Titel:
Patientsäkerhet för ST-läkare

Delmål:
Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål A3, A4 och C13 enligt SOSFS 2015:8 eller teorietiska delar av delmål 14, 15, 17 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17

Omfattning:
Ca 8 timmar

Antal deltagare
16 pers

Tid:
Kurs “Patientsäkerhet för ST-läkare” 
Måndag 13:00-17:00 samt tisdag 08:00-12:00. Plats: Viggen

Kursansvarig:
Pelle Gustafsson, chefsläkare, LÖF, Stockholm

Innehåll:
Svensk Ortopedisk Förening och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anordnar en SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Östersund.Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser.

ST-läkare i Ortopedi har företräde men kursinnehållet är även av intresse för ST-läkare i andra specialiteter och andra professioner som arbetar med patientsäkerhet.

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.500:- exkl moms)

Titel:
Metabola sjukdomar

Delmål:
Kursen uppfyller hela den teoretiska delen av delmål C1, C11, C12 för ST-läkare i ortopedi.
Intyg utfärdas efter deltagande i samtliga moment.

Antal deltagare
25 pers

Omfattning:
Ca 5 timmar

Tider:

 • Kurs “Metabola sjukdomar” Måndag 24/8 kl 13:00 – 17:00 samt Tisdag 08.00-12.00 Plats: Draken
 • Symposiet “Diabetesfoten” Tisdag 25/8 15:45 – 17:00. Plats: Viggen.

Innehåll:
Vi har härmed nöjet att erbjuda denna kurs i metabola och cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd. Programmet innehåller föreläsningar inom ämnena benbiologi, osteoporos, diabeteskomplikationer, arterioskleroskomplikationer och kritisk ischemi, ortopediska infektioner samt amputationskirurgi.

I Sverige genomförs årligen ca 2300 amputationer av nedre extremiteter exkluderat fot och tå. Den helt dominerande orsaken är svårläkta sår på grund av cirkulationssvikt och huvuddelen av patienterna har diabetes. Varje kliniskt verksam ortoped kommer i kontakt med denna relativt stora patient­grupp som ofta kräver ett interprofessionellt omhändertagande. Hur tar vi hand om dessa patienter på ett så bra sätt som möjligt?

Ett program riktat primärt till ST-läkare. Vi är glada att kunna presentera en kompetent uppsättning föreläsare som avhandlar detta och täcker in allt ifrån indikationer, utredning och kirurgisk teknik till postoperativ smärtlindring, mobilisering och protesförsörjning. Även den mindre vanligt förekommande övre extremitets-amputationen kom­mer att belysas liksom traumatiska amputationer nedre extremitet.

Föreläsare:
Hans Berg
Asle Hesla
Roger Skönneberg

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.500:- exkl moms)

 

Titel:
Höftartros – Total Höftartroplastik

Delmål:
Workshop uppfyller del av delmål C8.

Antal deltagare:
24 pers 

Omfattning:
Ca 6 timmar

Tider:

 • Kurs: ”Höftartros – Cementerad Total Höftatroplastik” Datum: måndag 24/8 kl 13.00-17.00 Plats: Östberget 1, Frösö Park Hotell 
 • Föreläsning: För godkänd kurs krävs också deltagande i symposiet ”Proteskomplikationer-infektion” onsdag 26/8 kl 8.00-9.45 Plats: Draken samt symposiet ”Protesnära frakturer” och ”Instabilitetsproblemet” onsdag 26/8 kl 13.00–17.00 Plats: Draken Frösö Park Arena

Kursledare:

Innehåll och programtider:

13.00-14.50   Intro med föreläsning om höftartros och behandling därav. Genomgång av grundläggande principer för olika typer av höftproteser. Presentation av de vanligast förekommande åtkomsterna. Kort om historik, data från Svenska Höftprotesregistret och aktuell forskning.
Genomgång av tillvägagångssätt vid höftprotesoperation med fokus mot preparering av acetabulum respektive femur samt cementering av cup och stam

14.45 – 15.15 Fika

 15.15 – 17.00 Praktiskt genomföra preparering av acetabulum och femur samt cementering av cup och stam

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Kursen är sponsrad.

