Vetenskapligt program

JAS
Draken
Västerhus
Viggen
Sommarhagen
Alpbacken
Östberget 1
Östberget 2
Östersunds Sjukhus
Utställningen
Extrasalen
08:00
 
 
 
08:30
 
 
 
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
Ortopedexamen
08:00-17:00
Lunch
Utställningen
12:00-13:00
SK kurs: Metabola sjukdomar, infektion, amputation
13:00-17:00
Asle Hesla; Hans Berg; Roger Skönneberg
Ostrix
13:00-17:00
Kristine Hagelsteen
SK Kurs: Patientförsäkringen LÖF Del 1 av 2
13:00-17:00
Pelle Gustafson
WORKSHOP: Basal höftplastik
13:00-17:00
WORKSHOP: Basal knäplastik
13:00-17:00
Sören Toksvig Larsen
WORKSHOP: Distal radiusfraktur, volar platta
08:00-12:00
Hjalmar Nyström
SK Kurs: Metabola sjukdomar, infektion, amputation
08:00-12:00
Ostrixmöte
08:00-11:00
VC- och professorsmöte gemensamt med Ostrix från ca 10.30
08:00-12:00
WORKSHOP: Höftfraktur, höftprotes
08:00-12:00
Nils Hailer
SK Kurs: Patientförsäkringen LÖF Del 2 av 2
08:00-12:00
Pelle Gustafson
WORKSHOP: Patient- läkarrelationen
08:00-12:00
Åsa Kadowaki; Johan Scheer
WORKSHOP: Underbensfrakturer behandling med märgspik
08:00-12:00
Anna Ekman; Simon Östling
WORKSHOP: Fotkirurgi, framfot teori och praktik
08:00-12:00
Ilka Kamrad; Anna Mellberg
Lunch
Utställningen
12:00-13:00
Invigning
JAS
13:00-13:10
Öppningsföreläsning
JAS
13:10-13:45
Patientnytta eller fartblindhet i Hitech- världen
13:45-16:00
Lars Adolfsson; Gunnar Sandersjöö; Acke Ohlin; Carl Ekholm
Svensk Ryggkirurgisk Förenings egna program
14:00-17:00
Marcus Ahl; Helena Brisby; Peter Fritzell; Paul Gerdhem
Fria föredrag
14:00-15:00
Paus
14:30-15:15
Paus
15:00-15:30
Diabetesfoten
15:45-17:00
Carin Ottosson; Paul Lundgren; David Yuran; Karl Åke Jansson
Så kan olämpliga kirurger upptäckas i tid
16:00-17:00
Kristine Hagelsteen
Postervandring
16:00-17:00
Proteskomplikationer Infektion
08:00-09:30
Staffan Tevell; Stergios Lazarinis; Gösta Ullmark; Rihard Trebše; Heinz Winkler; Nils Hailer
TRAUMA The Mangled Extremity
08:00-10:00
Lisa Cannada; Charlotte Karlsson Thur; Pehr Sommar
Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program. Artros - axelprotes, fraktur - axelprotes
08:00-12:00
Hanna Björnsson Hallgren; Lars Adolfsson; Björn Salomonsson; Carl Ekholm; Bakir Kadum; Anders Ekelund; Bo S. Olsen
Paus
09:45-10:30
En- eller tvåstegsrevision?
10:15-12:00
Höftfrakturer hos unga
10:45-11:45
Sebastian Strøm Rönnqvist; Lisa Cannada; Peter Ström
Lunch
Utställningen
12:00-13:00
Protesnära frakturer
13:00-15:00
Sebastian Mukka; Gunnar Flivik; Nils Hailer; Olof Sköldenberg
Komplicerade armbågsskador
13:00-14:45
David Ring; Olle Wolf; Lisa Cannada
Svenska Fotkirurgiska sällskapets egna program
13:00-17:00
Ingemar Allvin; Johan Fintland; Ilka Kamrad; Micael Möller
Epiphysens egna program
13:00-17:00
Carl Askling; Karl Eriksson; Simon Östling; Anders Enocson; Lovisa André
Paus
14:15-15:00
Paus
14:15-15:00
Radiusfrakturer - operation eller ej?
15:30-17:00
Cecilia Mellstrand Navarro; David Ring; Magnus Tägil
Instabilitetsproblemet och strukturella bengraft
15:45-17:00
Gösta Ullmark
Det haltande barnet
08:00-10:00
Bengt Herngren; Marie Askenberger; Hans Arvidsson; Ann-Charlott Söderpalm; Kristian Stjerna; Maher Majdalani
Svenska OrtopedTraumatologiska sällskapets egna program
08:00-09:30
Handkirurgi, infektioner och handstatus
08:00-09:30
Anders Wallmon; Mohammad Asif Aslam
Fria föredrag
09:30-10:15
SOF Årsmöte och överlämning
10:15-12:00
Lunch
Utställningen
12:00-13:00
Höft- och knäföreningens årsmöte
12:00-13:15
Den sköra patienten
13:00-14:45
Peter Nordström
Recovery after trauma & surgery, Opioider, suprapatellärspik, humerus skaftfraktur
13:00-14:30
David Ring; Lisa Cannada
Postervandring
13:00-17:00
Levnadsvanor, alkohol och kirurgi
13:15-15:00
Roger Olsson; Sandy Jack; Hanne Tönnesen
Paus
14:30-15:30
Motivation
15:15-16:00
Stella Cizinsky
Benbanken och senbanken
15:30-17:00
Åke Hamberg; Kristian Samuelsson; Karl Eriksson; Volker Otten
Fria föredrag
15:45-17:00
Kvinnliga ortopeder
16:00-17:00
Kristian Stjerna; Lisa Cannada
Svenska Höft- och knäföreningens egna program
08:00-10:00
Maziar Mohaddes; Henrik Bodén; Georg Kargsten; Anette W-Dahl
Svenska artroskopiföreningens egna program, Mjuka knän
08:00-12:00
Susanne Beischer; Mikael Sansone; Truike Thien; Magnus Forssblad
Fria föredrag
08:00-12:00
Paus
10:00-10:45
Paus
10:00-10:45
Paus
10:05-10:50
Utmaningar inom ortopedin de kommande åren
10:45-12:00
Magnus Eneroth; Karl Åke Jansson; Gösta Ullmark
Lunch GRAB 'N' GO
Utställningen
12:00-13:00

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Områdeschef ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

 

Arrangeras av