Workshops

Workshop Klinisk- och ultraljudsledd undersökning av fot och ankel.

  • Ortopederna Dick Larsson och Bertil Romanus går i samarbete med sjukgymnasten och specialisten inom ultraljudsdiagnostik, Lars Ankarberg, igenom undersökningsteknik av fot och ankel. Workshopen är gratis för deltagare på mötet och riktar sig i första hand till läkare och fysioterapeuter. Övriga är välkomna i mån av plats. Antalet deltagare är begränsat, anmälan behövs. Vid behov kan sessionen utökas.

    Onsdag 10:45-11:45

Workshop Klinisk- och ultraljudsledd undersökning av knä.                         

  • Magnus Forssberg, ortoped med specialintresse för det mjuka knäet går i samarbete med sjukgymnasten och specialisten inom ultraljudsdiagnostik, Lars Ankarberg, igenom undersökningsteknik. Workshopen är gratis för deltagare på mötet och riktar sig i första hand till läkare och fysioterapeuter. Övriga är välkomna i mån av plats. Antalet deltagare är begränsat, anmälan behövs. Vid behov kan sessionen utökas.

    Onsdag 13:00-14:00

Workshop Implantatrörelse.

  • Professor Lars Weidenhjelm. ”Datortomografisk metod för att mäta små implantatrörelser”. Ortopediska implantat, till exempel proteser, skruvar och stag, måste sitta fast ordentligt i patientens skelett för att fungera. Sitter det inte fast kan detta leda till smärta och sämre rörlighet. Benvävnaden kan också förstöras mer och mer, vilket kan göra att implantatet lossnar och att en svår omoperation behöver göras. Idag är det inte möjligt för sjukvården att kort efter operationen, innan större problem har uppstått, avgöra om ett implantat är löst utan ytterligare ett kirurgiskt ingrepp. Svensk forskning har utarbetat en metod för att mäta små implantatrörelser, och PRECIIS kommer att kombinera den modern 3D-röntgen (datortomografi) för att skapa ett kraftfullt verktyg för ortopeden. Med verktyget kommer man i klinisk rutin med stor precision kunna utvärdera implantatens status i patienten.

    Torsdag 08:00-09:00