NU ÄR DET DAGS FÖR ÖSTERSUND!

Vi ser nu fram emot att få ordna SOF’s 76:e Ortopedivecka, där naturen kommer att bjuda på en upplevelse utöver det vanliga direkt utanför kongresslokalen. Senast vi ordnade Ortopediveckan i Östersund var 1986. Det känns därför spännande att vi nu får möjlighet att arrangera detta igen.

Mötet kommer att hållas i Frösö Park Arena, belägen på Frösön, nära flygplatsen. Här bjuds på fantastiska vyer mot fjällen samtidigt som det är nära till stadskärnan i Östersund.

Vi ser ett brett spektrum av och har mycket trauma i Östersund. Därför kommer ett av våra huvudspår på mötet att vara just trauma. Vår målsättning är att det ska bli hög klass på föreläsningar o diskussioner och vi har bjudit in uppskattade internationella föreläsare och svenska dito.

Vårt andra huvudspår kommer att vara med inriktning på proteskomplikationer. Vi kommer att bjuda på allt om djupa protesinfektioner, proteslossningar samt protesnära frakturer. Dessa komplicerade tillstånd har ju blivit allt vanligare inom ortopedin som en följd av att det sätts alltmer proteser både i höft, knä och axel.

Vi vill försöka erbjuda ett brett utbud av ortopedi för alla områden som vanligtvis förekommer på en Ortopedklinik. Mötet erbjuder därför symposier om det ”mjuka knät”, barnortopedi”, ortopedisk handkirurgi och inte minst hur levnadsvanornas spelar roll för utfallet vid kirurgi.

SK-kurser och workshops är framför allt inriktade på ST-läkare samt våra yngre specialister.

Delföreningarnas eller specialistföreningarnas egna symposier erbjuder många intressanta föreläsningar.

Välkommen till Östersund!

Med anledning av COVID-19

-- Visa mer

Vi ser alla den snabba utveckling som sker gällande COVID-19.

Organisatörerna av Ortopediveckan 2020 vill med detta brev framföra att vi noggrant bevakar händelseutvecklingen och kommer att följa och utgå från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

En pandemi oavsett grad kommer att sätta sjukvården på prov och begränsa möjligheten till deltagande i icke kliniska evenemang. Mycket kan hända och vår förhoppning är att de insatser som nu genomförs i syfte att bromsa smittan ger önskad effekt och att Ortopediveckan ska kunna genomföras som planerat.

Situationen vi befinner oss i är unik och deltagarnas säkerhet och hälsa är högsta prioritet. Alternativa lösningar kring årsmötets genomförande övervägs och utvecklingen och eventuella nya rekommendationer kommer att följas.

Vi återkommer med ny information så snart vi vet mer.
Organisatörerna av Ortopediveckan 2020

-- Stäng

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Områdeschef ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

16 mars  Call for abstracts
18 mars   Anmälan öppnar
3 maj      Deadline abstract submission
20 juni    Deadline Early Bird

Arrangeras av