Vetenskapligt program – temporärt


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

De Geer-hallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 3+4
Vingen 5
Vingen 6+7
Vingen 8
Viran
Swemac, Linköping

Kategorier

Läkare
Sjuksköterska
Undersköterska
Fysioterapeut
Arbetsterapeut
Vårdadministratör
Operationssköterska
Gipstekniker
Alla yrkeskategorier

De Geer-hallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 3+4
Vingen 5
Vingen 6+7
Vingen 8
Viran
Swemac, Linköping
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
Kurs: Frakturbehandling i Underarm och Handled
10:00-17:00
Lars Adolfsson; Carl Ekholm
Kurs: Metabola sjukdomar
13:00-18:00
Åsa Nilsdotter; Jörg Schilcher; Lars Isaksson; Märit Wallander; Bo Berggren; Anna Fahlgren; Hans Berg
Kurs: Basal Höftplastik
13:00-17:00
Per Wretenberg; Lars Weidenhielm
Epiphysens Styrelsemöte
13:00-17:00
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del 1)
13:00-17:00
Pelle Gustafson; Per Wiger
Kurs: Basal gipsteknik
13:00-17:00
Per Flink; Magnus Andersson; Paul Ipsen
Kurs: ABC i Tumörortopedi
08:00-12:00
Asle Hesla; Torsten Schepull; Panagiotis Tsagkozis
Kurs: Femurfraktur hos barn
08:00-12:00
Richard Marsell; Thomas Schönberg
Kurs: Lednära tibiafrakturer
08:00-12:00
Anna Ekman; Olof Wolf
Kurs: Patientsäkerhet för ST-läkare (del2)
08:00-12:00
Pelle Gustafson; Per Wiger
Kurs: Avancerad Gipsteknik
08:00-12:00
Per Flink; Magnus Andersson; Paul Ipsen
Ostrix - Studierektorsmöte
09:00-10:30
Professor/Verksamhetschefsmöte
09:00-10:30
Gemensamt möte VC/Studierektorer
11:00-11:45
Invigning
13:00-13:20
Missnöjda patienter
13:40-15:00
Leo Whiteside; Kjell Gunnar Nilsson; Per Svedmark; Sara Gadestam
Ligamentskador i handleden
13:40-15:00
Anders Wallmon; Jonny Andersson; Peter Axelsson; Simon Farnebo
Svenska Fotsällskapet - Artros, protes, artrodes
13:40-15:00
Anders Henricson; Hans Rahme; Johan Fintland; Åse Hautau; Ilka Kamrad
Hudförberedelser- hur är det med evidensen?
13:40-14:10
Ida Markström
Säkrare vård genom patientmedverkan
13:40-14:40
Kristina Schildmeijer
Fria föredrag I
13:40-14:40
Bakterier på huden. Vad kan vi göra och hur mäter vi?
14:10-14:40
Vendela Scheer
Artros/Protes - debatt
15:45-16:45
Helene Andersson Molina; Per Wretenberg; Aamir Mahdi
Ulnarisnervkompression
15:45-16:15
Erika Nyman
Patientutbildning och återhämtning efter elektiv höft-/knäprotesoperation
15:45-16:35
Åsa Johansson Stark
Gipsteknik
15:45-16:45
Per Flink; Paul Ipsen; Magnus Andersson
Rätt kod, har det någon betydelse?
15:45-16:30
Lena Granberg; Kerstin Jonsson; Lilian Kikuchi
Fria Föredrag II
15:45-16:45
Den "enkla" handkirurgin - varför blev det inte bra?
16:15-16:45
Göran Nylander
Frakturregistret -styrgruppsmöte
17:00-19:00
Leo Whiteside
08:00-08:40
Leo Whiteside
24 års erfarenheter med IVA-dagböcker, från ett lokalt projekt till internationellt arbetssätt
08:00-08:40
Carl Bäckman
Artrosskola för unga
08:00-09:30
Leif Dahlberg; Thérése Jönsson; Gunilla Limbäck Svensson
Rätt patient, i rätt tid, på rätt sätt och på rätt plats, men sen då?
08:00-08:40
Ida Kåhlin
Smärta och smärtbehandling för den ortopediska patienten
08:40-09:40
Mia Berg
Fria föredrag III
08:50-09:45
Registerbaserade randomiserade kliniska prövningar inom svensk ortopedi. Ett svar på svåra frågor?
08:50-09:40
Nils Hailer; Olof Wolf; Sebastian Mukka; Anders Persson
Bakjoursskolan
09:00-09:30
Peter Ström; Roger Skogman; Carl Ekholm; Ralph Hasserius
Unga Artrospatienter
10:15-11:15
Per Wretenberg; Leo Whiteside; Anette W-Dahl; Anders Troelsen
30 years of distal radius fractures
10:15-10:45
Daniel Rikli
Den utmanande patienten
10:15-11:45
Johan Scheer; Åsa Kadowaki
Ortopeddiagnostikens ABC
10:20-11:40
Björn Cratz; Maria Lindblom; Anna Nedkova; Anna Tötterman
Möte Bakjoursskolan
10:30-12:00
Peter Ström
Uppstartsmöte Hipsther och Duality-studierna
10:30-11:30
Olof Wolf
Radiusfrakturer - är volar platta alltid rätt val?
10:50-12:10
Carl Ekholm; Cecilia Mellstrand Navarro; Magnus Tägil; Johan Scheer
Höft- och knäproteser - Vad har hänt i Sverige det senaste decenniet