 Pris:
750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem 1.500:- exkl moms)  

Titel:
Basal Knäplastik

Delmål:
Kursen uppfyller del av delmål C8

Omfattning:
Ca 6 timmar

Antal deltagare:
24 pers

Tider:

 • Kurs “Basal Knäplastik” Måndag 24/8 kl 13:00 – 17:00
  Plats: Östberget 2, Frösö Park Hotell
 • För godkänd kurs krävs även deltagande i Symposium ”Proteskomplikationer-infektion” Onsdag 26/8 kl 8.00-9.45. Plats: Draken.

Kursledare:
Sören Toksvig Larsen

Innehåll:
Kursdeltagarna ska uppnå grundläggande kunskaper i hur man gör en cementerad knäprotes såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen består av teoretiska föreläsningar som följs av workshop där deltagarna praktiskt får öva att sätta in en cementerad knäprotes i plastben.

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Kursen är sponsrad

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.500:- exkl moms)

Titel:
Höftfraktur – Behandling med höftprotes med dual mobility-cup

Delmål:
Workshop uppfyller del av delmål C8, C4

Antal deltagare:
24 pers

Omfattning:
Ca 6 timmar

Tider:

 • Kurs: Höftfraktur – Behandling med höftprotes med dual mobility-cup
  Datum: tisdag 25/8 kl 08.00 – 12.00 Plats: Sommarhagen Frösö Park hotell 
 • För godkänd kurs krävs också deltagande i symposiet ”Instabilitetsproblemet”
  onsdag 26/8 15.45-17.00 Plats: Draken, Frösö Park Arena samt deltagande i symposiet ”Patientnytta eller fartblindhet i Hitech-världen” tisdag 25/8 kl 13.45-15.45 Plats: JAS, Frösö Park Arena

Kursledare:
Nils Hailer

Innehåll och programtider:
08.00-10.00   Intro med föreläsning om höftprotes som behandling av artros- och frakturpatienter.

Genomgång av principerna för dual mobility-cup, dess indikationer, fördelar och nackdelar. Historik och registerdata – aktuell forskning. Praktiskt tillvägagångssätt vid höftprotesoperation med dual mobility-cup. Preparering av acetabulum vid cementerad respektive ocementerad dual mobility-cum, preparering av femur samt montering och cementering av dual mobility-cup respektive cementering av stam

10.00-10.20   Fika

10.20-12.00   Praktiskt genomföra preparering av acetabulum och femur, montering av dual mobility-cup samt cementering av cup och stam

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet

Kursen är sponsrad

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem 1.500:- exkl moms)  

Titel:
Radiusfrakturer – operation med volar platta

Delmål:
Workshopen uppfyller del av delmål C4, C7

Omfattning:
Ca 6 timmar

Antal deltagare:
24 pers

Tider:

 • Kurs “Radiusfrakturer – operation med volar platta” Tisdag 25/8 kl 08.00-12.00. Plats: Alpbacken, Frösö Park Hotell
 • För godkänd kurs krävs också deltagande i symposiet ”Radiusfrakturer” onsdag 26/8 kl 15.30-17.00 Plats: JAS, Frösö Park Arena

Kursledare:
Hjalmar Nyström

Innehåll:

Kursdeltagarna ska uppnå grundläggande kunskaper i bedömning av handledsskador och i synnerhet distala radiusfrakturer, radiologiskt och kliniskt samt indikationerna för olika behandlingsregimer i olika patientkategorier. Teoretisk genomgång av olika behandlingsalternativ. Genomgång av operationsmetoder för reponering och fixation med volar och dorsal platta samt viss mjukdelsrekonstruktion. Praktiskt utförande av operationsmetod och fixation med volar platta 

