Titel:
Patientsäkerhet för ST-läkare

Delmål:
Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål A3, A4 och C13 enligt SOSFS 2015:8 eller teorietiska delar av delmål 14, 15, 17 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17

Omfattning:
Ca 8 timmar

Antal deltagare
30 pers

Tid:
Kurs “Patientsäkerhet för ST-läkare” 
Måndag 6/9 13:00-17:00 samt tisdag 7/9 08:00-12:00. Kursen hålls digitalt

Kursansvarig:
Pelle Gustafsson, chefsläkare, LÖF, Stockholm

Innehåll:
Svensk Ortopedisk Förening och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anordnar en SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Östersund.Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser.

ST-läkare i Ortopedi har företräde men kursinnehållet är även av intresse för ST-läkare i andra specialiteter och andra professioner som arbetar med patientsäkerhet.

Pris:

500:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.000:- exkl moms)

Titel:
Kirurgin i delmål 11 – Det alla gör men ingen kan

Delmål:
Kursen uppfyller delar av den teoretiska delen av delmål C1, C11, C12 för ST-läkare i ortopedi.
Intyg utfärdas efter deltagande i samtliga moment.

Antal deltagare
30 pers

Omfattning:
Ca 8 timmar

Tider:

Kurs “Kirurgin i delmål 11 – Det alla gör men ingen kan Måndag 6/9 kl 13:00 – 17:00 samt Tisdag 7/9 08.00-12.00. Kursen hålls digitalt

  •  Krävs även deltagande i Symposiet “Diabetesfoten” Onsdag 8/9 13.15 – 14.30 

Innehåll:
Vi har härmed nöjet att erbjuda denna kurs i metabola och cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd. Programmet innehåller föreläsningar inom ämnena benbiologi, osteoporos, diabeteskomplikationer, arterioskleroskomplikationer och kritisk ischemi, ortopediska infektioner samt amputationskirurgi.

I Sverige genomförs årligen ca 2300 amputationer av nedre extremiteter exkluderat fot och tå. Den helt dominerande orsaken är svårläkta sår på grund av cirkulationssvikt och huvuddelen av patienterna har diabetes. Varje kliniskt verksam ortoped kommer i kontakt med denna relativt stora patient­grupp som ofta kräver ett interprofessionellt omhändertagande. Hur tar vi hand om dessa patienter på ett så bra sätt som möjligt?

Ett program riktat primärt till ST-läkare. Vi är glada att kunna presentera en kompetent uppsättning föreläsare som avhandlar detta och täcker in allt ifrån indikationer, utredning och kirurgisk teknik till postoperativ smärtlindring, mobilisering och protesförsörjning. Även den mindre vanligt förekommande övre extremitets-amputationen kom­mer att belysas liksom traumatiska amputationer nedre extremitet.

Ortopediska infektioner med Albert Christersson (Uppsala), Håvard Dale (Bergen) samt Staffan Tevell (Karlstad)

Albert Christersson talar om Osteomyelit samt frakturrelaterad infektion och Håvard Dale bjuder på en genomgång av nekrotiserande mjukdelsinfektioner, septisk artrit, abscesser och diabetesfot infektioner. Staffan Tevell refererar det senast inom mikrobiologisk diagnostik och behandling.

Kursen uppfyller delar av teoretiska kriterierna och delmålen enligt målbeskrivningen c11/11. För godkänd kurs krävs också deltagande i symposiet ”Diabetesfoten” 8/9  Kl 15.45-17.00

Föreläsare:
Hans Berg
Roger Skönneberg
Albert Christersson
Håvard Dale
Staffan Tevell

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Pris:

500:- exkl moms

 (Icke SOF-medlem, 1.000:- exkl moms)

Vi kan tyvärr inte erbjuda några workshops under Ortopediveckan 2021. Detta beroende på Pandemisituationen och de därmed gällande restriktionerna.

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
30 juni: Deadline abstract submission
juli: Notification of abstracts
6-9 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av