Ortopediveckan i Östersund 6 – 10 september 2021 


Ortopediveckan 2021 blir i digital version

Styrelsen för Svensk Ortopedisk Förening har nu tvingats fatta beslutet att Ortopediveckan 2021 kommer att äga rum i digital version.
Den ursprungliga planen var att mötet skulle äga rum i Östersund.
Anledningen till vårt ändrade beslut är självklart pandemins fortsatta utbredning och vaccinationsläget.

Vi ser fram emot att det fina planerade programmet kan genomföras i digital version.
En del föreläsningar kommer att ske på plats från Östersund.
I nuläget planerar vi att ortopedexamen kan genomföras på plats, eventuellt också någon eller några workshops.

Alla utställare välkomnas att delta med digitala montrar.
Vår samarbetspartner MKON återkommer med mer information kring detta arrangemang.

Vi ber om att få återkomma gällande deltagande och anmälningsförfarande etc.

Arrangörsgruppen i Östersund gör ett storartat arbete med mötesplaneringen som nu fortgår men i en något annorlunda utformning.

SOF:s styrelse är tacksamma för allt engagemang och ser fram emot Ortopediveckan 2021.

Det blir ett i huvudsak digitalt möte men det kommer att finnas en del föreläsare, moderatorer, och paneldeltagare på plats.
Föreläsningarna kommer därifrån att sändas ut digitalt till alla deltagare.  
 

 – Vi ser fram emot att få organisera Ortopediveckan 2021 –

Vi ser ett brett spektrum av och har mycket trauma i Östersund. Därför kommer ett av våra huvudspår på mötet att vara just trauma.
Vårt andra huvudspår kommer att vara med inriktning på
höftproteskomplikationer.
Vi vill försöka erbjuda ett brett utbud av ortopedi för alla områden som vanligtvis förekommer på en Ortopedklinik.
Mötet erbjuder därför även symposier om det mjuka knät, barnortopedi, ortopedisk handkirurgi m m.
Kurser för ST-läkare och workshops är framför allt inriktade på ST-läkare samt våra yngre specialister.
Delföreningarnas egna symposier bidrar även dessa till ett mycket intressant program.  

– Arrangörsgruppen i Östersund – 
 

Med anledning av COVID-19

-- Visa mer

Vi har alla under gångna året fram tills nu sett och följt den utveckling som skett gällande COVID-19. Organisatörerna av Ortopediveckan 2021 vill med denna information framföra att vi noggrant bevakar händelseutvecklingen. Vi kommer att följa och utgå från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
En pandemi oavsett grad sätter hela sjukvården på prov och begränsar möjligheterna till deltagande i icke kliniska evenemang. Mycket kan hända och vår förhoppning är att de insatser som nu genomförs i syfte att bromsa och minska smittan ger önskad effekt och att Ortopediveckan ska kunna genomföras som planerat senare i år.
Den situationen vi befinner oss i är i sig unik och det är svårt att med exakthet förutspå vad som kommer att ske under de närmaste månaderna. Men oavsett så är deltagarnas säkerhet och hälsa av högsta prioritet.
Vi återkommer med ny information så snart vi vet mer.

Organisatörerna av Ortopediveckan 2021

-- Stäng

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
3 maj: Deadline abstract submission
30 juni: Notification of abstracts
6-10 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av