Välkommen till Östersund 2021!

2020 blev inte som vi hade tänkt och Ortopediveckan är inställd.
Men nästa år är vi tillbaka igen och vi kan med glädje meddela att Östersund blir arrangör.

Östersund skulle ha varit värd för Ortopediveckan 2020 och arrangörerna hade utformat ett högintressant och program.
Nu får vi de bästa bitarna från det programmet toppat med erfarenheter från en omvälvande tid i svensk ortopedi.

Vi ses i Östersund 6 – 10 september 2021!

Styrelsen i Svensk Ortopedisk Förening

Med anledning av COVID-19

-- Visa mer

Vi ser alla den snabba utveckling som sker gällande COVID-19.

Organisatörerna av Ortopediveckan 2020 vill med detta brev framföra att vi noggrant bevakar händelseutvecklingen och kommer att följa och utgå från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

En pandemi oavsett grad kommer att sätta sjukvården på prov och begränsa möjligheten till deltagande i icke kliniska evenemang. Mycket kan hända och vår förhoppning är att de insatser som nu genomförs i syfte att bromsa smittan ger önskad effekt och att Ortopediveckan ska kunna genomföras som planerat.

Situationen vi befinner oss i är unik och deltagarnas säkerhet och hälsa är högsta prioritet. Alternativa lösningar kring årsmötets genomförande övervägs och utvecklingen och eventuella nya rekommendationer kommer att följas.

Vi återkommer med ny information så snart vi vet mer.
Organisatörerna av Ortopediveckan 2020

-- Stäng

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Områdeschef ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

 

Arrangeras av