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet

Kursen är sponsrad

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.500:- exkl moms)

Titel:
Underbensfraktur hos vuxna

Delmål:
Kursen uppfyller del av delmål C3

Omfattning:
Ca 6 timmar

Antal deltagare:
24 pers

Tider: 

 • Kurs “Underbensfraktur behandling märgspik” Tisdag 25/8 kl 08:00 – 12:00. Plats; Östberget 1
 • För godkänd kurs krävs också deltagande i symposiet ”The mangled extremity” onsdag 26/8 kl 8.00-10.00. Plats: JAS, Frösö Park Arena samt föreläsningen ”Suprapatellar nailing” torsdag 27/8  kl 13.45–14.30. Plats: JAS, Frösö Park Arena

Kursledare:
Anna Ekman och Simon Östling

Innehåll:

En kurs i handläggning och operation av de olika typerna av underbensfrakturer vi ser hos vuxna

Alltifrån enkla diafysära frakturer med olika behandling beroende på ålder, men även komplexa fall med proximala eller segmentella tibiafrakturer

Introduktion samt teoretisk genomgång av diafysära frakturer i tibia samt en genomgång av praktisk genomförande och handhavande. Teoretisk genomgång av diafysfrakturer i tibia samt den suprapatellära approachen. Tips och trix även om diafysära, proximala och segmentella frakturer

För mer detaljerad information och hålltider se det vetenskapliga programmet

Kursen är sponsrad

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.500:- exkl moms)

Titel:
Framfotskirurgi

Delmål:
Kursen uppfyller del av delmål C9

Antal deltagare:
20 pers

Omfattning:
Ca 5,5 timmar

Tider: 

 • Kurs ”Fotkirurgi framfot” Tisdag 27/8 kl 08.00-12.00 Plats: Östberget 2, Frösö Park Hotell
 • För godkänd kurs krävs även För godkänd kurs krävs också deltagande i Fotkirurgiska Sällskapets program onsdag 13.00-17.00. Plats: Viggen, Frösö Park Arena

Kursledare:
Ilka Kamrad
Anna Mellberg

Kurslitteratur:
“Fotkirurgi” författare Fredrik Montgomery & Jan Lindström

Innehåll och programtider:
Genomgång av olika tillstånd i framfoten och dess behandlingar. Hallux Valgus, Hallux Rigidus, Hammartå, principer vid plattfotskirurgi med flera tillstånd.

Genomgång av praktiska momenten och genomgförande av workshop där vi får se och utföra olika osteosomier, stiftningar, artrodeser samt plastiker. Vi går igenom flera varianter och praktiskt genomförande av andra beniga åtgärder

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet

Kursen är sponsrad

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem 1.500:- exkl moms)  

 

Titel
Patient- läkarrelationen

Omfattning
4 tim

Antal deltagare:
24

Tider:
Tisdag 25/8 kl 08.00-12.00 Plats: Västerhus, Frösö Park Hotell

Kursledare:
Åsa Kadowaki
Johan Scheer

Innehåll:
En workshop som innebär något helt annat än att operera på plastben. Psykiatrikern Åsa Kadowaki kommer, tillsammans med ortopeden Johan Scheer, att hålla i en workshop där vi får möjlighet att gen­om rollspel träna på att skilja mellan det medicinska och det relationella. Hur bygger man upp en konsultation och hur vågar man ta ett medicinskt beslut och stå för det? Denna work­shop kommer att ha begränsat antal platser så håll utkik när programmet släpps och se till att anmäla dig!

Det kommer många tips hur man löser komplicerade situationer då doktorn och patienten har olika förväntningar på konsultationen eller operationen. Med diskussioner och “hands on” exempel.

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet

Pris:

300:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 600:- exkl moms)

 

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Områdeschef ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

16 mars  Call for abstracts
18 mars   Anmälan öppnar
3 maj      Deadline abstract submission
20 juni    Deadline Early Bird

Arrangeras av