Ur Ortopediskt Magasin nr 2, 2020 (sidan 36)

Ur Ortopediskt Magasin nr 3, 2019 (sidorna 38-39)

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

 

Arrangeras av