09:00-10:30
Professor/Verksamhetschefsmöte
09:00-10:30
Gemensamt möte VC/Studierektorer
11:00-11:45
Invigning
13:00-13:20
Protesen ser bra ut, men patienten är missnöjd
13:40-15:00
Leo Whiteside
Ligamentskador i handleden
13:40-15:00
Anders Wallmon; Jonny Andersson; Peter Axelsson
Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes
13:40-15:00
Hudförberedelser- hur är det med evidensen?
13:40-14:40
Säkrare vård genom patientmedverkan
13:40-14:40
Fria föredrag I
13:40-14:40
Patientutbildning och återhämtning efter elektiv höft-/knäprotesoperation
15:15-15:55
Åsa Johansson Stark
Gipsteknik
15:30-16:30
Per Flink
Artros/Protes - debatt
15:45-16:45
Ulnarisnervkompression
15:45-16:15
Erika Nyman
Fria Föredrag II
15:45-16:45
Rätt kod, har det någon betydelse?
16:00-16:45
Den "enkla" handkirurgin - varför blev det inte bra?
16:15-16:45
Göran Nylander
Leo Whiteside
08:00-08:40
Leo Whiteside
24 års erfarenheter med IVA-dagböcker, från ett lokalt projekt till internationellt arbetssätt
08:00-08:30
Artrosskola för unga
08:00-09:00
Smärta och smärtbehandling för den ortopediska patienten
08:40-09:40
Fria föredrag
08:50-09:45
Registerbaserade randomiserade kliniska prövningar inom svensk ortopedi. Ett svar på svåra frågor?
08:50-09:40
Bakjoursskolan
09:00-09:30
Unga Artrospatienter
10:15-11:15
Soren Overgaard; Per Wretenberg; Leo Whiteside
30 years of distal radius fractures
10:15-10:45
Daniel Rikli
Den utmanande patienten
10:15-11:45
Johan Scheer; Åsa Kadowaki
Ortopeddiagnostikens ABC
10:20-11:40
Radiusfrakturer - är volar platta alltid rätt val?
10:50-12:10
Höft- och knäproteser - Vad har hänt i Sverige det senaste decenniet
11:20-12:00
Vem Styr Sjukvården?
13:00-14:20
Widar Andersson; Krister Björkegren; Lars Stjernkvist
Hälseneruptur, vem ska opereras och vem inte. Vet vi det?
13:00-14:30
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Axelledsinstabilitet – vilka ska opereras?
13:00-14:00
Hans Rahme; Shwan Koschnau
Tumörer i Rörelseapparaten
13:00-14:20
Strukturerat arbete för förebyggande av vårdskador på ortopedisk vårdavdelning
13:00-13:45
Radiusmottagningen - Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten
13:00-13:45
Det är lätt att skriva rätt
13:50-14:45
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Artroskopisk cuffsutur
14:00-15:00
Lars Adolfsson; Mats Ranebo; Kirsten Lundgreen
Rätt patient, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats, men sen då?
14:00-14:45
Svensk Ryggkirurgisk Förening: Kotpelarskador –från vaggan till graven
15:30-16:30
Rebellkirurgen
15:45-16:45
Fria föredrag
15:45-16:45
Do's and Dont's in pelvic trauma
08:00-09:20
Metatarsalfrakturer - frakturerna som glömdes bort
08:00-09:20
Teamarbete på ortopedmottagningen för förbättrad tillgänglighet och snabbare behandling
08:00-09:30
Svensk Artroskopisk Förening: Menisksubstitution
08:00-09:20
Safe bladder projektet
08:00-09:00
Fria föredrag
08:00-09:00
Årsmöte Svensk Ortopedisk Förening
10:00-12:00
Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken
10:10-10:55
Ingela Håkansson; Anette Nordström
Fysioterapeuternas Nätverksträff
10:15-11:45
Nätverksträff för arbetsterapeuter 
10:15-11:45
Föreningen Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Årsmöte
11:00-12:00
Svenska Höft- och Knä-föreningens årsmöte med lunch
11:45-13:00
Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?
13:00-16:30
Vem tar vilket ansvar - läkare kontra patient?
13:00-13:40
Åsa Kadowaki
STRAMA
13:00-13:40
Epiphysen I
13:00-14:30
Plattfotskirurgi - Var, när, hur och var?
13:50-15:10
Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.
13:50-15:00
Epiphysen II
15:15-16:30
Höftfrakturer och kvalitetsregister, Hur kan vi ytterligare förbättra vården för patienter med höftraktur?
15:45-16:45
Göra sneda barn raka
15:45-16:45
Richard Marsell
Varför följer vi inte högsta tillgängliga evidens inom ortopedin?
08:00-09:30
Korsbandskirurgin i perspektiv
08:00-09:30
Hip preservation - för vem och hur?
10:15-11:35
Kluriga barnfrakturer och SCFE
10:15-11:45
Spårbarhet av ortopediska implantat
10:15-11:15