Föreläsarinstruktioner vetenskapliga programmet

Anmälan till Ortopediveckan
Vänligen observera att Du måste anmäla Dig till mötet åtminstone den dag Du håller Din presentation. Glöm inte anmäla Dig till det sociala programmet! Anmälan hittar du här: https://www.ortopediveckan.se/anmalan/

Använd knappen ”inbjuden föreläsare/moderator/symposiedeltagare/arrangör”.

Att förbereda Din presentation
Information om tid för Din presentation har tidigare skickats via mail. Hela vetenskapliga programmet finns också tillgängligt på www.ortopediveckan.se/vetenskapligt-program/ , samt i appen. Eventuella ändringar kommuniceras direkt till föreläsare och uppdateras på hemsidan/appen.

Om Du deltar i ett symposium lett av moderator, ha gärna en avstämning med vederbörande veckan innan mötet så att moderatorn kan se till att onödig överlappning inte sker mellan olika föredragshållare.

Vi påminner om mötets tema, trauma och proteskomplikationer och förväntar oss att man kopplar detta till sitt föredrag. Frågeställningar som väcker frågor och debatt välkomnas!

Vid ankomst till Frösö Park Arena kommer Du att hänvisas till den tekniska supporten för att lägga in Din presentation i kongressens system. Detta ska ske minst 60 minuter före utsatt session. Egna datorer för presentation används ej. Spara gärna Din presentation redan under förberedelserna som: ”SALSNAMN_DATUM_TIDPUNKT_EFTERNAMN”.

I varje föreläsningssal finns projektor och högtalaranläggning. Enklast är att ha sin föreläsning i Microsofts powerpoint-format och lagrat i ett USB-minne. Formatet för presentationer lämpar sig bäst i 16:9, ställ in bildpresentationen under fliken ’Design >> Utskriftsformat’ och välj 16:9. (Kontrollera att din text inte försvunnit ur bild, om du tidigare har använt 4:3-formatet.)

Andra presentationsformat som Prezi och dylikt fungerar inte.

Det kommer att finnas en föreläsarlounge, följ anvisningarna på plats. Varje symposium/föredrag kommer ha representant från den lokala organisationen på plats i salen. Vid frågor, kontakta Din kontaktperson i den lokala organisationen för Ortopediveckan 2020.

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2021 i Östersund!

Föreläsarinstruktioner ”Fria föredrag”
Har Du ännu inte bekräftat eller avböjt Din presentation är det viktigt att göra det så snart som möjligt via tidigare tillsänd länk till appinconf.com

 

 
Anmälan till Ortopediveckan
Vänligen observera att Du måste anmäla Dig till mötet åtminstone den dag Du håller Din presentation. Glöm inte anmäla Dig till det sociala programmet!
Anmälan hittar du här: 
https://www.ortopediveckan.se/anmalan/
 

Att förbereda Din presentation
Information om din presentationstid kommer också att vara tillgängligt på www.ortopediveckan.se, under Vetenskapligt Program, samt i appen. Vänligen notera att ändringar i schemat kan påverka din presentationstid och du förväntas kolla upp detta via hemsidan eller i appen. Byte av tid kan av schematekniska skäl inte erbjudas.

Varje föredrag förväntas vara som längst 8 minuter, därefter följer 1-2 minuter för frågor. Var noggrann med att hålla den utsatta tiden. Du förväntas vara på plats i god tid innan Din schemalagda slot.

Vid ankomst till Frösö Park Arena kommer Du att hänvisas till den tekniska supporten för att lägga in Din presentation i kongressens system. Detta ska ske minst 60 minuter före utsatt slot. Egna datorer för presentation används ej. Spara gärna Din presentation redan under förberedelserna som: ”SALSNAMN_DATUM_TIDPUNKT_EFTERNAMN”.

I varje föreläsningssal finns projektor och högtalaranläggning. Enklast är att ha sin föreläsning i Microsofts powerpoint-format och lagrat i ett USB-minne. Formatet för presentationer lämpar sig bäst i 16:9, ställ in bildpresentationen under fliken ’Design >> Utskriftsformat’ och välj 16:9. (Kontrollera att din text inte försvunnit ur bild, om du tidigare har använt 4:3-formatet.)

Andra presentationsformat som Prezi och dylikt fungerar inte.

Det kommer att finnas en föreläsarlounge, följ anvisningarna på plats. Varje symposium/föredrag kommer ha representant från den lokala organisationen på plats i salen.

Frågor/Ändringar/Dra tillbaka abstract
Om du har frågor angående ditt abstract, behöver ändra presentatör eller dra tillbaka ditt abstract, skickar du ett mail till: abstracts.sof2021@appinconf.com. Vänligen inkludera ditt ID för abstractet vid kontakt.

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2021 i Östersund!

Instruktion “Poster”
Har Du ännu inte bekräftat eller avböjt Din presentation är det viktigt att göra det så snart som möjligt.

Anmälan
Vänligen observera att Du måste anmäla Dig till mötet åtminstone den dag Du håller Din presentation. Glöm inte anmäla Dig till det sociala programmet! Anmälan hittar du här: https://www.ortopediveckan.se/anmalan/

Att förbereda Din poster och posterpresentation
Postern ska vara skriven på svenska eller engelska och vara av storleken A1 stående=841x594mm.

Vid tre tillfällen under ortopediveckan kommer det att hållas postervandringar. Din poster ska presenteras vid ett av dessa tillfällen, se tid ovan. Information om din presentationstid kommer också att vara tillgängligt på www.ortopediveckan.se, under Vetenskapligt Program, samt i appen. Vänligen notera att ändringar i schemat kan påverka din presentationstid och du förväntas kolla upp detta via hemsidan eller i appen.

Varje posterpresentation förväntas vara som längst 3 minuter, därefter följer 1 minut för frågor. Var noggrann med att hålla den utsatta tiden. Du förväntas vara på plats i god tid innan Din schemalagda slot.
Vid ankomst till Frösö Park Arena ska du gå till posterutställningen och fästa din poster på avsatt plats för Din poster, markerat med posternummer.

Frågor/Ändringar/Dra tillbaka abstract
Om du har frågor angående ditt abstract, behöver ändra presentatör eller dra tillbaka ditt abstract, skickar du ett mail till: abstracts.sof2021@appinconf.com. Vänligen inkludera ditt ID för abstractet vid kontakt: [abs_id].

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2021 i Östersund!

 

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

 

Arrangeras av