Välkommen till Östersund 2021

Hemsidan är under uppdatering och beräknas öppna för deltagaranmälan under vecka 11


2020 blev inte som vi tänkt – Ortopediveckan blev inställd

2021 tar vi nya tag igen

Vi ses i Östersund 6 -10 september 2021!

-Styrelsen i Svensk Ortopedisk Förening-

Med anledning av COVID-19

-- Visa mer

Vi har alla under gångna året fram tills nu sett och följt den utveckling som skett gällande COVID-19. Organisatörerna av Ortopediveckan 2021 vill med denna information framföra att vi noggrant bevakar händelseutvecklingen. Vi kommer att följa och utgå från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
En pandemi oavsett grad sätter hela sjukvården på prov och begränsar möjligheterna till deltagande i icke kliniska evenemang. Mycket kan hända och vår förhoppning är att de insatser som nu genomförs i syfte att bromsa och minska smittan ger önskad effekt och att Ortopediveckan ska kunna genomföras som planerat senare i år.
Den situationen vi befinner oss i är i sig unik och det är svårt att med exakthet förutspå vad som kommer att ske under de närmaste månaderna. Men oavsett så är deltagarnas säkerhet och hälsa av högsta prioritet.
Vi återkommer med ny information så snart vi vet mer.

Organisatörerna av Ortopediveckan 2021

-- Stäng

Tills vi ses i Östersund

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

 

Arrangeras av