Titel:
Patientsäkerhet för ST-läkare

Delmål:
Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål A3, A4 och C13 enligt SOSFS 2015:8 eller teorietiska delar av delmål 14, 15, 17 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17

Omfattning:
Ca 8 timmar

Antal deltagare
16 pers

Tid:
Kurs “Patientsäkerhet för ST-läkare” 
Måndag 13:00-17:00 samt tisdag 08:00-12:00. Plats: Viggen

Kursansvarig:
Pelle Gustafsson, chefsläkare, LÖF, Stockholm

Innehåll:
Svensk Ortopedisk Förening och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anordnar en SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Östersund.Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser.

ST-läkare i Ortopedi har företräde men kursinnehållet är även av intresse för ST-läkare i andra specialiteter och andra professioner som arbetar med patientsäkerhet.

Pris:

750:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.500:- exkl moms)

Titel:
Kirurgin i delmål 11 – Det alla gör men ingen kan

 Delmål:
Kursen uppfyller hela den teoretiska delen av delmål C1, C11, C12 för ST-läkare i ortopedi.
Intyg utfärdas efter deltagande i samtliga moment.

 

Antal deltagare
25 pers

 

Omfattning:
Ca 5 timmar

 

Tider:

 

 

  • Symposiet “Diabetesfoten” Onsdag 8/9 15:45 – 17:00. Plats: Viggen.

 

Innehåll:
Vi har härmed nöjet att erbjuda denna kurs i metabola och cirkulatoriska sjukdomar med ortopediska konsekvenser samt muskuloskeletala infektionstillstånd. Programmet innehåller föreläsningar inom ämnena benbiologi, osteoporos, diabeteskomplikationer, arterioskleroskomplikationer och kritisk ischemi, ortopediska infektioner samt amputationskirurgi.

 

I Sverige genomförs årligen ca 2300 amputationer av nedre extremiteter exkluderat fot och tå. Den helt dominerande orsaken är svårläkta sår på grund av cirkulationssvikt och huvuddelen av patienterna har diabetes. Varje kliniskt verksam ortoped kommer i kontakt med denna relativt stora patient­grupp som ofta kräver ett interprofessionellt omhändertagande. Hur tar vi hand om dessa patienter på ett så bra sätt som möjligt?

 

Ett program riktat primärt till ST-läkare. Vi är glada att kunna presentera en kompetent uppsättning föreläsare som avhandlar detta och täcker in allt ifrån indikationer, utredning och kirurgisk teknik till postoperativ smärtlindring, mobilisering och protesförsörjning. Även den mindre vanligt förekommande övre extremitets-amputationen kom­mer att belysas liksom traumatiska amputationer nedre extremitet.

 

Föreläsare:
Hans Berg
Roger Skönneberg

 

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

 

Pris:

 

750:- exkl moms

 

(Icke SOF-medlem, 1.500:- exkl moms)

Vi arbetar för att skapa följande workshops under Ortopediveckan 2021
De utformas med en teoretisk del på ca 2 timmar varefter följer ett praktiskt moment på ca 1-2 timmar. Följande huvudteman är de vi strävar efter att arrangera i samarbete med industri/utställare samt expertis inom respektive område. Vi kommer att släppa dessa kurser för anmälan inom ca 1 månad. Bevaka hemsidan för att kunna få plats.

 

  • Höftartros – höftprotes är en kurs/workshop som går av stapeln med erfaren kursledare. Teori och praktik med en workshop som introducerar deltagarna till en cementerad primär höftartroplastik där de får öva cementering av protes i plastmodell.

     

  • Knäartros – knäprotes, med föreläsning och instruktion av erfaren ortopedkollega inom området. Det är en kurs med teori och en workshop som introducerar deltagarna till en cementerad primär knäartroplastik där de får öva cementering av protes i plastmodell.
  • Höftfrakturer – protes. Där vi kommer att få tillfälle att fördjupa oss i vilken höftfraktur som ska behandlas med höftprotes primärt.  Detta med ett därtill hörande praktiskt moment med cementering av höftprotes.
  • Radiusfraktur – volara plattor. Vi lär oss mer om radiusfrakturer och vilka sådana som lämpar sig att operera. En kurs med teori och en genomgång o praktiskt handhavande av denna metod.
  • Tibiafrakturer – behandling med märgspik. Där vi får vi lära oss tips o trix hur man hanterar proximala, distala och segmentella tibiafrakturer med märgspik.
  • Workshop i framfotskirurgi.  Vi tittar närmare på hallux valgus, mtp-ledsartrodeser samt teoretisk genomgång av preop-planering och operationsteknik av hammartår, plattfotskirurgi och mellanfotsartrodeser tillsammans med expertis inom området.
  • Workshop Läkare – patientrelationen. Vi hoppas på att kunna erbjuda en workshop som innebär något helt annat än att operera på plastben. En erfaren psykiatriker kommer, tillsammans med en ortoped att hålla i en workshop där vi får möjlighet att genom rollspel träna på att skilja mellan det medicinska och det relationella. Hur bygger man upp en konsultation och hur vågar man ta ett medicinskt beslut och stå för det?  

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
3 maj: Deadline abstract submission
30 juni: Notification of abstracts
6-10 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av