11:20-12:00
Ola Rolfson; Per Juan Kernell; Urban Berg
Vem Styr Sjukvården?
13:00-14:20
Widar Andersson; Lars Stjernkvist; Marie Morell
Hälseneruptur, vem ska opereras och vem inte. Vet vi det?
13:00-14:30
Pernilla Eliasson; Kristoffer Weisskirchner Barfod; Andreas Meunier; Torsten Schepull
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Axelledsinstabilitet – vilka ska opereras?
13:00-14:00
Hans Rahme; Shwan Koschnau; Henrik Ahlborg
Tumörer i Rörelseapparaten
13:00-14:20
Fredrik Vult von Steyern; Asle Hesla; Rikard Wedin; Peter Bergh
Strukturerat arbete för förebyggande av vårdskador på ortopedisk vårdavdelning
13:00-13:45
Annika Karlaryd
Radiusmottagningen - Ett samlat, effektivt omhändertagande med ökad kvalitet för patienten
13:00-13:45
Ethel Andersson; Johanna Blomstrand
Det är lätt att skriva rätt
13:50-14:45
Ann Sjöstrand
Svenska Skulder och Armbågssällskapet: Indikation för cuffsutur
14:00-15:00
Lars Adolfsson; Mats Ranebo; Kirsten Lundgreen; Hanna Björnsson Hallgren
"STOP leg clots" - regionmöte
15:00-16:30
Simon Svedman
Svensk Ryggkirurgisk Förening: Kotpelarskador –från vaggan till graven
15:30-16:50
Hans Tropp; Ralph Hasserius; Helena Brisby
Rebellkirurgen
15:45-16:45
Erik Erichsen
Fria föredrag IV
15:45-16:45
Do's and Dont's in pelvic trauma
08:00-09:20
Mehool Acharya; Peter Ström; Hans Tropp
Metatarsalfrakturer - frakturerna som glömdes bort
08:00-09:20
Maria Cöster; Michael Möller
Teamarbete på ortopedmottagningen för förbättrad tillgänglighet och snabbare behandling
08:00-09:30
Magnus Wennerlund; Peter Försth; Jenny Olofsson; Marie Flink; Anna Sprinchorn; Maria Kyhlbäck
Svensk Artroskopisk Förening: Menisksubstitution
08:00-09:20
Mats Brittberg; Karl Eriksson
Safe bladder projektet
08:00-09:00
Maria Frödin
Fria föredrag V
08:00-09:00
Årsmöte Svensk Ortopedisk Förening
10:00-12:00
Samarbete över yrkesgränserna som har förbättrat tillgängligheten på kliniken
10:10-10:55
Ingela Håkansson; Anette Nordström
Fysioterapeuternas Nätverksträff
10:15-11:45
Annelie Brorsson; Theresa Holmgren
Nätverksträff för arbetsterapeuter 
10:15-11:45
Föreningen Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Årsmöte
11:00-12:00
Svenska Höft- och Knä-föreningens årsmöte med lunch
11:45-13:00
Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet - Armbågsfrakturer - Gör det svåra lätt(are)?
13:00-16:30
Anna Ekman; Olof Wolf
STRAMA Bakterier inom ortopedi, vilka är de, hur sprids de? Och hur kan vi bekämpa dem och samtidigt motverka antibiotkaresistens?
13:00-13:40
Anders Johansson; Stephan Stenmark
Vem tar vilket ansvar - läkare kontra patient?
13:00-13:40
Åsa Kadowaki
Epiphysen I
13:00-14:30
Karl-Henrik Grinnemo; Oscar Simonsson
Samverkan mellan rörelseorganens register
13:30-16:00
Protesinfektioner runt höft och knäledsproteser. Kliniska tips baserat på fallbeskrivningar.
13:50-15:00
Stergios Lazarinis; Åsa Nilsdotter; Elias Gudbrandsson; Peter Grant; Anna Stefansdottir; Johan Tillander
Plattfotskirurgi - Var, när, hur och var?
13:50-15:10
Martin Ålund; Cecilia Elam; Håkan Magnusson
Epiphysen II
15:15-16:30
Birgitta Lagerquist; Lukas Bobinski; Håkan Jonsson
Höftfrakturer och kvalitetsregister. Hur kan vi ytterligare förbättra vården för patienter med höftraktur?
15:45-16:45
Ghazi Chammout; Margareta Hedström; Cecilia Rogmark; Olof Wolf
Benförlängning och fys-”dressyr” – att göra sneda barn raka
15:45-16:45
Eva Pontén
Diskussion multicenterstudie inom SBOF
16:30-18:30
Bengt Herngren
Varför följer vi inte högsta tillgängliga evidens inom ortopedin?
08:00-09:30
Soren Overgaard; Otto Robertsson; Michael Möller; Maziar Mohaddes; Andreas Meunier; Li Felländer-Tsai; Henrik Malchau
Korsbandskirurgin i perspektiv
08:00-09:30
Karl Eriksson; Juri Kartus
Fria föredrag VI
08:15-09:15
Hip preservation - för vem och hur?
10:15-11:35
Mikael Sansone; Kjeld Søballe; Olof Risto
Kluriga barnfrakturer och SCFE
10:15-11:45
Torsten Backteman; Richard Marsell; Jacques Riad; Carl Johan Tiderius
Spår- och SPOR-barhet i kvalitetsregistren?
10:15-11:15
Olle Svensson; Gunnar Enlund; Li Felländer-Tsai